Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Průběžná prognóza: eurozóna v mírné recesi se známkami stabilizace

Brusel 23. února 2012 – Neočekávané zastavení hospodářské obnovy, pozorované koncem roku 2011, se protáhne i do prvních dvou čtvrtletí roku 2012. Ve druhém pololetí se však očekává návrat k mírnému růstu. V současnosti se očekává, že reálný růst HDP na ročním základě v roce 2012 zůstane v celé EU beze změny (0,0 %) a v eurozóně dojde k poklesu o 0,3 %. Nejistota zůstává vysoká a vývoj v jednotlivých zemích je nerovnoměrný. Vzhledem k trvale vysokým cenám energie a zvyšování nepřímých daní byla prognóza inflace pro rok 2012 ve srovnání s podzimní prognózou revidována mírně směrem nahoru. Nyní činí 2,3 % v celé EU a 2,1 % v eurozóně.

Olli Rehn, místopředseda Komise odpovědný za hospodářské a měnové záležitosti, prohlásil: „I když se růst zastavil, pozorujeme v evropské ekonomice známky stabilizace. Hospodářské klima je stále na nízké úrovni, ale tlak na finanční trhy polevuje. Byly však již podniknuty mnohé z kroků nezbytných pro zajištění finanční stability a vytvoření podmínek pro udržitelnější růst a vytváření pracovních míst. Pokud budeme tato opatření odhodlaně provádět, vykročíme na správnou cestu a posuneme se od stabilizace k posílení růstu a novým pracovním místům.“

Prognóza růstu pro EU a eurozónu byla revidována směrem dolů

V situaci slábnoucí růstové dynamiky a trvající nízké důvěry se očekává, že reálný HDP v roce 2012 zůstane v celé EU beze změny (0,0 %) a v eurozóně poklesne o 0,3 %. To znamená revizi směrem dolů oproti podzimní prognóze z 10. listopadu 2011, konkrétně o 0,6 procentních bodů pro celou EU a 0,8 procentních bodů pro eurozónu. Při pohledu na jednotlivé členské státy zůstávají výrazné rozdíly v souvislosti s růstem. V roce 2012 se očekává, že růst HDP bude v devíti zemích záporný, v jedné bude stagnovat a v sedmnácti zemích bude pozitivní. Nejvyšší růst bude v Lotyšsku, Litvě a Polsku a nejnižší v Řecku a Portugalsku.

Vyhlídky domácí a celosvětové poptávky

Výhled je podmíněn nepříliš příznivou situací globální ekonomiky, kdy pokračující oslabování celosvětové poptávky tlačí na čistý vývoz. Důvěra evropských podniků a spotřebitelů je stále na nízké úrovni, i když bylo v nedávné době zaznamenáno mírné zlepšení, když finanční sektor vykázal známky stabilizace. Kredibilní politiky ve zranitelných zemích a rostoucí uznání vytrvalého postupu při řešení krize státního dluhu napomohly stabilizaci trhů. Vnímání rizika způsobeného zadlužením se v poslední době pro některé země snížilo, ale riziková rozpětí u státních dluhopisů zůstávají vysoká a úvěrové podmínky pro soukromý sektor se zpřísňují. I když celková situace finančních trhů v EU zůstává křehká a soukromé investice a spotřebu dosud silně ovlivňuje nejistota, riziko úvěrové krize se snížilo, z velké části díky likviditním opatřením, která přijala ECB. S ohledem na nízkou poptávku se rovněž neočekává, že by úvěrové podmínky v prognózovaném období omezovaly investice a spotřebu. Ve druhé polovině roku 2012 se celkově očekává postupný návrat důvěry a obnova investic a spotřeby.

Inflace klesá jen postupně

Vinou trvale vysokých cen energií zůstala inflace na vyšší úrovni, než předpokládala podzimní prognóza. Zatímco se jádrová inflace stabilizovala na přibližně 2 % a nedávná zvýšení nepřímých daní brání rychlejšímu poklesu cenových tlaků, celková inflace měřená indexem HISC1 klesala pomaleji, než se očekávalo. S ohledem na předpokládané oslabení hospodářské činnosti se očekává, že inflace bude během prognózovaného období nadále pomalu klesat. Pro rok 2012 jako celek se míra inflace HISC nyní odhaduje na 2,3 % v celé EU a 2,1 % v eurozóně.

Hodnocení rizik

Vzhledem k přetrvávající nejistotě se u rizik pro výhled růstu EU na rok 2012 počítá s negativním vývojem. Pokud by došlo ke zhoršení krize státního dluhu, vedoucímu v konečném důsledku k úvěrové krizi a zhroucení domácí poptávky, pravděpodobně by to znamenalo hlubokou a dlouhodobou recesi. Mezi rizika pro HDP, jejichž příčinou může být příznivější vývoj, patří silnější než očekávané obnovení důvěry a silnější celosvětová poptávka, způsobená například stabilizací trhů s nemovitostmi v USA. Pokud jde o inflaci, rizika se jeví jako víceméně vyrovnaná, přičemž se hlavní rizika způsobená případným nepříznivým vývojem týkají výraznějšího než očekávaného poklesu HDP, jenž by rovněž oslabil základní cenovou dynamiku. Narušení dodávek ropy v důsledku geopolitického napětí a silnější než očekávaná poptávka z rozvíjejících se trhů by mohly vést k inflaci cen komodit.

Podrobnější zpráva je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2012-02-23-interim_forecast_en.htm

Contacts :

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

1 :

Harmonizovaný index spotřebitelských cen.


Side Bar