Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Obdavčevanje: razvoj enotne kontaktne točke za čezmejno izpolnjevanje obveznosti v zvezi z DDV

Bruselj, 13. januarja 2012 – Poslovanje v več kot eni državi članici pogosto pomeni, da se je treba ukvarjati z več davčnimi upravami v različnih jezikih. Upoštevanje številnih obveznosti glede DDV je lahko za podjetja zelo obremenjujoče in drago. Danes sprejeti predlog je prvi korak k enotni kontaktni točki za vse elektronsko opravljene storitve, ki jo bodo podjetja lahko uporabljala od 1. januarja 2015. Kot je navedeno v sporočilu Komisije o prihodnosti DDV (glej IP/11/1508) iz decembra lanskega leta, se bo pristop enotne kontaktne točke za čezmejno trgovanje v EU najprej uporabljal za e-trgovino, radiotelevizijske in telekomunikacijske storitve. V prihodnosti bo Komisija poskušala postopoma razširiti enotno kontaktno točko na drugo blago in storitve.

Komisar za obdavčenje in carinsko unijo, revizijo in boj proti goljufijam Algirdas Šemeta je dejal: Zapletenost sedanjega sistema DDV v EU ovira poslovanje na enotnem trgu. Enotna kontaktna točka bo zelo olajšala čezmejno širitev novih evropskih podjetij. To pa bo pomagalo ustvariti rast in delovna mesta.

V nedavno sprejetem sporočilu o prihodnosti DDV je bilo poudarjeno, da je v celoti razvita enotna kontaktna točka, tj. ukrep, ki je bil predlagan v načrtu Komisije za zmanjšanje upravnih bremen, pomembna prednostna naloga.

Današnji predlog se nanaša na vidike, kot so obseg sheme, obveznosti poročanja, obračuni DDV, valuta, plačila, evidence itd., za katere so potrebna skupna pravila. Uvedba mini enotne kontaktne točke 1. januarja 2015 za izvajalce storitev na področju telekomunikacij, radiotelevizije in elektronskih storitev v EU bo pomenila velik napredek pri poenostavljanju predpisov o DDV v EU. Enotna kontaktna točka bo dovolila podjetjem, da obračunajo in plačajo DDV v državi članici, kjer imajo sedež, in ne tam, kjer je njihova stranka. Sistem enotne kontaktne točke, ki je trenutno omejen na izvajalce elektronskih storitev, ki niso iz EU, se razširi na podjetja v EU ter na izvajalce radiotelevizijskih in telekomunikacijskih storitev. V prihodnosti se želi enotna kontaktna točka razširiti še na več dejavnosti, vključno z dobavo blaga. Predlog, ki ga je danes sprejela Komisija, je prvi korak k obširnemu delovnemu programu, ki bo privedel do pravočasne in uspešne uvedbe nove sheme. Komisija poziva vse države članice, naj se leta 2012 dogovorijo o teh ukrepih. Skupen pristop je ključen za oblikovanje sistemov IT, ki bodo zagotovili potrebno izmenjavo informacij med davčnimi organi v 27 državah članicah, in za zagotavljanje celovite uvedbe do leta 2015.

Ozadje

Sistem enotne kontaktne točke se uporablja od julija 2003 za poenostavitev obveznosti DDV za izvajalce elektronskih storitev, ki niso iz EU, namenjene strankam v EU (glej IP/04/1331). Sistem je do zdaj dobro deloval in je dovoljeval gospodarskim subjektom, ki niso iz EU, vendar plačujejo DDV v EU, da izberejo eno mesto za izpolnjevanje obveznosti v zvezi z DDV. Prek tega enotnega elektronskega portala se pošlje enotna napoved DDV in se izvede plačilo. Na podlagi predloženih informacij se to plačilo avtomatsko razdeli na različne države članice, kjer je treba plačati DDV.

Predpisi o DDV glede kraja izvedbe storitev za podjetja, ki izvajajo telekomunikacijske, radiotelevizijske ali elektronske storitve strankam v EU, se bodo 1. januarja 2015 spremenili. DDV se bo moral plačevati tam, kjer je stranka. Zato je treba razširiti sedanje področje uporabe obstoječega sistema enotne kontaktne točke. Shema se trenutno že uporablja za podjetja, ki izvajajo elektronske storitve in niso iz EU. Zdaj pa bo veljala za vsa podjetja, tako tista iz EU kot tudi tista, ki nimajo sedeža v EU, ter bo poleg elektronskih storitev zajemala tudi telekomunikacijske in radiotelevizijske storitve. Izvajalcem storitev bo dovoljevala uporabo spletnega portala v državi članici, v kateri morajo plačati DDV zaradi zagotavljanja teh storitev zasebnim strankam v drugi državi članici.

Za zagotavljanje pravne varnosti so potrebna jasna in zavezujoča pravila glede uporabe te nove sheme. Sedanje določbe izvedbenih predpisov iz direktive o DDV (Uredba Sveta EU/282/2011) morajo biti zato spremenjene.

Celotno besedilo Uredbe je na voljo na:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm

Domača spletna stran Algirdasa Šemete, komisarja EU za obdavčenje in carinsko unijo, revizijo in boj proti goljufijam:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar