Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

По-активно участие в изработването европейските политики: Комисията удължава срока на обществените консултации на 12 седмици и създава нова „услуга за уведомяване“

Брюксел, 3 януари 2012 г. От 1 януари Европейската комисия дава на гражданите, предприятията и неправителствените организации най-малко 12 седмици, за да предоставят своите забележки по планове за нови политики и законодателство, в сравнение с 8 седмици понастоящем. Това ще им позволи по-лесно да участват в изготвянето на политиките на ЕС на ранен етап. Комисията също така въведе услуга за уведомяване за предстоящи инициативи. Организациите, които са вписани в Регистъра за прозрачност, могат да се абонират за тази услуга, за да получават ранна информация за пътните карти на нови инициативи в своята сфера на интерес около една година преди приемането на тези инициативи.

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заяви: „Един от ключовите фактори за изработването на правилните политики е да се вслушваме в гласа на хората, които ще бъдат засегнати от тях. С удължаването на срока на нашите консултации ние даваме по-голяма възможност на гражданите, бизнеса и организациите да дадат своето мнение, което ни помага да оформяме нашите политики в полза на всички.“

Комисията се надява, че удълженият период за консултации и новата услуга за уведомяване ще засилят участието в консултациите, по-специално от страна на онези групи, които до момента не са достатъчно представени. Така например федерациите на МСП вече ще разполагат с повече време, за да се организират и допитат до своите членове относно това как дадено ново предложение на политиката може да се отрази върху малките предприятия.

С политиката си за „интелигентно регулиране“ Комисията се стреми да привлече гражданите и предприятията към законодателния процес, за да гарантира, че взима под внимание всички важни факти и опасения при изработването на законодателни предложения.

За повече информация:

Вж. текущи консултации (Вашият глас в Европа)

Вж. предстоящи инициативи на Комисията (Пътни карти)

Абонирайте се за услугата за уведомяване за пътни карти (Регистър за прозрачност)

За контакти:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar