Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Aplinka. Ką jūs manote apie nekviestus svečius?

Briuselis, 2012 m. vasario 29 d. Dažnai augalai ir gyvūnai, įvežti į jiems svetimą aplinką ir pradėję joje sparčiai daugintis, ima kelti pavojų biologinei įvairovei. Turime pavyzdžių, kai „svetimas“ rūšis – pavyzdžiui, bulves ar pomidorus – introdukuoti pavyko nesunkiai. Tačiau daug kitų rūšių – tarp jų kanadinė berniklė, jautinė varlė, japoninė reinutrė ir Caulerpa dumblių monokultūros – toliau plinta mūsų aplinkoje, kelia grėsmę vietos augmenijai bei gyvūnijai ir daro didelę žalą ekosistemoms bei biologinei įvairovei. Tokios „invazinės svetimos rūšys“ gali kelti pavojų visuomenės sveikatai, daryti žalą pasėliams ir gyvuliams, turėti didelį ekonominį poveikį. Europos Komisija svarsto šios problemos sprendimo būdus, įskaitant ir naują tam skirtą teisės priemonę, ir interneto konsultacijomis siekia išsiaiškinti, kurie iš šių būdų būtų veiksmingiausi. Konsultacijų rezultatais bus pasinaudota rengiant pasiūlymas, kuris bus pateiktas šiais metais.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Skaičiuojama, kad invazinių rūšių mūsų gamtos turtams padaroma žala gali siekti 12 milijardų eurų per metus. Atėjo laikas sukurti veiksmingą politiką, kad būtų galima veiksmingai kovoti su augančia grėsme“.

Iki šiol Europos aplinkoje randama daugiau kaip 11 000 svetimų rūšių, iš jų 10–15 % yra tapusios invazinėmis. Kad jų patekimo ir paplitimo pavojus būtų sumažintas iš esmės, šiuo metu taikomų atitinkamų pavienių priemonių nepakanka. Todėl Komisija, siekdama išspręsti šį klausimą, remiasi Jungtinių Tautų biologinės įvairovės konvencijoje išdėstytais trimis principais: prevencijos; ankstyvo nustatymo ir greito reagavimo; naikinimo arba kontrolės, siekiant sumažinti neigiamą poveikį.

Interneto konsultacijomis siekiama gauti pasiūlymų, kaip šį požiūrį pritaikyti konkrečioms vietos sąlygoms; svarstomi tokie klausimai, kaip galimi prekybos apribojimai, ženklinimo schemos, priežiūros mechanizmai, naikinimo priemonės ir pažeistų ekosistemų atkūrimas. Suinteresuotosios šalys, tarp jų atskiri piliečiai, pramonės ir vartotojų atstovai, interesų grupės, NVO bendruomenė ir nacionalinės institucijos, kviečiamos iki 2012 m. balandžio 12 d. pateikti savo nuomonę.

Pagrindiniai faktai

Svetimų rūšių introdukcija – tyčinių arba netyčinių žmogaus veiksmų rezultatas. Introdukuotos rūšys dažnai būna labai naudingos mūsų visuomenei ir ekonomikai, tačiau kai kurios iš jų pažeidžia ekosistemų pusiausvyrą ir daugindamosi daro itin didelę žalą. Pavyzdžiui, Azijos tigrinio uodo, sukeliančio dengė karštligę, lervos patenka į mūsų teritoriją ant automobilių padangų, o jūros aplinkai žalingi vandens organizmai dažniausiai įvežami laivų balastiniame vandenyje. Kadangi prekybos mastai auga, o kelionių daugėja, tikėtina, kad svetimų rūšių bus įvežama vis daugiau.

Manoma, kad po buveinių nykimo tai didžiausia grėsmė biologinei įvairovei. Šiuo metu pasaulio biologinei įvairovei gresia daug pavojų; juos dažniausiai lemia žmogaus veikla ir dar sustiprina klimato kaita. Biologinė įvairovė užtikrina visą ekosistemos produktų spektrą ir teikiamą naudą (maisto, kuro, pluošto, oro kokybės, vandens srauto ir kokybės, dirvožemio derlingumo ir maistingųjų medžiagų apykaitos) ir yra gyvybiškai svarbi žmogaus gerovei. Tačiau du trečdaliai pasaulio ekosistemų nyksta. ES šis nykimas reiškiasi įvairiai: senka žuvų ištekliai, daug kur blogėja dirvožemis, patiriama daug žalos dėl potvynių ir mažėja laukinių gyvūnų.

Daugiau informacijos

Apklausoje galima dalyvauti šiuo adresu:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/invasive_aliens.htm

Daugiau informacijos apie invazines svetimas rūšis:

.http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar