Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Fiscalitate: Dezvoltarea Ghișeului unic pentru respectarea transfrontalieră a legislației în materie de TVA

Bruxelles, 13 ianuarie 2012 – Desfășurarea activității comerciale în mai multe state membre presupune deseori interacțiunea cu mai multe administrații fiscale în diferite limbi. Respectarea mai multor obligații privind TVA-ul poate fi un exercițiu foarte greoi și costisitor pentru societăți. Propunerea adoptată astăzi este un prim pas către un Ghișeu unic pentru toate serviciile furnizate pe cale electronică de care întreprinderile vor beneficia începând de la 1 ianuarie 2015. Astfel cum este prevăzut în Comunicarea Comisiei din decembrie anul trecut privind viitorul TVA-ului (a se vedea IP/11/1508), demersul referitor la Ghișeul unic pentru comerțul transfrontalier din cadrul UE va viva, într-o primă fază, doar serviciile de comerț electronic, de radiodifuziune sau televiziune și de telecomunicații. În viitor, Comisia va încerca să extindă treptat Ghișeul unic la alte bunuri și servicii.

Algirdas Šemeta, Comisarul pentru impozitare și uniune vamală, audit și antifraudă, a declarat: „Complexitatea sistemului actual de TVA al UE este un obstacol în calea desfășurării activității comerciale pe piața unică. Ghișeului unic va facilita semnificativ dezvoltarea transfrontalieră a societăților europene nou-înființate. Acest lucru va contribui la stimularea creșterii economice și la crearea de locuri de muncă”.

Comunicarea recent adoptată privind viitorul TVA-ului a subliniat faptul că o dezvoltare completă a Ghișeului unic – o măsură propusă în planul Comisiei de a reduce poverile administrative − este o prioritate de vârf.

Propunerea de astăzi se referă la aspecte precum domeniul de aplicare al sistemului, obligațiile în materie de raportare, declarațiile TVA, moneda, plățile, evidența și alte aspecte pentru care sunt necesare norme comune. Înființarea, începând cu 1 ianuarie 2015, a unui mini Ghișeu unic pentru furnizorii de servicii electronice, de telecomunicații și de radiodifuziune sau televiziune din UE către consumatori va fi un progres important în simplificarea normelor în materie de TVA aplicabile în UE. Ghișeul unic va permite întreprinderilor să declare și să plătească TVA-ul în statul membru unde sunt stabilite, mai degrabă decât în locul în care este stabilit clientul. Sistemul de Ghișeu unic, care este în prezent limitat la furnizori din afara UE de servicii electronice, este în curs de extindere și la întreprinderi din UE și la servicii de telecomunicații și de radiodifuziune sau televiziune. În viitor se intenționează să se extindă Ghișeul unic la și mai multe activități, inclusiv la livrările de bunuri. Propunerea adoptată astăzi de Comisie este un prim pas în cadrul unui amplu program de lucru care va conduce la implementarea rapidă și încununată de succes a noului sistem. Comisia invită toate statele membre să își exprime acordul față de aceste măsuri în 2012. O abordare comună este esențială pentru a proiecta sistemele IT care vor asigura schimbul de informații necesar între autoritățile fiscale din cele 27 de state membre și pentru a asigura punerea integrală în aplicare a acestuia până în 2015.

Context

Din iulie 2003 există un sistem de Ghișeu unic având ca scop simplificarea obligațiilor privind TVA-ul ale furnizorilor din afara UE de servicii electronice oferite consumatorilor din UE (a se vedea IP-04/1331). Sistemul a funcționat bine, permițând comercianților din afara UE care au obligația de a plăti TVA-ul în UE să își aleagă un singur loc pentru respectarea obligațiilor de plată a TVA-ului. Prin intermediul acestui portal electronic unic, se efectuează o singură declarație de TVA și o singură plată a TVA-ului. Pe baza informațiilor furnizate, această plată se alocă automat diferitelor state membre cărora li se datorează TVA-ul.

La 1 ianuarie 2015, normele TVA privind locul de prestare a serviciilor se vor schimba pentru societățile care furnizează servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune către clienți din UE. TVA-ul se va plăti în locul în care clientul este stabilit. Acest fapt presupune extinderea domeniului actual de aplicare al sistemului existent de Ghișeu unic. În prezent, un sistem este deja în funcțiune pentru întreprinderile din afara UE care prestează servicii electronice. Sistemul se va extinde acum atât la întreprinderile din UE, cât și la cele din afara UE și - în plus față de serviciile electronice – va include și servicii de telecomunicații și de radiodifuziune sau televiziune. Acest fapt va permite furnizorilor să utilizeze un portal web în statul membru în care sunt identificați pentru a declara TVA-ul datorat în alte state membre pentru prestarea de astfel de servicii în favoarea consumatorilor particulari.

Pentru a se asigura securitatea juridică, este nevoie de norme clare și obligatorii privind aplicarea acestui nou sistem. Dispozițiile actuale ale normelor de aplicare aferente Directivei TVA (Regulamentul UE/282/2011 al Consiliului) trebuie, prin urmare, să fie modificate în acest sens.

Textul integral al regulamentului se găsește la adresa:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm

Pagina web a Comisarului pentru impozitare și uniune vamală, audit și antifraudă, Algirdas Šemeta:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar