Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Daně: Vytvoření jednoho správního místa pro platbu DPH v přeshraničním styku

V Bruselu 13. ledna 2012 – Podnikání ve více než jednom členském státě často znamená, že je třeba jednat s několika daňovými správami v různých jazycích. Plnění vícenásobných povinností spojených s DPH může být pro podniky velmi zatěžující a nákladné. Návrh, který byl dnes přijat, je prvním krokem k vytvoření jednoho správního místa pro všechny elektronicky poskytované služby, které přinesou výhody podnikům od 1. ledna 2015. Jak je uvedeno ve sdělení Komise o budoucnosti DPH (viz IP/11/1508) z prosince loňského roku, koncepce jednoho správního místa v přeshraničním obchodě v EU bude použita nejprve pro elektronický obchod a služby rozhlasového a televizního vysílání a telekomunikační služby. V budoucnu bude Komise usilovat o postupné rozšiřování jednoho správního místa na jiné zboží a služby.

Algirdas Šemeta, komisař pro daně, cla, boj proti podvodům a audit, uvedl: „Složitost stávajícího systému DPH v EU je překážkou podnikání na jednotném trhu. Jedno správní místo výrazně usnadní přeshraniční rozšiřování evropských začínajících podniků. To zpětně přispěje k růstu a vytváření pracovních míst.“

Nedávno přijaté sdělení o budoucnosti DPH zdůraznilo, že plně rozvinutá koncepce jednoho správního místa – opatření navržené v plánu Komise na snížení správní zátěže − má zásadní význam.

Návrh se nyní vztahuje na takové aspekty, jako je rozsah režimu, oznamovací povinnosti, přiznání k DPH, měna, platby, účetnictví atd., pro něž jsou nezbytná společná pravidla. Zavedení zjednodušeného jednoho správního místa od 1. ledna 2015 pro poskytovatele telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb spotřebitelům v EU bude velkým krokem vpřed ke zjednodušení pravidel dodržování předpisů o DPH v EU. Jedno správní místo by podnikům umožnilo přiznávat a platit DPH v členském státě, ve kterém jsou usazeni, namísto v zemi, kde je usazen jejich zákazník. Systém jednoho správního místa, který je v současnosti omezen na poskytovatele elektronických služeb ze zemí, které nejsou členy EU, se rozšiřuje na podniky v EU a na telekomunikační služby a služby televizního a rozhlasového vysílání. V budoucnosti by se systém jednoho správního místa měl dokonce ještě rozšířit na další činnosti, včetně dodávání zboží. Návrh, který dnes Komise přijala, je prvním krokem v rozsáhlém pracovním programu, který povede k včasnému a úspěšnému zavádění nového režimu. Komise vyzývá všechny členské státy, aby v roce 2012 tato opatření schválily. Společný přístup je klíčem k vytvoření systémů informačních technologií, jež umožní potřebnou výměnu informací mezi daňovými orgány ve 27 členských státech a k zajištění jeho plného provádění do roku 2015.

Souvislosti

Systém jednoho správního místa pro zjednodušení povinností v oblasti DPH se od července 2003 vztahuje na poskytovatele elektronických služeb ze třetích zemí, kteří nabízejí své služby spotřebitelům v EU (viz IP-04/1331). Systém se osvědčil, neboť umožňuje obchodníkům ze zemí, jež nejsou členy EU, kteří jsou povinni platit DPH v EU, vybrat si k tomuto účelu jediné místo. Prostřednictvím jednoho elektronického portálu se podává jedno prohlášení a provádí jedna platba DPH. Na základě poskytnutých informací je tato platba přidělována automaticky různým členským státům, v nichž je daň splatná.

Od 1. ledna 2015 se změní pravidla pro DPH týkající se místa poskytování služeb pro společnosti poskytující telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronické služby zákazníkům v EU. DPH se stává splatnou ve státě, v němž je usazen zákazník. Proto je nutné rozšířit nynější oblast působnosti stávajícího systému jednoho správního místa. Pro podniky ze třetích zemí, které poskytují elektronické služby, již takový režim existuje. Režim bude nyní rozšířen na podniky z EU i mimo ni a bude se – kromě elektronických služeb – vztahovat i na telekomunikace a služby rozhlasového a televizního vysílání. Poskytovatelé služeb tak budou moci využívat webový portál v členském státě, v němž jsou povinni podat přiznání k DPH splatné v jiných členských státech za poskytnutí služeb soukromým spotřebitelům.

K zajištění právní jistoty jsou zapotřebí jednoznačná a závazná pravidla pro používání tohoto nového systému. Za tímto účelem je proto třeba změnit stávající ustanovení prováděcích pravidel směrnice o DPH (nařízení Rady EU/282/2011).

Plné znění nařízení naleznete na internetové stránce:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm

Internetové stránky komisaře Algirdase Šemety, komisaře pro daně, cla, audit a boj proti podvodům:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar