Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Skatter: gemensam webbportal för gränsöverskridande moms

Bryssel den 13 januari 2012 – Affärsverksamhet i mer än ett EU-land innebär ofta kontakter med flera skattemyndigheter på olika språk. Det kan vara mycket betungande och dyrt för företag att hantera de olika momsreglerna. Det förslag som antas i dag är ett första steg mot en gemensam webbportal för alla e-tjänster som från och med den 1 januari 2015 kommer att hjälpa företagen. Enligt kommissionens meddelande om momsens framtid (se IP/11/1508) i december ska att en gemensam webbportal inrättas för EU:s handel över gränserna. Till en början kommer den att gälla e-handel, radio- och tv-sändningar och telekomtjänster. I framtiden kommer kommissionen att försöka utvidga portalen till andra varor och tjänster.

–Dagens komplexa momssystem i EU hindrar handeln på den inre marknaden, säger EU:s skattekommissionär Algirdas Šemeta. Den gemensamma webbportalen kommer att göra det mycket enklare för nystartade europeiska företag att växa över landsgränserna. Det kommer i sin tur att skapa tillväxt och sysselsättning.

I det nyligen antagna meddelandet om mervärdesskattens framtid betonas att en fullt fungerande gemensam webbportal har hög prioritet. Det är också en åtgärd som föreslås i kommissionens plan för att minska administrationen.

Dagens förslag gäller områden där det krävs gemensamma regler, till exempel systemets omfattning, rapporteringsskyldigheter, momsdeklarationer, valuta, betalningar och bokföring. Den 1 januari 2015 införs en miniversion av en gemensam portal för EU:s leverantörer av telekomtjänster, radio- och tv-sändningar och e-tjänster. Det kommer att göra det mycket enklare att följa EU:s momsregler. Tack vare den gemensamma portalen kommer företagen att kunna deklarera och betala moms i det EU-land där de är etablerade i stället för i kundens hemland. Den gemensamma webbportalen, som för närvarande är begränsad till e-tjänsteleverantörer från länder utanför EU, håller på att utvidgas till företag inom EU, till radio- och tv-sändningar och telekomtjänster. I framtiden är avsikten att utvidga den till fler verksamheter, däribland leverans av varor. Det förslag som kommissionen antar i dag är ett första steg i ett stort arbetsprogram som ska leda till att det nya systemet införs inom kort. Kommissionen uppmanar alla EU-länder att godkänna åtgärderna under 2012. En gemensam strategi är viktig för att man ska kunna utforma de it-system som krävs för informationsutbyte mellan skattemyndigheter i de 27 EU-länderna och för att åtgärden ska kunna genomföras senast 2015.

Bakgrund

Sedan juli 2003 har det funnits en gemensam webbportal för att förenkla momsskyldigheterna för e-tjänsteleverantörer från länder utanför EU (se IP/04/1331). Systemet har fungerat väl, och företagare från länder utanför EU som är momspliktiga i EU har nu en webbportal där de kan betala sin moms. De lämnar nu in en enda momsdeklaration och en momsbetalning. Baserat på de uppgifter som lämnas, skickas betalningen automatiskt vidare till de EU-länder där momsen ska betalas.

Den 1 januari 2015 ändras momsreglerna för platsen för tillhandahållande av tjänster för företag som erbjuder telekomtjänster, radio- och tv-sändningar eller e-tjänster i EU. Momsen ska betalas där köparen hör hemma. Därför behöver den gemensamma webbportalens nuvarande omfattning utvidgas. Det finns redan ett system för företag från länder utanför EU som erbjuder e-tjänster. Systemet kommer nu att omfatta företag både inom och utanför EU och, utöver e-tjänster, även telekom och radio- och tv-sändningar. Leverantörer kommer nu att kunna använda en webbportal i det EU-land där de är verksamma för att redovisa den moms som ska betalas i andra EU-länder när tjänsterna säljs till privatpersoner.

Tydliga och bindande bestämmelser om tillämpningen av systemet krävs för att säkra rättssäkerheten. De nuvarande bestämmelserna i momsdirektivets tillämpningsföreskrifter (rådets förordning (EU) nr 282/2011) måste därför ändras.

Hela förordningen finns på

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm.

Skattekommissionär Algirdas Šemetas webbplats finns på

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm.

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar