Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Hulladék – rövidebb út a munkahelyteremtéshez és a költségcsökkentéshez

Brüsszel, 2012. január 13. – Az Európai Bizottság ma közzétett tanulmánya szerint a hulladékokkal kapcsolatos uniós jogszabályok teljes körű végrehajtása évi 72 milliárd euró megtakarítást eredményezne, az uniós hulladékgazdálkodási és -újrafeldolgozási szektor éves forgalmát 42 milliárd euróval növelné, 2020-ra pedig több mint 400 000 új munkahelyet teremtene. A tagállamokban történő illegális hulladékkezelési műveletek csökkentik a gazdasági növekedés lehetőségeit, azonban a szigorúbb nemzeti ellenőrzések és a hulladékgazdálkodásra vonatkozó alaposabb ismeretek a helyzet nagyfokú javulásához vezetnének.

Janez Potočnik környezetvédelmi biztos így nyilatkozott: „A hulladékra erőforrásként kell tekintenünk, és ha ezt az erőforrást a földbe temetjük, az súlyos rövidlátásra vall. Ez a jelentés rámutat arra, hogy a hulladékgazdálkodás és az újrahasznosítás jelentősen hozzájárulhat a gazdasági növekedéshez és a munkahely-teremtéshez. Ha a meglévő jogszabályokat megfelelően végrehajtanánk, elkerülhetnénk a költséges tisztítási műveleteket, a környezetszennyezést és az egészségügyi problémákat. Továbbá ne feledjük, hogy az újrahasznosított anyagok olcsóbbak az újaknál, valamint csökkentik az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását és az importfüggőségünket.”

A jobb végrehajtás jelentős előnyökhöz vezet

A tanulmány mélyrehatóan elemzi a jogszabályok eredményesebb végrehajtásának és betartatásának hatásait és rámutat arra, hogy azok jelentős előnyökhöz vezetnének. A tanulmány számos ciprusi, németországi, írországi, olaszországi és hollandiai esettanulmányt elemzett a tagállamok számára keletkező gazdasági, pénzügyi és szociális előnyök bemutatása céljából.

Az uniós hulladékgazdálkodási és -újrafeldolgozási szektor nagyon dinamikus, de még további, nagy mértékben bővíthető gazdasági lehetőségeket is tartogat. 2008-ban az ágazat 145 milliárd eurós forgalmával az EU GDP-jének mintegy 1%-át adta, és 2 millió munkahelyet biztosított. Az uniós politikának való megfelelés hozzájárulna egy olyan ágazat létrehozásához, mely 2,4 millió munkahelyet biztosít, és 187 milliárd euró éves összforgalmat bonyolít.

Az alapvető probléma az, hogy túl sok áru piaci ára nem tükrözi az ártalmatlanítás valódi költségét; ha tükröznék, akkor az a legjelentősebb tényező lenne a hulladékképződés megelőzésének elősegítésében. Ezenfelül számos tagállam még mindig nem rendelkezik a szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás és újrafeldolgozás céljára szolgáló megfelelő infrastruktúrával. További akadályozó tényező a rendszeres ellenőrzési és betartatási mechanizmusok és azzal párhuzamosan a hulladékgazdálkodásra vonatkozó megbízható adatok hiánya.

Négy kulcsfontosságú következtetés

  • A tanulmány következtetése szerint szükséges, hogy bővítsük a hulladékra vonatkozó ismereteinket. Hozzáférhetővé kell tenni több adatot és a jogszabályok gyakorlatban való működésének rendszeres megfigyelését. E téren haladás figyelhető meg az Eurostat által nemrég létrehozott, a hulladékra vonatkozó adatközpont révén.

  • „A szennyező fizet" elvének jobb alkalmazása, valamint a gazdasági eszközök szélesebb körű használata – ilyen például az ártalmatlanítás költségeinek emelése –, elősegíthetné a jogszabályoknak való megfelelés biztosítását és a hulladékgazdálkodáshoz szükséges pénzügyi források előteremtését.

  • Meg kell erősíteni a tagállamok megfigyelési és ellenőrzési képességeit. Ez jelentheti egy uniós szintű ellenőrzési kapacitás és esetlegesen közös ellenőrzési szabványok létrehozását.

  • Az uniós szintű végrehajtás-felügyelet megerősítésének egyik viszonylag költséghatékony lehetősége lenne, ha az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szakértelmére és képességeire támaszkodnánk. Ez alacsonyabb adminisztratív költségekkel járna, mintha egy új, a hulladékkal foglalkozó ügynökséget hoznánk létre.

Következő lépések

A tanulmány következtetéseit a Bizottság megvitatja és elemzi; ez alapul fog szolgálni a jogi és gazdasági eszközök kiegyensúlyozott kombinációjának kidolgozásához, amint azt az erőforrás-hatékony Európa ütemterve és a hulladékképződés megelőzésére irányuló tematikus stratégia is szorgalmazta. Ezek a stratégiák ösztönzik az olyan gazdasági és jogi ösztönzők bevezetését, mint a hulladéklerakásra vonatkozó adók és tilalmak, továbbá a „szennyező fizet” elvén alapuló rendszerek kiterjesztését és a „fizetés a kidobott mennyiség alapján” elvű rendszerek bevezetését.

Előzmények

Az Európai Unió gazdaságában az egy főre jutó anyagfelhasználás évi 16 tonna, ebből 6 tonna hulladék keletkezik, amelynek a fele hulladéklerakóba kerül. Számos tagállam előnyben részesített hulladékkezelési lehetőségként nagyrészt a hulladéklerakást alkalmazza. Ez a helyzet a hulladékokkal kapcsolatos hatályos uniós jogszabályok ellenére továbbra is fennáll, és nem fenntartható.

A Bizottság által kidolgozott, „Az erőforrás-hatékony Európa megvalósításának ütemterve” című dokumentum meghatározza az annak biztosítására szolgáló mérföldköveket, hogy 2020-ra a hulladékot erőforrásként kezeljük. Ezt többek között a következőkkel érhetjük el: a hulladékmegelőzéssel, a hulladék újrafelhasználásával, újrahasznosításával, újrafeldolgozásával és a lerakóhelyektől való eltérítésével kapcsolatos meglévő célkitűzések felülvizsgálata, valamint a másodlagos és az újrahasznosított nyersanyagpiac kialakítása révén.

További információ

A hulladékokkal kapcsolatos uniós jogszabályok végrehajtása a zöld növekedésért (tanulmány): http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Az uniós tagállamokban alkalmazott hulladékgazdálkodási műveletek összehasonlító statisztikája:http://www.eea.europa.eu/soer/synthesis/synthesis/chapter4.xhtml

A hulladékképződés megelőzése és az újrahasznosítás terén elért haladásra vonatkozó tematikus stratégiáról szóló, 2011. évi jelentés:

http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm

Kapcsolattartók:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar