Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presã

Comisia ia măsuri pentru creșterea la 500 de milioane EUR a fondurilor destinate persoanelor celor mai defavorizate în 2012

Bruxelles, 28 februarie 2012 - Formula finală a programului „Ajutoare pentru nevoiași” din 2012 a fost votată astăzi de Comitetul de gestionare și va fi publicată în Jurnalul Oficial în viitorul apropiat. Se confirmă faptul că anul acesta în cadrul programului va fi disponibilă o sumă totală de 500 de milioane de euro, de care vor beneficia aproximativ 18 – 19 milioane de persoane din 20 de state membre. Votul de astăzi este o consecință a adoptării formale a noului cadru juridic de către Parlamentul European și Consiliu, care a avut loc saptămâna trecută.

Anul trecut, în urma unei hotărâri judecătorești din 13 aprilie 2011 conform căreia orice produs alimentar din program poate proveni exclusiv din stocurile de intervenție publică (și nu de pe piața liberă), angajamentul pentru 2012 a fost limitat la doar 113 milioane EUR - echivalentul volumelor rămase din stocurile publice (a se vedea IP/11/756). Comisia cunoștea deja posibilitatea ca regulamentul existent să aibă o problemă generată de epuizarea stocurilor publice și, în 2008, a prezentat propuneri pentru a evita problemele de aprovizionare cu produse alimentare. Pentru că propunerile au fost blocate în Consiliu (în pofida sprijinului acordat de Parlamentul European), Comisia și-a modificat propunerile în septembrie 2010 (a se vedea IP/10/1141) și din nou în octombrie 2011 (a se vedea IP/11/1148) în vederea facilitării acordului. În decembrie 2011, miniștrii agriculturii din UE au ajuns la un acord cu privire la aceste noi norme care vor permite alocarea de fonduri pentru achiziționarea de produse alimentare de pe piață, în absența stocurilor de intervenție. Acest acord a fost ulterior susținut în a doua lectură a Parlamentului European și a Consiliului, și publicat în Jurnalul Oficial de săptămâna trecută. Comisia a colaborat cu statele membre (și cu organizațiile caritabile) în ultimele săptămâni pentru a se asigura că volumele finale disponibile ar putea fi finalizate cât mai curând posibil după adoptarea noului regulament.

„Programul de distribuire a produselor alimentare pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate ” (PEAD) al UE a intrat în vigoare în decembrie 1987, când Consiliul a adoptat normele pentru deblocarea produselor agricole plasate în stocuri de intervenție publică în statele membre care doresc să le utilizeze cu titlu de ajutor alimentar pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate.

După votul de astăzi, comisarul UE pentru agricultură și dezvoltare rurală, Dacian Cioloș, a afirmat: Sunt încântat că am reușit, în cele din urmă, să adoptăm măsuri care să preia întregul buget disponibil pentru 2012 destinat programului de ajutorare a nevoiașilor. În contextul crizei economice, acest program a devenit mai important decât oricând și sunt de părere că alocarea în acest scop a 500 de milioane de euro din fondurile UE reprezintă un semnal important de solidaritate în aceste momente dificile”.

Laszlo Andor, comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, a declarat: Sunt bucuros că Europa nu i-a dezamăgit pe aceia dintre noi care au cea mai mare nevoie de ajutor. UE are nevoie de instrumente puternice și vizibile în lupta împotriva marginalizării. Ne-am luat angajamentul să reducem numărul săracilor din UE cu cel puțin 20 de milioane până la sfârșitul deceniului. Programul „Ajutoare pentru nevoiași” este și trebuie să rămână o componentă a acestui demers."

Context

În urma unor negocieri intense, Consiliul a ajuns la un acord politic la 15 decembrie 2011 privind continuarea programului actual până în 2013. În timpul sesiunii plenare din februarie, Parlamentul European a aprobat poziția Consiliului pentru a permite intrarea în vigoare a noilor norme cât mai curând posibil. Regulamentul (UE) nr. 121/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 februarie 2012 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului în ceea ce privește distribuirea de produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune a fost adoptat la 15 februarie 2012.

Principalele dispoziții ale programului revizuit sunt următoarele:

  • Programul rămâne în continuare finanțat integral din bugetul UE, cu un plafon de 500 de milioane de euro pe an bugetar.

  • Sistemul actual se va încheia după o perioadă de retragere treptată până la finalizarea planului anual pentru 2013.

  • Temeiul juridic al programului pentru persoanele cele mai defavorizate din UE rămâne neschimbat [articolul 42 și articolul 43 alineatul (2)] pe durata perioadei de retragere treptată.

  • Achizițiile de pe piață devin o sursă de aprovizionare obișnuită pentru a completa stocurile de intervenție. Cu toate acestea, se acordă prioritate utilizării stocurilor de intervenție adecvate, dacă ele sunt disponibile.

  • Statele membre aleg produsele alimentare pe baza unor criterii obiective, inclusiv valorile nutritive și adecvarea pentru distribuție.

  • Statele membre pot să aleagă de preferință produse originare din Uniune.

  • Costurile de depozitare suportate de organizațiile caritabile devenit eligibile pentru rambursare.

  • Aplicabilitate retroactivă de la 1 ianuarie 2012.

Mai multe informații:

Pentru a consulta documente și informații suplimentare privind programul de distribuire a produselor alimentare pentru persoanele cele mai defavorizate, vă rugăm să consultați:

http://ec.europa.eu/agriculture/most-deprived-persons/index_en.htm

Anexă: Totalul resurselor financiare disponibile pentru implementarea planului în 2012

Anexă: Totalul resurselor financiare disponibile pentru implementarea planului în 2012 (în euro)

Sume totale finale

Sume acordate anterior (iunie 2011)

Sume suplimentare

Belgia

11 710 463

2 795 058

8 915 405

Bulgaria

21 439 346

4 183 873

17 255 473

Republica Cehă 

135 972

122 600

13 372

Estonia

2 359 486

718 782

1 640 704

Irlanda

2 594 467

1 304 105

1 290 362

Grecia

21 651 199

4 805 742

16 845 457

Spania

80 401 345

18 084 154

62 317 191

Franța

70 563 823

15 869 928

54 693 895

Italia

95 641 425

22 103 802

73 537 623

Letonia

5 558 220

1 558 586

3 999 634

Lituania

7 491 644

1 849 759

5 641 885

Luxemburg

171 704

47 463

124 241

Ungaria

13 715 022

3 237 794

10 477 228

Malta

721 992

131 505

590 487

Polonia

75 296 812

17 310 824

57 985 988

Portugalia

19 332 607

4 524 628

14 807 979

România

60 689 367

12 035 925

48 653 442

Slovenia

2 533 778

515 467

2 018 311

Slovacia

5 098 384

959 383

4 139 001

Finlanda

2 892 944

1 327 965

1 564 979

Total

500 000 000

113 487 343*

386 512 657

Notă: * Oficial, alocările din iunie 2011 au fost suplimentate cu 7 milioane de euro pentru transferuri bugetare în cadrul UE, dar acestea nu au fost niciodată alocate unor state membre individuale;

A se vedea IP/10/1284 pentru distribuția în temeiul programului din 2011

Contact :

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar