Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

A Bizottság 500 millió euróra növeli a leginkább rászoruló személyeknek szánt 2012. évi támogatás összegét

Brüsszel, 2012. február 28. – Az irányítóbizottság ma megszavazta a rászorulóknak nyújtandó 2012. évi támogatás végleges elosztását, amelyet a közeljövőben az Európai Unió Hivatalos Lapjában is közzétesznek. Ezzel bizonyossá vált, hogy az idén összesen 500 millió euró áll rendelkezésre, amelyből a tervek szerint 20 tagállamban 18-19 millió ember támogatható. A mai szavazásra azután került sor, hogy az Európai Parlament és a Tanács a múlt héten hivatalosan elfogadta az új jogi keretet.

Miután a Bíróság 2011. április 13-i ítélete kimondta, hogy a program keretében szétosztott élelmiszer csak intervenciós készletből származhat (a nyílt piacról nem), a 2012. évi kötelezettségvállalást a közraktárak megmaradó készletének megfelelően 113 millió euróra korlátozták (lásd IP/11/756). A Bizottság tudatában volt annak, hogy a hatályos rendelet hiányossága miatt a közraktárak készletének kimerülése következtében adott esetben előállhat ez a probléma, és már 2008-ban javaslatot terjesztett elő a támogatás keretében elosztható élelmiszer biztosításával kapcsolatos nehézségek elkerülése érdekében. Mivel a Tanács (az Európai Parlament támogatása ellenére) blokkolta a javaslatokat, a Bizottság 2010 szeptemberében (lásd: IP/10/1141), majd 2011 októberében (lásd: IP/11/1148) módosította javaslatait a megállapodás elősegítése érdekében. 2011 decemberében az EU mezőgazdasági miniszterei megállapodásra jutottak az említett új szabályokról, amelyek lehetővé teszik pénzügyi forrásoknak a piacon történő élelmiszervásárlásra történő átcsoportosítását, amennyiben intervenciós készletek nem állnak rendelkezésre. Ezt második olvasatban az Európai Parlament és a Tanács is támogatta és a rendelet múlt héten megjelent a Hivatalos Lapban. A Bizottság az elmúlt hetekben a tagállamokkal (és jótékonysági szervezetekkel) együtt mindent megtett annak biztosításáért, hogy az új rendelet elfogadása után a rendelkezésre álló végleges mennyiségeket mihamarabb meg lehessen határozni.

A ma lezajlott szavazást követően Dacian Cioloș mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos így nyilatkozott:Örömmel tölt el, hogy végre sikerült olyan intézkedéseket elfogadnunk, amelyek révén a leginkább rászorulók támogatására rendelkezésre álló 2012. évi költségvetés teljes mértékben kihasználható. A jelenlegi gazdasági válságban ez a program minden eddiginél nagyobb jelentőséggel bír, és úgy gondolom, hogy az e célra biztosított 500 millió euró a szolidaritás egyértelmű bizonyítéka ebben a nehéz időszakban.

Andor László, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi befogadásért felelős biztos megállapította: „Örülök, hogy Európa nem hagyja magára azokat, akiknek a leginkább szükségük van a segítségünkre. Az Uniónak hatékony és kézzel fogható eszközökre van szüksége a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben. Elköteleztük magunkat, hogy az évtized végéig legalább 20 millióval csökkentjük az EU-ban a szegények számát, és ez a program része az említett erőfeszítésnek, és annak is kell maradnia.

Előzmények

A Közösség leginkább rászoruló személyeit támogató uniós élelmiszer-osztási program 1987 decembere óta létezik, amikor a Tanács elfogadta a mezőgazdasági termékek állami intervenciós készleteinek azon tagállamok rendelkezésére bocsátására vonatkozó szabályokat, amely tagállamok e készleteket a Közösség leginkább rászoruló személyeinek nyújtott élelmiszersegélyként kívánták felhasználni.

Intenzív tárgyalások után a Tanács 2011. december 15-én politikai megegyezésre jutott a jelenlegi program 2013-ig történő folytatásáról. Az Európai Parlament februári plenáris ülésén jóváhagyta a Tanács álláspontját, hogy az új szabályok a lehető leghamarabb hatályba léphessenek. Az Unió leginkább rászoruló személyei részére történő élelmiszerosztásról szóló 121/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet 2012. február 15-én fogadták el

A módosított program fő rendelkezései a következők:

  • A költségvetési évenként legfeljebb 500 millió EUR kiadással járó programot továbbra is teljes egészében az uniós költségvetésből finanszírozzák.

  • A jelenlegi rendszer fokozatosan, a 2013-as éves terv végrehajtásának lezárultával kivezetésre kerül.

  • Az Unió leginkább rászoruló személyei részére történő élelmiszerosztás programjának jogalapja (a 42. cikk és a 43. cikk (2) bekezdése) a kivezetés időszakában változatlan marad.

  • A piaci beszerzések a program rendszeres ellátási forrásává válnak az intervenciós készletek kiegészítése érdekében. Ha azonban megfelelő intervenciós készletek állnak rendelkezésre, akkor ezek felhasználása elsőbbséget élvez.

  • A tagállamok az élelmiszereket objektív kritériumok alapján, a tápérték és a szétosztásra való alkalmasság figyelembevételével választják ki.

  • A tagállamok előnyben részesíthetik az uniós eredetű élelmiszereket.

  • A jótékonysági szervezetek által viselt tárolási költségek esetében visszatérítés igényelhető.

  • A program visszamenőleges hatállyal 2012. január 1-jétől alkalmazható.

További információk:

A leginkább rászoruló személyek javára létrehozott élelmiszer-osztási programra vonatkozó dokumentumok és további információk a következő weboldalon olvashatók:

http://ec.europa.eu/agriculture/most-deprived-persons/index_en.htm

Melléklet: a 2012. évi terv végrehajtásához rendelkezésre álló pénzügyi források összesen

Melléklet: a 2012. évi terv végrehajtásához rendelkezésre álló pénzügyi források összesen (EUR-ban)

Teljes végleges összeg

Korábban megítélt összeg (2011. jún.)

Kiegészítő összegek

Belgium

11 710 463

2 795 058

8 915 405

Bulgária

21 439 346

4 183 873

17 255 473

Cseh Köztársaság

135 972

122 600

13 372

Észtország

2 359 486

718 782

1 640 704

Írország

2 594 467

1 304 105

1 290 362

Görögország

21 651 199

4 805 742

16 845 457

Spanyolország

80 401 345

18 084 154

62 317 191

Franciaország

70 563 823

15 869 928

54 693 895

Olaszország

95 641 425

22 103 802

73 537 623

Lettország

5 558 220

1 558 586

3 999 634

Litvánia

7 491 644

1 849 759

5 641 885

Luxemburg

171 704

47 463

124 241

Magyarország

13 715 022

3 237 794

10 477 228

Málta

721 992

131 505

590 487

Lengyelország

75 296 812

17 310 824

57 985 988

Portugália

19 332 607

4 524 628

14 807 979

Románia

60 689 367

12 035 925

48 653 442

Szlovénia

2 533 778

515 467

2 018 311

Szlovákia

5 098 384

959 383

4 139 001

Finnország

2 892 944

1 327 965

1 564 979

Összesen

500 000 000

113 487 343*

386 512 657

Megjegyzés: * A 2011. júniusi allokációkat 7 millió euróval formálisan ugyan kiegészítették az uniós költségvetésen belüli átcsoportosításokkal, de ezt az összeget nem osztották fel az egyes tagállamok között.

A 2011. évi program keretében végrehajtott elosztásra vonatkozóan lásd: IP/10/1284.

Kapcsolattartó:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar