Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE CS PL SL BG RO

Európska komisia – Tlačová správa

Komisár De Gucht navštívi Moldavsko a Gruzínsko, aby začal obchodné rokovania

Brusel 24. februára 2012 – Komisár EÚ pre obchod Karel De Gucht navštívi 27. februára Moldavsko a 28. februára Gruzínsko, aby začal rokovania o rozsiahlych a komplexných zónach voľného obchodu medzi EÚ a dvomi krajinami.

Zóna voľného obchodu bude kľúčovým nástrojom na posilnenie obchodných a hospodárskych väzieb Moldavska a Gruzínska s EÚ,“ povedal komisár De Gucht. Som presvedčený o tom, že v rámci týchto rokovaní rýchlo dospejeme k výsledkom, ktoré sa premietnu do užších hospodárskych väzieb s EÚ. Začatie rokovaní potvrdzuje záväzok EÚ prehĺbiť postupnú hospodársku integráciu a politické pridruženie s našimi východnými partnermi.“

Spolu s politickými lídrami jednotlivých krajín začne komisár De Gucht rokovania o zóne voľného obchodu a potvrdí limity, v rámci ktorých sa hlavní vyjednávači budú pohybovať. Na stretnutiach v Moldavsku sa zúčastní úradujúci prezident Marian Lupu a premiér Vladimir Filat. V Gruzínsku sa s komisárom De Guchtom stretne premiér Nika Gilauri.

Návšteva komisára sa bude konať pred prvým kolom rokovaní, ktoré je naplánované na 19. – 23. marca (Moldavsko) a 26. – 30. marca 2012 (Gruzínsko) a ktorému predchádzali technické prípravné rokovania medzi uvedenými stranami, ktoré sa konali 18. januára (Moldavsko) a 31. januára 2012 (Gruzínsko).

Rozsiahle a komplexné zóny voľného obchodu budú súčasťou dohôd o pridružení, o ktorých sa s Gruzínskom a Moldavskom v súčasnosti rokuje a ktorých celkovým cieľom je výrazne prehĺbiť politické pridruženie a hospodársku integráciu s týmito krajinami Východného partnerstva.

Chronológia

V rámci Východného partnerstva rokuje EÚ s Gruzínskom a Moldavskom o dohodách o pridružení od roku 2010. Zóny voľného obchodu sa stanú integrálnou súčasťou týchto dohôd, pričom ich cieľom bude posilniť vývoz a investičnú výkonnosť obidvoch krajín a uľahčiť ich postupné začlenenie do vnútorného trhu EÚ s 500 miliónmi spotrebiteľov.

Rozsiahle a komplexné zóny voľného obchodu sú veľmi cieľavedomé, pričom sa zameriavajú na riešenie prekážok obchodu na hraniciach a na odstraňovanie prekážok v rámci krajín. Jedným z cieľov je lepšie zosúladiť právne predpisy našich obchodných partnerov s právnymi predpismi EÚ v oblastiach súvisiacich s obchodom („rozsiahle“). Okrem toho je rozsah dohôd veľmi široký, venuje sa záležitostiam, ktoré sú základom pre moderné, transparentné a predvídateľné obchodné a investičné prostredie, ako napr. hospodárska súťaž, vládne obstarávanie a práva duševného vlastníctva („komplexné“).

Obidve krajiny v súčasnosti využívajú preferenčný prístup na trh EÚ prostredníctvom nižšej sadzby autonómnych dovozných ciel v rámci všeobecného systému preferencií spolu s ďalšími stimulmi pre dobrú správu („GSP+“ pre Gruzínsko) a autonómnymi obchodnými preferenciami (Moldavsko). Budúce obchodné dohody značne presiahnu rozsah súčasnej spolupráce, ktorá je riadená dohodou o partnerstve a spolupráci, účinnou od júla 1998 (Moldavsko) a júla 1999 (Gruzínsko).

Rozhodnutie začať rokovania o rozsiahlych a komplexných zónach voľného obchodu bolo odsúhlasené výborom Rady pre obchodnú politiku v decembri 2011, potom ako Gruzínsko a Moldavsko vykonali zásadné reformy v kľúčových oblastiach regulácie týkajúcej sa obchodu a investícií, najmä v oblastiach technických predpisov, sanitárnych a fytosanitárnych opatrení, ochrane práv duševného vlastníctva a pravidiel hospodárskej súťaže. Obidvom krajinám v tomto procese pomáhala EÚ prostredníctvom technickej pomoci v rámci nástroja európskeho susedstva a partnerstva a komplexného programu budovania inštitúcií, ako aj členské štáty EÚ.

Súčasné obchodné vzťahy

EÚ je prvým obchodným partnerom Gruzínska a Moldavska. Bilaterálny obchod s tovarom dosiahol v prípade Gruzínska 2,2 miliardy EUR a v prípade Moldavska 2,7 miliardy za rok 2011.

Z dôvodu jednostranných obchodných preferencií, ktoré obidvom krajinám udelila EÚ, existujúce dovozné clá sú už aj tak veľmi nízke, takže výhody budúcej obchodnej dohody spočívajú najmä na území daných krajín, vo forme regulačných reforiem v Moldavsku a Gruzínsku.

Viac informácií nájdete na:

Pokiaľ ide o obchodné vzťahy EÚ s krajinami južného Kaukazu vrátane Gruzínska:

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/regions/south-caucasus/

Pokiaľ ide o obchodné vzťahy medzi EÚ a Moldavskom:

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/moldova/

Pokiaľ ide o Východné partnerstvo: http://eeas.europa.eu/eastern/index_en.htm

Kontaktné osoby:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar