Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Vaheprognoos: euroalal valitseb kerge tagasilangus stabiliseerumise märkidega

Brüssel, 23. veebruar 2012. Taastumise ootamatu aeglustumine 2011. aasta lõpus annab ennast tunda ka 2012. aasta esimeses kahes kvartalis. Samas on aasta teises pooles oodata tagasihoidliku majanduskasvu taastumist. Kui võtta aluseks terve aasta, siis SKP reaalkasv jääb viimaste prognooside kohaselt 2012. aastal ELis muutumatuks (0,0%) ning väheneb 0,3% võrra euroalal. Ebakindlus on jätkuvalt suur ning liikmesriigiti on arengud ebaühtlased. Sügisega võrreldes on 2012. aastaks prognoositav inflatsioon veidi tõusnud, tingituna jätkuvalt kõrgetest energiahindadest ja kaudsete maksude suurenemisest. Selleks on nüüd 2,3% ELis ja 2,1% euroalal.

Olli Rehn, komisjoni asepresident majandus- ja rahandusküsimustes sõnas: „Kuigi majanduskasv on peatunud, on Euroopa majanduses näha stabiliseerumise märke. Majandususalduse tase on jätkuvalt madal, kuid pingeline olukord finantsturgudel on leevenemas. Nüüdseks on võetud palju meetmeid, mis on vajalikud finantsstabiilsuse saavutamiseks ning jätkusuutlikuma majandus- ja tööhõivekasvu jaoks tingimuste loomiseks. Otsustavalt tegutsedes suudame raskused ületada ja minna stabiliseerimiselt üle majanduskasvu kiirendamisele ja töökohtade loomisele.”

ELi ja euroala majanduskasv uute prognooside kohaselt väiksem

Majanduskasvu aeglustumise ja jätkuvalt madala usalduse tingimustes prognoositakse, et SKP reaalkasv jääb 2012. aastal ELis muutumatuks (0,0%) ning väheneb 0,3% võrra euroalal. See tähendab, et 10. novembril 2011 esitatud sügisest prognoosi on ELi puhul korrigeeritud allapoole 0,6 protsendipunkti võrra ja euroala puhul 0,8 protsendipunkti võrra. Kui vaadata liikmesriike eraldi, siis erinevused kasvus on endistviisi märkimisväärsed. Hinnangute kohaselt saab 2012. aastal SKP kasv olema üheksas riigis negatiivne, ühes muutumatu ja seitsmeteistkümnes positiivne. Kõrgeim saab see olema Lätis, Leedus ja Poolas ning madalaim Kreekas ja Portugalis.

Ülemaailmse ja sisenõudluse väljavaated

Majandusväljavaadet mõjutab maailmamajanduse olukord, mida iseloomustab ülemaailmse nõudluse jätkuv vähenemine, mis omakorda mõjutab negatiivselt netoeksporti. ELi ettevõtjate ja tarbijate usaldus on endiselt madal, kuigi hiljuti on täheldatud väikest edasiminekut, sest finantssektor on näidanud stabiliseerumise märke. Usaldusväärne poliitika haavatavates riikides ja riigivõlakriisi lahendamiseks tehtavate pidevate edusammude üha laiem tunnustamine on aidanud stabiliseerida turgusid. Riigi riskimäärad on viimasel ajal teatavate riikide puhul mõnevõrra alanenud, kuid riigivõlakirjade tootluse vahed püsivad kõrged ja erasektori laenutingimused on karmistunud. Kuigi finantsturgude üldine olukord on ELis endiselt nõrk ja ebakindlus mõjutab jätkuvalt tugevalt erainvesteeringuid ning -tarbimist, on laenukriisi oht vähenenud, suures osas tänu Euroopa Keskpanga võetud likviidsusmeetmetele. Lisaks ei eeldata, et laenutingimused piiravad prognoosiperioodi jooksul investeeringuid ja tarbimist, kuna nõudlus on tagasihoidlik. Üldiselt on 2012. aasta teisel poolel oodata usalduse järkjärgulist taastumist ning investeeringute ja tarbimise kasvu.

Inflatsiooni üksnes järkjärguline vähenemine

Püsivalt kõrgete energiahindade tõttu on inflatsioon olnud sügisel prognoositust kõrgem. Kuna baasinflatsioon on stabiliseerunud umbes 2% juures ja kaudsete maksude hiljutine suurenemine takistab hinnasurve kiiremat langust, on THHI1 koguinflatsioon langenud oodatust aeglasemalt. Prognoositud majandustegevuse langus osutab sellele, et prognoosiperioodi jooksul jätkub inflatsiooni aeglane langemine. Viimase prognoosi kohaselt on THHI inflatsioonimäär 2012. aastal 2,3% ELis ja 2,1% euroalal.

Riskianalüüs

Püsiva ebakindluse tingimustes kipuvad ülekaalus olema ELi aasta 2012. aasta majanduskasvule negatiivset mõju avaldavad riskitegurid. Kui riigivõlakriisi süvenemine viiks lõpuks laenukriisi ja sisenõudluse kokkukuivamiseni, oleks tulemuseks tõenäoliselt sügav ja pikaajaline majanduslangus. SKPga seotud positiivsed riskid hõlmavad oodatust kiiremat usalduse kasvu ja tugevamat ülemaailmset nõudlust, mis võiksid olla tingitud näiteks eluasemeturu stabiliseerumisest USAs. Inflatsiooni puhul näivad riskid olevat enam-vähem tasakaalus. Peamised ohud on seotud SKP oodatust järsema vähenemisega, mis avaldaks survet ka aluseks olevale hinnadünaamikale. Teisalt võivad geopoliitilistest pingetest ja tärkava turumajandusega riikide oodatust suuremast nõudlusest põhjustatud naftatarnete katkestused hoogustada toormehindade inflatsiooni.

Üksikasjalikum aruanne on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2012-02-23-interim_forecast_en.htm

Contacts :

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

1 :

Tarbijahindade harmoneeritud indeks.


Side Bar