Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Vmesna napoved: blaga recesija z znaki stabilizacije na območju evra

Bruselj, 23. februarja 2012 – nepričakovan zastoj rasti ob koncu leta 2011 naj bi se zavlekel v prvi dve četrtletji leta 2012. Vendar se bo po napovedih skromna rast ponovno začela v drugi polovici leta. Na letni osnovi bo ostala po trenutnih napovedih realna rast BDP v letu 2012 v EU nespremenjena (0,0 %), za 0,3 % pa se bo zmanjšala na območju evra. Negotovost ostaja visoka, razvoj v državah pa je neenakomeren. Napovedi inflacije za leto 2012 so bile v primerjavi z jesenskimi nekoliko popravljene navzgor zaradi trajno visokih cen energije in zvišanj posrednih davkov. V EU je trenutna inflacija 2,3 %, na območju evra pa 2,1 %.

Podpredsednik Komisije za gospodarske in denarne zadeve Olli Rehn je povedal: „Čeprav je rast zastala, so v evropskem gospodarstvu vidni znaki stabilizacije. Zaupanje v gospodarstvo je še vedno majhno, vendar se napetost na finančnih trgih zmanjšuje. Sprejetih je bilo veliko ukrepov, ki so bistveni za zagotavljanje finančne stabilnosti in vzpostavitev pogojev za bolj trajnostno rast in ustvarjanje delovnih mest. Z odločnim ukrepanjem lahko premagamo težave in po stabilizaciji nadaljujemo s spodbujanjem rasti in ustvarjanjem novih delovnih mest.“

Napoved za rast v EU in na območju evra popravljena navzdol

Na podlagi slabih napovedi v zvezi z rastjo in še naprej nizkega zaupanja se pričakuje, da bo realni BDP v EU ostal nespremenjen (0,0 %) in se leta 2012 na območju evra zmanjšal za 0,3 %. To pomeni popravek navzdol za 0,6 odstotnih točk v EU in 0,8 odstotnih točk na območju evra v primerjavi z jesensko napovedjo z dne 10. novembra 2011. Razlike v rasti posameznih držav članic ostajajo očitne. V letu 2012 je napoved za rast BDP negativna v devetih državah, nespremenjena v eni in pozitivna v sedemnajstih državah. Najvišja rast bo v Latviji, Litvi in na Poljskem, najnižja pa v Grčiji in na Portugalskem.

Obeti za domače in svetovno povpraševanje

Obeti so pogojeni z oslabljenim svetovnim gospodarstvom in zmanjševanjem svetovnega povpraševanja, kar vpliva na neto izvoze. Zaupanje podjetij in potrošnikov je v EU še vedno na nizki ravni, čeprav je bilo pred kratkim ugotovljeno rahlo izboljšanje, ker so se v finančnem sektorju pokazali znaki stabilizacije. Verodostojne politike v ranljivih državah in vse bolj priznan stalni napredek pri premagovanju krize državnih dolgov so prispevali k stabilizaciji trgov. Kreditna tveganja so se nedavno za nekatere države zmanjšala, vendar razlike ostajajo velike, kreditni pogoji za zasebni sektor pa se zaostrujejo. Medtem ko splošne razmere na finančnem trgu EU ostajajo občutljive in negotovost še vedno močno otežuje zasebne naložbe in potrošnjo, se je tveganje kreditne krize zmanjšalo, zlasti zaradi likvidnostnih ukrepov, ki jih je sprejela ECB. Zaradi skromnega povpraševanja tudi ni pričakovati, da bi kreditni pogoji v obdobju napovedi zavirali naložbe ter potrošnjo. Na splošno se v drugi polovici leta 2012 pričakuje postopna vrnitev zaupanja ter povečanje naložb in potrošnje.

Zmanjšanje inflacije le postopno

Zaradi vztrajno visokih cen energije je inflacija ostala višja od jesenske napovedi. Ker se je osnovna inflacija stabilizirala na okoli 2 % in ker nedavna povečanja posrednih davkov preprečujejo hitrejše zmanjševanje pritiska na cene, se celotna inflacija po HICP1 zmanjšuje bolj postopno od pričakovanj. Glede na predvideno zmanjšanje gospodarske dejavnosti se pričakuje, da se bo inflacija v obdobju napovedi še naprej počasi zmanjševala. Za celotno leto 2012 naj bi predvidena povprečna stopnja inflacije po HICP v EU znašala 2,3 %, na območju evra pa 2,1 %.

Ocena tveganja

Zaradi trajne negotovosti naj bi bila rast v letu 2012 v EU precej tvegana. Če bi zaostrovanje krize državnih dolgov nazadnje povzročilo kreditno krizo in upad domačega povpraševanja, bi to verjetno pomenilo globoko in dolgotrajno recesijo. BDP bi se povečal z nepričakovano močnim povečanjem zaupanja in prožnejšim svetovnim povpraševanjem, npr. zaradi stabilizacije nepremičninskega trga v ZDA. Za inflacijo se tveganja zdijo na splošno uravnotežena, glavno negativno tveganje pa bi lahko bilo nepričakovano veliko zmanjšanje BDP, kar bi zmanjšalo tudi osnovno dinamiko cen. Po drugi strani pa bi lahko motnje oskrbe z nafto zaradi geopolitičnih napetosti in nepričakovano velikega povpraševanja novih trgov sprožili inflacijo cen naftnih derivatov.

Podrobnejše poročilo je na voljo na:

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2012-02-23-interim_forecast_en.htm

Contacts :

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

1 :

Harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin


Side Bar