Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PL

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Per muitinės operaciją sulaikyta milijonas kontrabandinių cigarečių

Briuselis, 2012 m. vasario 27 d. Per pirmąją į geležinkelių eismą per rytinę ES sieną nukreiptą bendrą muitinės operaciją sulaikyta apie 1,2 mln. cigarečių. Operacijoje, kurią glaudžiai bendradarbiaudama su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) organizavo Lenkijos muitinės administracija, dalyvavo dvidešimt keturios ES valstybės narės, Kroatija, Turkija, Norvegija ir Šveicarija. Operacija buvo vykdoma 2011 m. spalio 18–27 d. Šiandien Lenkijos muitinės administracijoje Sopote (Lenkija) paskelbti galutiniai operacijos rezultatai. Anksčiau rezultatų nebuvo galima viešinti, kad nebūtų trukdoma tolesniems tyrimams, kuriuos turėjo atlikti įvairios muitinės tarnybos.

„Muitinės patikra ES pasienyje yra svarbiausia priemonė apsaugoti mūsų mokesčių mokėtojų pinigus ir teisėtai veikiančias įmones. Kovodamos su kontrabanda ir bet kokio pavidalo muitinės sukčiavimu, Komisija ir valstybių narių bei kaimyninių šalių muitinės administracijos turi dirbti ranka rankon. "Labai džiaugiuosi sėkmingais šios operacijos rezultatais ir skatinu ateityje dažniau imtis bendrų veiksmų“, – sakė Algirdas Šemeta, už mokesčius, muitus, kovą su sukčiavimu ir auditą atsakingas Europos Komisijos narys.

Per operaciją sulaikytos cigaretės rastos krovininiuose traukiniuose, kuriais gabenta mediena ir geležis. Muitai ir mokesčiai, kurių tokiu būdu išvengta, sudaro ne mažiau nei ketvirtį milijono eurų nuostolių. Europos Komisijos vertinimu, dėl tabako gaminių kontrabandos ES ir valstybės narės kasmet praranda maždaug 10 mlrd. eurų biudžeto įplaukų.

Šią muitinės operaciją rėmė Europos Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas (TAXUD), Europolas, Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX) ir Muitinių bendradarbiavimo taryba. Tai viena iš Kovos su kontrabanda per rytų sieną veiksmų plano, kurį Komisijos narys A. Šemeta paskelbė pernai, siekdamas aktyvinti Komisijos pastangas mažinti kontrabandos per rytinę ES sieną ir muitinės sukčiavimo apimtis, veiklos krypčių (žr. MEMO/11/454).

Pagrindiniai faktai

ES valstybių narių, taip pat kai kurių ES nepriklausančių šalių muitinės administracijos, bendradarbiaudamos su OLAF, reguliariai vykdo bendras muitinės operacijas, per kurias atliekamos specialios Europos lygmens patikros. Šiomis koordinuotomis operacijomis siekiama imtis ribotos trukmės veiksmų, kuriais būtų kovojama su padidintos rizikos prekių kontrabanda ir sukčiavimu tam tikrose didelės rizikos srityse ir (arba) nustatytuose prekybos maršrutuose (pvz., kertančiuose rytinę ES sieną).

Kad per operaciją, kuri vadinama „Operation Barrel“, būtų lengviau keistis informacija, OLAF patalpose Briuselyje įsteigtas veiklos koordinavimo centras, kuriame dirbo valstybių narių, trečiųjų šalių ir Europolo paskirti asmenys ryšiams. Naudodamiesi OLAF IT platforma visi dalyviai galėjo saugiai keistis informacija ir žvalgybos duomenimis tikruoju laiku. Patenkanti operatyvinė informacija analizuota remiantis nustatytais rizikos kriterijais ir taip nustatyta, kurie kroviniai yra įtartini. Ši informacija nusiųsta susijusiam pasienio kontrolės postui, kuriame atsakinga muitinės administracija galėjo fiziškai patikrinti gabenamas prekes. Lenkijos ir Ukrainos pasienyje naudojama ES finansuojama skenavimo įranga irgi pasirodė esanti veiksminga priemonė kontrabandinėms prekėms aptikti.

Daugiau informacijos

MEMO/12/135

Operacijos foto medžiagą rasite čia:

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByMediaGroup.cfm?sitelang=en&mgid=598

Vaizdo medžiaga iš operacijos:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I071267

Vaizdo klipas apie operaciją:

http://ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?ref=I071353

Daugiau informacijos apie bendras muitinės operacijas

http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/joint-customs-operations/index_en.htm

Už ES mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingo Komisijos nario Algirdo Šemetos interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Asmenys ryšiams

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar