Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Previziuni intermediare pentru zona euro: o recesiune moderată cu semne de stabilizare

Bruxelles, 23 februarie 2012 – Se pare că stagnarea neașteptată a redresării economice de la sfârșitul anului 2011 se va prelungi în primele două trimestre din 2012. Cu toate acestea, se preconizează revenirea unei creșteri moderate în cea de a doua jumătate a anului. Pe o bază anuală, conform celor mai recente estimări, în 2012 creșterea PIB-ului real va rămâne neschimbată în UE (0,0%) și va scădea cu 0,3% în zona euro. Gradul de incertitudine rămâne ridicat, iar evoluțiile variază de la o țară la alta. Prognozele pentru 2012 privind inflația au fost revizuite ușor ascendent în comparație cu cele din toamnă, din cauza prețurilor la energie, care rămân ridicate, și a majorării impozitelor indirecte. În prezent, inflația s-a stabilizat la 2,3% în UE și la 2,1% în zona euro.

Vicepreședintele Comisiei însărcinat cu afaceri economice și monetare, Olli Rehn, a declarat: „Deși creșterea observată în ultimul timp stagnează, economia europeană dă semne de stabilizare. Indicatorul percepției generale asupra economiei rămâne la un nivel scăzut, dar tensiunea de pe piețele financiare a început să scadă. S-au luat multe dintre măsurile esențiale pentru asigurarea stabilității financiare și pentru stabilirea condițiilor necesare pentru creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă. Dacă vom lua măsuri decisive, vom putea să depășim situația și să trecem de la stabilizare la stimularea creșterii economice și a ocupării forței de muncă.

Revizuirea descendentă a previziunilor privind creșterea în UE și în zona euro

Pe fundalul unei scăderi a ritmului de creștere și al gradului încă scăzut de încredere, se preconizează că, în 2012, PIB-ul real va rămâne neschimbat în UE (0,0%) și se va reduce cu 0,3% în zona euro. Acesta constituie o revizuire descendentă de 0,6 puncte procentuale în UE și de 0,8 puncte procentuale în zona euro, în comparație cu previziunile din toamnă, publicate la 10 noiembrie 2011. La nivelul statelor membre, se observă că diferențele de creștere rămân pronunțate. În 2012, conform estimărilor, creșterea PIB-ului va fi negativă în nouă țări, va stagna într-un singur stat membru și va fi pozitivă în celelalte șaptesprezece. Nivelul creșterii va fi cel mai ridicat în Letonia, Lituania și Polonia și cel mai scăzut în Grecia și Portugalia.

Perspective privind cererea internă și la nivel mondial

Perspectivele sunt condiționate de un context economic internațional mai puțin favorabil, actuala reducere a cererii la nivel mondial având un impact negativ asupra exporturilor nete. În UE, nivelul încrederii întreprinderilor și consumatorilor rămâne la un nivel redus, deși recent s-a observat o ușoară îmbunătățire datorată semnelor de stabilizare date de sectorul financiar. Implementarea unor politici credibile în țările vulnerabile și recunoașterea progreselor constante înregistrate în ceea ce privește soluționarea crizei datoriei suverane au contribuit la stabilizarea piețelor. Recent, percepțiile legate de riscul suveran s-au îmbunătățit într-o oarecare măsură în anumite țări, însă spread-urile se mențin la niveluri ridicate, iar condițiile de creditare pentru sectorul privat s-au înăsprit. Deși situația generală de pe piețele financiare din UE rămâne fragilă, iar nivelul de incertitudine are încă un impact puternic asupra investițiilor și consumului din sectorul privat, riscul de producere a unei crize a creditelor s-a redus, în mare parte datorită măsurilor de asigurare a lichidității adoptate de BCE. De asemenea, având în vedere nivelul redus al cererii, condițiile de creditare nu vor constitui, conform așteptărilor, constrângeri pentru investiții și consum în perioada prognozată. În general, se preconizează o creștere treptată a nivelului încrederii și o redresare a investițiilor și a consumului în a doua jumătate a anului 2012.

Inflația scade doar progresiv

Din cauza prețurilor la energie, care rămân ridicate, inflația s-a menținut la un nivel mai mare decât se prevedea în toamnă. Dat fiind că inflației de bază s-a stabilizat la aproximativ 2% și că recentele majorări ale impozitelor indirecte au împiedicat o scădere mai rapidă a presiunilor exercitate asupra prețurilor, inflația globală IAPC1 a scăzut într-un ritm mai progresiv decât se preconiza. Ca o reflecție a reducerii preconizate a activității economice, se preconizează că inflația va continua să scadă lent în perioada prognozată. Pentru 2012 în ansamblu, se estimează că rata inflației IAPC va fi de 2,3% în UE și de 2,1% în zona euro.

Evaluarea riscurilor

În contextul unei incertitudini persistente, este posibil să crească riscurile legate de perspectivele de creștere ale UE pentru 2012. În cazul în care agravarea crizei datoriei suverane ar duce, în cele din urmă, la o criză a creditelor și la colapsul cererii interne, probabil că acest lucru ar atrage după sine o recesiune gravă și prelungită. Situația PIB-ului s-ar putea îmbunătăți printre altele datorită unei creșteri mai puternice a nivelului de încredere decât era de așteptat și unei cereri mai reziliente la nivel mondial, determinată de exemplu de o stabilizare a pieței imobiliare din SUA. În ceea ce privește inflația, riscurile par în general echilibrate, riscurile importante de evoluție negativă fiind legate de o scădere mai accentuată decât se preconizase a PIB-ului, ceea ce ar fi, de asemenea, în detrimentul dinamicii subiacente a prețurilor. Din contră, perturbările aprovizionării cu petrol cauzate de tensiunile geopolitice și unei cereri mai mari decât era de așteptat pe piețele emergente pot impulsiona inflația prețurilor la produsele de bază.

Un raport mai detaliat este disponibil la adresa:

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2012-02-23-interim_forecast_en.htm

Contacts :

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

1 :

Indicele armonizat al prețurilor de consum.


Side Bar