Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Europenii sunt gata pentru „îmbătrânirea activă”, afirmă un nou sondaj

Bruxelles, 13 ianuarie 2012 – Pentru a marca începutul Anului european al îmbătrânirii active și al solidarității dintre generații 2012, Comisia a prezentat astăzi un nou sondaj Eurobarometru care arată că 71 % dintre europeni sunt conștienți că populația Europei este în curs de îmbătrânire, dar numai 42 % sunt îngrijorați de această evoluție. Acest rezultat contrastează puternic cu percepțiile responsabililor politici, care privesc îmbătrânirea populației drept o problemă majoră. Pentru cei mai mulți dintre cetățeni, persoanele cu vârsta de 55 de ani sau mai mult joacă un rol major în domenii cheie ale societății. Peste 60 % cred ca ar trebui sa ni se permită să continuăm să lucrăm după vârsta de pensionare și o treime afirmă că le-ar plăcea să lucreze mai mult. În mod surprinzător, persoanele aproape de vârsta de pensionare sunt mai susceptibile să împărtășească această opinie decât tânăra generație.

László Andor, comisar pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, a declarat cu prilejul prezentării sondajului: Sondajul Eurobarometru publicat astăzi arată că oamenii sunt gata să rămână activi pe măsură ce înaintează în vârstă. Sunt convins că Anul european va acționa ca un catalizator pentru a mobiliza cetățenii, părțile interesate și factorii de decizie să acționeze pentru promovarea îmbătrânirii active și pentru abordarea în mod pozitiv a problemelor îmbătrânirii."

Sondajul Eurobarometru acoperă cinci domenii: percepția generală a vârstei și a persoanelor în vârstă; persoanele în vârstă la locul de muncă; pensionarea și pensiile; munca voluntară și sprijinul pentru persoanele în vârstă și un mediu favorabil persoanelor în vârstă.

Sondajul arată că definițiile referitoare la „tânăr” și „bătrân” diferă semnificativ de la o țară la alta. În Malta, Portugalia și Suedia, persoanele sub 37 de ani sunt considerate tinere, în timp ce în Cipru și Grecia persoanele sunt considerate tinere până la 50 de ani. În medie, europenii cred că începem să fim considerați bătrâni puțin înainte de 64 de ani și nu mai suntem considerați tineri de la vârsta de 41,8 ani. De asemenea, percepțiile variază în funcție de vârstă și gen – femeile cred că bătrânețea începe puțin mai târziu decât bărbații (65,0 ani față de 62,7 ani).

În ceea ce privește deținerea unui loc de muncă, numai unul din trei europeni este de acord cu ideea că vârsta oficială de pensionare va trebui să fie mărită până în 2030, chiar dacă aceasta este în prezent o prioritate politică evidentă în multe state membre. Cu toate acestea, există o puternică susținere (61 %) pentru ideea că oamenii ar trebui să fie lăsați să continue să lucreze după ce au ajuns la vârsta oficială de pensionare. 53 % resping ideea unei vârste obligatorii de pensionare, însă există diferențe enorme între statele membre.

Cu toate că vârsta tipică de pensionare este de 65 de ani, vârsta medie de ieșire de pe piața forței de muncă în 2009 a fost aproximativ 61,5 ani. 42 % dintre europeni cred că vor fi capabili să își desfășoare activitatea curentă după 65 de ani, în timp ce 17 % se așteaptă să nu poată să continue la locul de muncă actual până la 60 de ani. O treime dintre europeni afirmă că ar dori să continue să lucreze după ce ajung la vârsta pensionării, iar ideea combinării unei activități cu timp parțial cu o pensie parțială este mai atractivă decât ieșirea completă la pensie pentru aproape două treimi dintre europeni.

Îmbătrânirea activă nu privește doar ocuparea forței de muncă. Aproximativ un sfert dintre europeni (inclusiv cei în vârstă de peste 55 de ani) spun că sunt angajați în activități voluntare. În țări în care voluntariatul reprezintă mai puțin o tradiție, un procent mai mare de persoane spun că au ajutat sau au oferit sprijin altor persoane din afara propriei gospodării. 36 % dintre europenii cu vârste de peste 55 de ani au oferit un astfel de sprijin. 15 % din respondenții de peste 55 de ani au grijă de un membru al familiei mai vârstnic și 42 % au făcut aceasta în trecut.

Context

Anul european al îmbătrânirii active și solidarității între generații 2012 urmărește să sensibilizeze opinia publică în privința contribuției persoanelor în vârstă în societate și să promoveze măsuri care să creeze oportunități mai bune pentru ca persoanele în vârstă să rămână active.

Anul european 2012 cuprinde trei dimensiuni ale îmbătrânirii active:

  • Îmbătrânirea activă pe piața muncii. A stimula pe lucrătorii mai vârstnici să rămână pe piața muncii implică, în special, ameliorarea condițiilor de muncă și adaptarea acestora la starea sănătății și la necesitățile lucrătorilor în vârstă, actualizarea competențelor acestora prin oferirea unui acces simplificat la procesul de învățare de-a lungul vieții, precum și revizuirea sistemelor de impozitare și de prestații sociale în sensul transformării acestora în stimulente eficiente pentru a munci vreme mai îndelungată.

  • Participarea în societate. Îmbunătățirea oportunităților și condițiilor pentru ca persoanele în vârstă să joace un rol important în societate în calitate de voluntari sau sprijinitori ai familiei și să participe în societate, evitând astfel izolarea socială și multe dintre problemele și riscurile asociate acesteia.

  • Viață independentă. Promovarea sănătății și asistență medicală preventivă prin măsuri care să ridice la maximum numărul de ani de viață sănătoasă și să prevină dependența, precum și transformarea mediului (clădiri publice, infrastructură, transporturi, construcții) într-unul mai favorabil persoanelor în vârstă pentru a le permite acestora să rămână cât se poate de independente.

Anul European urmărește să încurajeze toți factorii de decizie și părțile interesate să își fixeze angajamente specifice legate de îmbătrânirea activă și să ia măsuri pentru a atinge aceste obiective. Angajamentele pot fi făcute publice pe site-ul internet al anului european. Se vor organiza acțiuni de comunicare cu publicul larg, cu părți interesate, factori de decizie și jurnaliști la nivel național și la nivel european.

Pentru mai multe informații:

Sondajul special Eurobarometru 378: Îmbătrânire activă (Report and Factsheets)

Informații comparative privind statele membre ale UE în MEMO/12/10

Comunicatul de presă Eurostat

A se vedea și:

Site-ul internet al Anului european al îmbătrânirii active și al solidarității între generații

Parteneriatul european pentru inovare privind îmbătrânirea activă și sănătoasă

Publicații:

Broșură Eurostat - Îmbătrânirea activă și solidaritatea între generații – un portret statistic al Uniunii Europene 2012

Cum să promovăm îmbătrânirea activă în Europa - UE în sprijinul actorilor locali și regionali

2012, Anul european al îmbătrânirii active și al solidarității între generații

Contact :

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)


Side Bar