Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Keskkond: Kuidas suhtute kutsumata külalistesse?

Brüssel, 29. veebruar 2012. Võib tuua palju näiteid sellest, kuidas loomad või taimed tuuakse võõrasse keskkonda ning nad hakkavad seal nii kiiresti levima, et ohustavad bioloogilist mitmekesisust. Mõned algselt võõrad liigid, nagu tomat või kartul, on asustatud probleemideta. Paljud muud liigid aga, näiteks kanada lagle, härgkonn, vooljas pargitatar ja merevetikas Caulerpa, levivad meie keskkonnas, ohustavad kohalikku loomastikku ja taimestikku ning kahjustavad tõsiselt ökosüsteeme ja bioloogilist mitmekesisust. Sellised invasiivsed võõrliigid võivad ohustada ka inimeste tervist, kahjustada vilja ning karja ja avaldada suurt majanduslikku mõju. Euroopa Komisjon kaalub võimalusi kõnealuse probleemi lahendamiseks, vajaduse korral ka sihtotstarbelise õigusakti vastuvõtmisega, ning soovib veebipõhise arutelu käigus kuulda arvamusi, kuidas seda kõige tõhusamalt teha. Arutelu tulemuste alusel koostatakse selle aasta jooksul ettepanek.

ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: Invasiivsed liigid põhjustavad igal aastal meie looduskapitalile hinnanguliselt kuni 12 miljardi euro ulatuses kahju. On aeg töötada välja tõhus strateegia selle üha suureneva ohu vastu.

Seni on Euroopast leitud üle 11 000 võõrliigi ning 1015% neist on muutunud invasiivseks. Praegused meetmed nende sissetungi ja leviku takistamiseks on killustatud ning neist ei piisa ohu oluliseks vähendamiseks. Seda lünka püüab komisjon täita strateegiaga, mis kooskõlas ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konventsiooniga põhineb kolmel sambal: esiteks võõrliikide sissetungi ärahoidmine, teiseks nende varajane avastamine ja kiire reageerimine ning viimase abinõuna nende tõrje või leviku kontrollimine kahjuliku mõju minimeerimiseks.

Veebipõhise arutelu käigus loodetakse kuulda arvamusi, kuidas kohandada sellist strateegiat kõige paremini tegeliku olukorraga, ning see hõlmab selliseid teemasid nagu võimalikud kaubanduspiirangud, märgistussüsteemid, järelevalvemehhanismid, tõrjemeetmed ning kahjustatud ökosüsteemide taastamine. Arutelul osalemiseks palutakse huvitatud isikutel üksikisikutel, ettevõtete ja tarbijate esindajatel, huvirühmadel, vabaühendustel ja ametiasutustel esitada oma arvamus enne 12. aprilli 2012.

Taust

Võõrliikide sissetoomine toimub tahtliku või tahtmatu inimtegevuse tagajärjel. Paljud sisse toodud liigid toovad ühiskonnale ja majandusele märkimisväärset kasu, kuid leidub ka selliseid, mis häirivad ökosüsteemide tasakaalu ning mille kiire levik põhjustab suurt kahju. Näiteks Dengue’i palavikku põhjustavate aasia tiigersääskede munad tuuakse Euroopasse sisse autorehvidega ning merekeskkonda kahjustavad veeorganismid üldjuhul laevade ballastveega. Kuna kaubandus ja reisimine jätkuvalt suurenevad, võib eeldada võõrliikide sissetungimise kasvu.

Seda probleemi peetakse elupaikade kao järel bioloogilisele mitmekesisusele teiseks kõige tõsisemaks ohuks. Maailma bioloogilist mitmekesisust ähvardavad praegu mitmesugused ohud, mis tulenevad tihti inimtegevusest ning mida võimendab kliimamuutus. Bioloogiline mitmekesisus on aluseks mitmesugustele ökosüsteemi toodetele ja teenustele (toit, kütus, kiudained, õhukvaliteet, veevool ja –kvaliteet, mullaviljakus ja toitainete ringlus) ning inimese heaoluks äärmiselt oluline. Ligikaudu kaks kolmandikku ökosüsteemi teenustest maailmas on aga alla käimas. ELis tõendavad seda allakäiku kiiresti vähenevad kalavarud, mulla viljakuse üldine halvenemine, suured üleujutuskahjud ja eluslooduse vähenemine.

Lisateave

Uuringus saab osaleda aadressil:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/invasive_aliens.htm

Täiendav teave invasiivsete võõrliikide kohta

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar