Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie - Persbericht

Belastingen: Europese Commissie vraagt België om overdrachtsbelasting op onroerend goed in Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te passen

Brussel, 27 februari 2012 – De Europese Commissie heeft België officieel verzocht zijn wetgeving betreffende de overdrachtsbelasting op onroerend goed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te passen. Volgens de bestreden wetgeving mag de belastbare grondslag van de overdrachtsbelasting op onroerend goed worden verminderd bij de aankoop van een hoofdverblijfplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op voorwaarde dat de koper de volgende vijf jaar in dat gewest blijft wonen.

De Commissie is van mening dat deze wetgeving onverenigbaar is met de Verdragen, omdat zij een belemmering vormt voor het vrije verkeer van personen, werknemers en zelfstandigen, dat bij het EU-recht is gegarandeerd (de artikelen 21, 45 en 49 VWEU en de artikelen 28 en 31 EER). Belastingplichtigen die zich in een nieuw aangekochte woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vestigen, worden ervan weerhouden dat gewest binnen de vijf jaar te verlaten omdat zij anders het belastingvoordeel zouden verliezen en de belasting met terugwerkende kracht aan het gewest moeten betalen.

De Commissie deed haar verzoek in de vorm van een met redenen omkleed advies (de tweede stap in een inbreukprocedure). Als de voorschriften niet binnen twee maanden worden aangepast, kan zij de zaak voorleggen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Achtergrond

Voor de persberichten over inbreukprocedures op het gebied van belastingen en douane: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/index_en.htm

Voor meer informatie over EU-inbreukprocedures: MEMO/12/134

Voor de laatste algemene informatie over inbreukmaatregelen tegen lidstaten:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_nl.htm

Contact:

Emer Traynor (+32-2) 292.15.48

Natasja Bohez Rubiano (+32-2) 296.64.70


Side Bar