Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Maksustamine: ühe-akna-süsteemi loomine käibemaksukohustuse piiriüleseks täitmiseks

Brüssel, 13. jaanuar 2012. Äritegevus mitmes liikmesriigis tähendab sageli asjaajamist mitme maksuametiga ja eri keeltes. Mitme käibemaksukohustuse täitmine võib olla ettevõtetele väga koormav ja kulukas. Täna vastu võetud ettepanek on esimene samm kõiki e-teenuseid pakkuva ühe-akna-süsteemi poole, mida ettevõtted saavad hakata kasutama alates 1. jaanuarist 2015. Vastavalt komisjoni eelmise aasta detsembris avaldatud teatisele käibemaksu tuleviku kohta (vt IP/11/1508) kohaldatakse ELi piiriülese kaubanduse jaoks mõeldud ühe-akna-süsteemi esialgu e-kaubanduse, ringhäälingu- ja telekommunikatsiooniteenustele. Tulevikus püüab komisjon ühe-akna-süsteemi järk-järgult laiendada muudele kaupadele ja teenustele.

Maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse volinik Algirdas Šemeta ütles: „Praeguse ELi käibemaksusüsteemi keerukus takistab äritegevust ühisturul. Ühe-akna-süsteem lihtsustab oluliselt Euroopa ettevõtete piiriülest laienemist. See omakorda aitab kaasa majanduskasvule ja loob uusi töökohti.”

Hiljuti vastu võetud teatises käibemaksu tuleviku kohta rõhutati, et üks tähtsamaid eesmärke on ühe-akna-süsteemi täielik väljaarendamine, mis on komisjoni poolt välja pakutud meede halduskoormuse vähendamiseks.

Tänases ettepanekus käsitletakse selliseid aspekte nagu süsteemi ulatus, aruandluskohustused, käibemaksutagastus, valuuta, maksed, dokumendid jne, mis kõik vajavad ühiseid eeskirju. Ühe-akna-süsteemi rakendamine 1. jaanuarist 2015 ELi telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja e-teenuste pakkujatele on suur samm edasi ELi käibemaksukohustuste eeskirjade lihtsustamisel. Ühe-akna-süsteem võimaldab ettevõtetel deklareerida ja maksta käibemaksu selles liikmesriigis, kus ta on asutatud, aga mitte seal, kus on tema kliendid. Praegu üksnes ELi-välistele e-teenuste pakkujatele kehtivat ühe-akna-süsteemi laiendatakse ELi ettevõtetele ning ringhäälingu- ja telekommunikatsiooniteenustele. Tulevikus on kavas süsteemi laiendada ka muudele tegevusaladele, sealhulgas kaupade tarnimisele. Ettepanek, mille komisjon täna vastu võttis, on esimene etapp ulatuslikus tööprogrammis, mille tulemuseks on uue süsteemi õigeaegne ja edukas rakendamine. Komisjon kutsub liikmesriike üles nende meetmete suhtes 2012. aastal kokku leppima. Ühine arusaam on võti 27 liikmesriigi maksuametite teabevahetust võimaldavate IT-süsteemide väljatöötamiseks ja rakendamiseks, mis peab toimuma 2015. aastaks.

Taustteave

Alates 2003. aasta juulist kehtib ühe-akna-süsteem, millega on lihtsustatud ELi tarbijatele e-teenuseid osutavate ELi-väliste teenuseosutajate käibemaksukohustuste täitmist (vt IP/04/1331). Süsteem on töötanud hästi ning tänu sellele saavad ELi-välised kauplejad, kellel on käibemaksukohustus ELis, täita oma kohustust ühes kohas. Ühe elektroonilise portaali kaudu esitatakse üks käibemaksudeklaratsioon ja tehakse makse. Esitatud teabe alusel edastatakse see makse automaatselt sellele liikmesriigile, kellele käibemaks tuleb tasuda.

1. jaanuaril 2015 muutuvad teenuste osutamise kohta käivad käibemaksueeskirjad selliste ettevõtete jaoks, kes osutavad ELi tarbijatele telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- või elektroonilisi teenuseid. Käibemaks tuleb tasuda kliendi asukohariigis. Seepärast on vaja laiendada praegu kehtiva ühe-akna-süsteemi ulatust. Praegu töötab selline süsteem juba elektroonilisi teenuseid pakkuvate ELi-väliste ettevõtete jaoks. Nüüd laiendatakse süsteemi nii ELi kui ka ELi-välistele ettevõtetele ning lisaks e-teenustele kaasatakse ka telekommunikatsiooni- ja ringhäälinguteenused. See võimaldab teenuseosutajal kasutada veebiportaali selles liikmesriigis, kus ta on käibemaksukohuslasena registreeritud, ning tasuda käibemaksu teises liikmesriigis eratarbijatele osutatud teenuste eest.

Õiguskindluse tagamiseks on uue süsteemi kohaldamiseks vaja selgeid ja siduvaid eeskirju. Selleks tuleb käibemaksudirektiivi praegu kehtivaid rakendussätteid (nõukogu määrus EL/282/2011) muuta.

Määruse terviktekst:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm

Maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse voliniku Algirdas Šemeta koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar