Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Οι Ευρωπαίοι είναι έτοιμοι για την «ενεργό γήρανση», σύμφωνα με νέα έρευνα

Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2012 – Για να σηματοδοτήσει την έναρξη του Ευρωπαϊκού Έτους Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών (2012), η Επιτροπή παρουσίασε σήμερα μια νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, η οποία δείχνει ότι το 71% των Ευρωπαίων γνωρίζουν ότι ο πληθυσμός της Ευρώπης γηράσκει, αλλά μόνο το 42% ανησυχεί γι’ αυτή την εξέλιξη. Αυτό έρχεται σε έντονη αντίθεση με τις αντιλήψεις των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, οι οποίοι βλέπουν τη γήρανση του πληθυσμού ως σημαντική πρόκληση. Για τους περισσότερους πολίτες, τα άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε βασικούς τομείς της κοινωνίας. Ποσοστό μεγαλύτερο από το 60% πιστεύει ότι θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μετά την ηλικία συνταξιοδότησης και το ένα τρίτο δηλώνει ότι οι ίδιοι θα ήθελαν να παρατείνουν τον επαγγελματικό τους βίο. Εκπλήσσει το γεγονός ότι τα άτομα που είναι πιο κοντά στη συνταξιοδότηση είναι πιθανότερο να συμμερίζονται την άποψη αυτή απ’ ότι η νεότερη γενιά.

Ο κ. Lazlo Andor, επίτροπος αρμόδιος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη, παρουσίασε την έρευνα, δηλώνοντας: «Η σημερινή έρευνα του Ευρωβαρόμετρου δείχνει ότι οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να παραμείνουν ενεργοί καθώς μεγαλώνουν σε ηλικία. Έχω την πεποίθηση ότι το ευρωπαϊκό έτος θα αποτελέσει καταλύτη για να κινητοποιηθούν οι πολίτες, οι ενδιαφερόμενοι παράγοντες και οι φορείς λήψης αποφάσεων ώστε να αναλάβουν δράση για να προωθήσουν την ενεργό γήρανση και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσμού με θετικό τρόπο.»

Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου καλύπτει πέντε τομείς: συνολικές αντιλήψεις για την ηλικία και για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας· τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας στον χώρο εργασίας· συνταξιοδότηση και συντάξεις· εθελοντική εργασία και υποστήριξη των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας σ’ ένα περιβάλλον φιλικό γι’ αυτά.

Η έρευνα δείχνει τον τρόπο με τον οποίο οι ορισμοί των «νέων» και των «μεγαλύτερης ηλικίας» ατόμων διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα. Στη Μάλτα, στην Πορτογαλία και στη Σουηδία, τα άτομα κάτω των 37 ετών θεωρούνται νέοι, ενώ στην Κύπρο και στην Ελλάδα τα άτομα θεωρούνται νέοι έως την ηλικία των 50. Κατά μέσο όρο, οι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι αρχίζουμε να θεωρούμαστε μεγάλης ηλικίας μόλις πριν από τα 64 και να μην θεωρούμαστε πλέον νέοι από την ηλικία των 41,8 ετών. Οι αντιλήψεις διαφέρουν επίσης ανάλογα με την ηλικία και το φύλο – οι γυναίκες αισθάνονται ότι η μεγάλη ηλικία αρχίζει ελαφρώς αργότερα απ’ ό,τι οι άνδρες (65,0 ετών έναντι 62,7 ετών αντίστοιχα).

Όσον αφορά την εργασία, μόνο ένας στους τρεις Ευρωπαίους συμφωνεί με την ιδέα ότι η επίσημη ηλικία συνταξιοδότησης θα πρέπει να αυξηθεί έως το 2030, μολονότι αυτό αποτελεί πλέον σαφή πολιτική προτεραιότητα σε πολλά κράτη μέλη. Ωστόσο, υπάρχει ισχυρή υποστήριξη (61%) της ιδέας ότι τα άτομα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να εργάζονται όταν φθάσουν στην επίσημη ηλικία συνταξιοδότησης. Το 53% απορρίπτει την ιδέα της υποχρεωτικής ηλικίας συνταξιοδότησης, αλλά υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών.

Παρά το γεγονός ότι η τυπική ηλικία συνταξιοδότησης είναι τα 65 έτη, η μέση ηλικία εξόδου από το εργατικό δυναμικό το 2009 ήταν περίπου τα 61,5 έτη. Το 42% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι θα είναι σε θέση να κάνει την εργασία που κάνει σήμερα και μετά την ηλικία των 65 ετών, ενώ το 17% πιστεύει ότι δεν θα είναι σε θέση να κάνει την εργασία που κάνει σήμερα έως τα 60. Το ένα τρίτο των Ευρωπαίων δηλώνει ότι θα επιθυμούσε να συνεχίσει να εργάζεται μετά την ηλικία συνταξιοδότησης, ενώ η ιδέα του συνδυασμού μιας εργασίας μερικής απασχόλησης και μιας μερικής σύνταξης είναι πιο ελκυστική απ’ ό,τι η πλήρης σύνταξη για ποσοστό μεγαλύτερο από τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων.

Η ενεργός γήρανση δεν αναφέρεται μόνο στην απασχόληση. Περίπου το ένα τέταρτο των Ευρωπαίων (συμπεριλαμβανομένων των ατόμων ηλικίας άνω των 55 ετών) δηλώνουν ότι συμμετέχουν σε εθελοντικές εργασίες. Στις χώρες στις οποίες υπάρχει μικρότερη εθελοντική παράδοση, υψηλότερο ποσοστό ατόμων δηλώνει ότι βοήθησε ή υποστήριξε άλλα άτομα πέρα από το δικό του νοικοκυριό. Το 36% των Ευρωπαίων ηλικίας άνω των 55 ετών έχει παράσχει τέτοια υποστήριξη. Το 15% των ερωτηθέντων ηλικίας άνω των 55 ετών φροντίζει ένα μέλος της οικογένειας μεγαλύτερης ηλικίας και το 42% το έχει πράξει κατά το παρελθόν.

Πλαίσιο

Το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών (2012) επιδιώκει να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συμβολή των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην κοινωνία και να προωθήσει μέτρα που δημιουργούν καλύτερες ευκαιρίες για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας να παραμείνουν ενεργά.

Το Ευρωπαϊκό Έτος 2012 καλύπτει τρεις διαστάσεις της ενεργού γήρανσης:

  • Η ενεργός γήρανση στην απασχόληση. Η ενθάρρυνση των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας να εξακολουθήσουν να απασχολούνται προϋποθέτει κυρίως τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την προσαρμογή τους στην κατάσταση υγείας και στις ανάγκες τους, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους με την παροχή καλύτερης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση και την επανεξέταση των συστημάτων φορολόγησης και παροχών για να διασφαλιστεί ότι παρέχονται επαρκή κίνητρα για παράταση του επαγγελματικού βίου.

  • Συμμετοχή στην κοινωνία. Βελτίωση των ευκαιριών και των προϋποθέσεων ώστε τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας να μπορούν να συμβάλουν στην κοινωνία ως εθελοντές ή ως οικογενειακοί βοηθοί και να συμμετέχουν στην κοινωνία, αποφεύγοντας έτσι την κοινωνική απομόνωση και πολλά από τα συναφή προβλήματα και κινδύνους.

  • Ανεξάρτητη διαβίωση. Προώθηση της υγείας και προληπτική ιατρική με μέτρα που μεγιστοποιούν τα έτη υγιούς ζωής και προλαμβάνουν την εξάρτηση, καθώς και έρευνα ώστε το περιβάλλον (δημόσια κτίρια, υποδομές, μεταφορές, κτίρια) να γίνουν πιο φιλικά προς τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και να τους επιτρέπουν να παραμένουν κατά το δυνατόν ανεξάρτητα.

Το Ευρωπαϊκό Έτος αποσκοπεί στην ενθάρρυνση όλων των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των ενδιαφερόμενων παραγόντων να αναλάβουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις σχετικά με την ενεργό γήρανση και να λάβουν σχετικά μέτρα για την επίτευξη αυτών των στόχων. Οι δεσμεύσεις μπορούν να δημοσιευθούν στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Έτους. Θα οργανωθούν σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δράσεις επικοινωνίας με το ευρύ κοινό, με τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, με τους φορείς λήψης αποφάσεων και με τους δημοσιογράφους.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.:

Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 378: Ενεργός γήρανση (Report and Factsheets)

Συγκριτικά στοιχεία για τα κράτη μέλη της ΕΕ στο υπόμνημα MEMO/12/10

Δελτίο Τύπου της Eurostat

Βλ. επίσης:

Δικτυακός τόπος του Ευρωπαϊκού Έτους Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών

Ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας με θέμα την ενεργό και υγιή γήρανση

Δημοσιεύσεις:

Φυλλάδιο της Eurostat - Ενεργός γήρανση και αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών – στατιστικό πορτρέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2012

Πώς θα ενθαρρύνουμε τους ηλικιωμένους της Ευρώπης να παραμείνουν δραστήριοι: η ΕΕ στηρίζει τους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς

Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών

Contact :

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)


Side Bar