Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Adózás: egyablakos ügyintézési rendszer az európai héa-előírásoknak való megfelelés előmozdítására

Brüsszel, 2012. január 13. – Ha valaki egynél több tagállamban folytat üzleti tevékenységet, ez gyakran azzal jár, hogy több adóhatósággal, különböző nyelveken kell érintkeznie. A vállalkozások számára nehézkes és költséges lehet, ha többfajta héa-kötelezettségnek kell eleget tenniük. A mai napon elfogadott javaslat az első lépés az összes elektronikusan nyújtott szolgáltatásra kiterjedő egyablakos rendszer felé, amelynek előnyeit a vállalkozások 2015. január 1-jétől élvezhetik majd. Amint azt a Bizottság tavaly decemberi, a héa jövőjéről szóló közleménye (lásd: IP/11/1508) rögzítette, az uniós tagállamok közötti kereskedelem esetében az egyablakos ügyintézés rendszere először az elektronikus kereskedelem, valamint a műsorszórási és távközlési szolgáltatások terén kerül bevezetésre. A jövőben a Bizottság az egyablakos rendszert fokozatosan ki kívánja terjeszteni más árukra és szolgáltatásokra is.

Algirdas Šemeta, az adóügyért és a vámunióért, valamint a csalás elleni küzdelemért és az auditért felelős biztos elmondta: „A jelenlegi uniós hozzáadottértékadó-rendszer összetettsége akadályt gördít az egységes piacon folytatott üzleti tevékenységek elé. Az egyablakos rendszer nagy mértékben megkönnyíti az európai induló vállalkozások határon átnyúló terjeszkedését. Ez pedig elősegíti majd a növekedést és a munkahelyteremtést.”

A héa jövőjéről szóló, nemrégiben elfogadott közlemény hangsúlyozta, hogy a teljes mértékben kidolgozott egyablakos ügyintézési rendszer (amelyre a Bizottság az adminisztratív terhek csökkentésére irányuló tervében tett javaslatot) kiemelt fontosságú.

A mai javaslat olyan szempontokra vonatkozik, amelyek esetében közös szabályokra van szükség – ilyenek pl. a rendszer hatálya, a jelentéstételi kötelezettségek, a héa-bevallások, a pénznem, a kifizetések, a nyilvántartások, stb. A szűkített egyablakos rendszernek a fogyasztók részére nyújtott távközlési, műsorszórási és elektronikus szolgáltatások uniós szolgáltatóira történő alkalmazása (2015. január 1-jétől) nagy előrelépés lesz az unióbeli héa-szabályoknak való megfelelés egyszerűsítése terén. Az egyablakos rendszer lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy a székhelyük szerinti tagállamban vallják be és fizessék meg a héát, ne pedig abban a tagállamban, ahová vevőjük tartozik. Az egyablakos rendszert, amely jelenleg az elektronikus szolgáltatásokat nyújtó nem uniós szolgáltatókra korlátozódik, kiterjesztik az uniós vállalkozásokra és a műsorszórási és távközlési szolgáltatásokra is. A jövőre nézve pedig az egyablakos rendszer még több tevékenységre, köztük a termékértékesítésekre való kiterjesztése a cél. A Bizottság által ma elfogadott javaslat egy olyan kiterjedt munkaprogram első lépése, amely az új rendszer időben történő, sikeres végrehajtásához vezet majd. A Bizottság minden tagállamot felkér, hogy 2012 során adja hozzájárulását ezen intézkedésekhez. A közös megközelítés kulcsfontosságú azon informatikai rendszerek kialakításához, amelyek biztosítani fogják a 27 tagállam adóhatóságai közötti szükséges információcserét, valamint e rendszer 2015-ig történő teljes körű megvalósítását.

Előzmények

Az uniós fogyasztóknak elektronikus szolgáltatásokat nyújtó, nem uniós szolgáltatók héa-kötelezettségeinek egyszerűsítése érdekében 2003 júliusa óta egyablakos rendszer működik (lásd: IP/04/1331). A rendszer jól működik: az EU-ban héa-fizetési kötelezettséggel rendelkező nem uniós kereskedők számára lehetővé teszi, hogy e kötelezettségek teljesítésére egyetlen helyet válasszanak ki. A kiválasztott elektronikus portálon keresztül egyetlen héa-bevallás és -befizetés történik. A benyújtott információk alapján e befizetést automatikusan ahhoz a tagállamhoz irányítják, ahol a héa-fizetési kötelezettség keletkezett.

Az uniós fogyasztóknak távközlési, műsorszórási vagy elektronikus szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások számára 2015. január 1-jétől megváltoznak a szolgáltatásnyújtás helyére vonatkozó héa-szabályok. A héa-befizetési kötelezettség abban a tagállamban keletkezik, ahová a fogyasztó tartozik. Ez szükségessé teszi a meglévő egyablakos rendszer hatályának kiterjesztését. A rendszer jelenleg már működik az elektronikus szolgáltatásokat nyújtó nem uniós vállalkozások vonatkozásában, mostantól pedig az uniós és nem uniós vállalkozások egyaránt kiterjed majd, valamint – az elektronikus szolgáltatások mellett – magában fogja foglalni a távközlési és műsorszórási szolgáltatásokat is. Lehetővé teszi a szolgáltatóknak, hogy a számukra azonosítót kiadó tagállamban rendezzék a magánfogyasztóknak nyújtott ezen szolgáltatások alapján más tagállamokban keletkezett héát.

A jogbiztonság garantálása érdekében e rendszer alkalmazására vonatkozóan világos és kötelező erejű szabályokra van szükség. E célból módosítani kell a héa-irányelv végrehajtási szabályainak (282/2011/EU tanácsi rendelet) hatályos rendelkezéseit.

A rendelet teljes szövegét lásd az alábbi oldalon:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm

Algirdas Šemeta, az adóügyért és a vámunióért, valamint az auditért és a csalás elleni küzdelemért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar