Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL EL ET SK BG

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Piața internă a energiei: legislația națională din 8 state membre nu respectă încă normele UE

Bruxelles, 27 februarie 2012 - Deschiderea piețelor energetice pentru concurență este esențială pentru creșterea competitivității economiei UE în ansamblu. O piață internă a energiei eficientă, interconectată și transparentă va oferi, de asemenea, consumatorilor posibilitatea de a alege între diferitele societăți care furnizează gaze și energie electrică, și va garanta că toți furnizorii au acces la piață.

Directivele privind energia electrică și gazele din cel de-al treilea pachet legislativ în domeniul energiei trebuiau transpuse de către statele membre până la 3 martie 2011. Până în prezent, Bulgaria, Cipru, Spania, Luxemburg, Țările de Jos, România și Slovacia nu au informat Comisia referitor la adoptarea măsurilor de transpunere a celor două directive, iar Estonia nu a informat Comisia referitor la directiva privind gazele naturale.

Prin urmare, Comisia a trimis astăzi 15 avize motivate celor 8 state membre pentru a le îndemna să-și respecte obligația juridică. Statele membre au la dispoziție două luni pentru a răspunde. Dacă statele membre nu se conformează, Comisia poate deferi cauzele Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Context

În februarie 2011, șefii de stat și de guverne din UE au declarat că se impune finalizarea pieței interne a energiei până în 2014. Transpunerea promptă și completă în dreptul intern a legislației UE privind piața unică a gazelor naturale și a energiei electrice este esențială pentru a atinge acest obiectiv. Cel de-al treilea pachet legislativ în domeniul energiei include dispoziții cheie pentru buna funcționare a piețelor de energie, inclusiv noi norme privind separarea rețelelor, norme de consolidare a independenței și a competențelor autorităților naționale de reglementare și norme privind îmbunătățirea funcționării piețelor cu amănuntul în beneficiul consumatorilor.

Directivele în cauză din cel de-al treilea pachet energetic sunt:

  • Directiva privind normele comune pentru piața internă a gazelor naturale (2009/73/CE)

  • Directiva privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice (2009/72/CE)

Prezenta procedură în constatarea încălcării dreptului UE se referă la cazuri de necomunicare a transpunerii celui de-al treilea pachet legislativ în domeniul energiei. În același timp, Comisia analizează măsurile notificate de către statele membre care au transpus doar parțial directivele, și va decide, în următoarele luni, ce trebuie făcut în continuare.

Informații suplimentare

Directiva privind energia electrică (2009/73/CE) și directiva privind gazele naturale (2009/72/CE) pot fi consultate la adresa următoare.

Pagina web a Comisiei privind piața internă a energiei: http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/index_en.htm.

Statisticile actuale privind încălcările legislației UE în general pot fi consultate la adresa:http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_ro.htm

Pentru informații suplimentare referitoare la procedurile în constatarea încălcării dreptului UE, consultați MEMO/12/134.

Contact:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar