Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES EL ET SK BG RO

Europese Commissie - Perscommuniqué

Interne energiemarkt – In acht lidstaten is de nationale wetgeving nog niet in overeenstemming met de EU-regels

Brussel, 27 februari 2012 – Voor de EU-economie als geheel is het cruciaal dat de energiemarkten worden opengesteld voor concurrentie. Een efficiënte, onderling goed verbonden en transparante Europese interne energiemarkt geeft de consument ook de vrijheid om te kiezen tussen verschillende ondernemingen die gas en elektriciteit aanbieden en maakt de markt toegankelijk voor alle leveranciers.

De elektriciteits‑ en gasrichtlijnen van het derde energiepakket moesten uiterlijk op 3 maart 2011 door de lidstaten in nationaal recht zijn omgezet. Momenteel hebben Bulgarije, Cyprus, Spanje, Luxemburg, Nederland, Roemenië en Slowakije de Commissie nog steeds niet geïnformeerd over de omzettingsmaatregelen voor beide richtlijnen, terwijl Estland dit niet heeft gedaan voor de gasrichtlijn.

Bijgevolg heeft de Commissie vandaag 15 met redenen omklede adviezen verstuurd waarbij de desbetreffende lidstaten met aandrang wordt verzocht zich in overeenstemming te stellen met hun wettelijke verplichting. De lidstaten hebben nu twee maanden de tijd om hierop te antwoorden. Wanneer zij zich niet in overeenstemming stellen, kan de Commissie een rechtszaak inleiden bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Achtergrond

In februari 2011 hebben de staatshoofden en regeringsleiders van de EU-landen verklaard dat de interne energiemarkt tegen 2014 moet zijn voltooid. Om dit te bereiken, is het cruciaal dat de EU-wetgeving betreffende de interne energiemarkt op tijdige en volledige wijze in nationale wetgeving wordt omgezet. Het derde energiepakket omvat centrale bepalingen voor een goede werking van de energiemarkten, met inbegrip van nieuwe regels inzake de ontvlechting van netwerken, regels die de onafhankelijkheid en de bevoegdheden van de nationale regulerende instanties versterken en regels met het oog op een betere functionering van de retailmarkten ten bate van de consument.

De richtlijnen van het derde energiepakket zijn:

  • Richtlijn betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas (2009/73/EG)

  • Richtlijn betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (2009/72/EG)

Deze inbreukprocedure heeft betrekking op de niet-mededeling van maatregelen ter omzetting van het derde energiepakket. Daar bovenop analyseert de Commissie de door de lidstaten aangemelde omzettingsmaatregelen die de richtlijnen slechts gedeeltelijk in nationaal recht omzetten, en zal zij in de loop van de komende maanden een beslissing nemen over de volgende stappen.

Meer informatie

De elektriciteitsrichtlijn (2009/72/EG) en de gasrichtlijn (2009/73/EG) kunnen hier worden geraadpleegd

Webpagina van de Commissie inzake de interne markt voor energie:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/index_en.htm.

Huidige cijfers inzake inbreuken in het algemeen zijn te vinden op:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_nl.htm.

Voor meer informatie over de inbreukprocedures van de EU, zie MEMO/12/134.

Contact:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar