Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Natalia, Thijs, Tara, Milena … satelity Galileo majú názvy

Brusel 12. januára 2012 – viac ako 16 tisíc detí z celej EÚ sa zúčastnilo výtvarnej súťaže v rámci projektu Galileo. Cenou bolo pomenovanie satelitov programu Galileo, ktoré sa vypustia do vesmíru, podľa mien detí víťazných prác. Mená víťazov sa v priebehu budúcich týždňov vyhlásia v členských štátoch na slávnostných vyhláseniach.

Európska komisia vytvorila túto súťaž s cieľom podnietiť záujem detí o vesmírne aktivity poskytnutím jedinečnej príležitosti pre 27 z nich – prepožičaním ich vlastných mien vesmírnemu satelitu. Thijs z Belgicka a Natalia z Bulharska boli vybraní v júni minulého roku ako víťazi vo svojich krajinách a ich satelity boli úspešne vypustené v Kourou a vo Francúzskej Guyane 21. októbra 2011.

Harmonogram ďalších slávnostných vyhlásení:

13. januára pre Holandsko

16. januára pre Grécko

17. januára pre Írsko

18. januára pre Francúzsko a Lotyšsko

19. januára pre Maďarsko

26. januára pre Českú republiku

10. februára pre Taliansko

V Slovinsku a Estónsku vyhlásili víťazov, Taru a Milenu, 9. a 11. januára. Ďalšie vyhlásenia sa uskutočnia koncom marca 2012.

Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani, zodpovedný za priemysel a podnikanie, uviedol: „Teší ma, že sa do tejto iniciatívy zapojilo mnoho detí. Ich tvorivosť a ich sny nám všetkým pripomínajú, čo hnalo ľudstvo ísť za hranice známeho sveta. V ére satelitnej navigácie, skúmania a pozorovania vesmíru naberá tematika vesmíru čoraz viac na význame pre občanov a našu hospodársku budúcnosť. Touto súťažou sme chceli vzbudzovať u detí už od útleho veku entuziazmus vo vzťahu k vesmíru a jeho možnostiam.

Do súťaže je možné prihlásiť sa cez http://www.galileocontest.eu.

Súvislosti: Výtvarná súťaž v rámci projektu Galileo

V období od 1. septembra do 15. novembra 2011 boli deti žijúce v EÚ, narodené v roku 2000, 2001 alebo 2002, kedy bol odštartovaný program Galileo, vyzvané nakresliť obrázok týkajúci sa vesmíru a aeronautiky, naskenovať ho alebo odfotiť digitálnym fotoaparátom a nahrať ho na webovú stránku súťaže. V každej krajine zasadla národná porota, ktorá vybrala najlepšiu kresbu, a menom dieťaťa, ktorého kresba zvíťazila, bude pomenovaný jeden zo satelitov konštelácie Galileo. Prvé satelity Galileo boli vypustené 21. októbra. Ďalšie satelity sa budú postupne vypúšťať, až kým bude konštelácia hotová. Poradie, v akom budú satelitom prideľované mená detí, je určené abecedným poradím členských štátov v znení v ich národnom jazyku.

Navigačný systém Galileo

Galileo umožní používateľom dozvedieť sa ich presnú polohu v čase a priestore, rovnako ako GPS, avšak s väčšou presnosťou a spoľahlivosťou. Galileo je program Európskej únie na vyvinutie globálneho satelitného navigačného systému pod európskou civilnou kontrolou. Bude kompatibilný a v prípade niektorých jeho služieb interoperabilný s americkým GPS a ruským systémom Glonass, avšak bude od nich nezávislý.

Program Galileo napreduje a Komisia vyhlási v priebehu budúcich týždňov podrobností vrátane obstarávania ďalších satelitov pre systém.

Ďalšie informácie o programe Galileo:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Carlo Corazza +32 22951752

Sara Tironi +32 22990403


Side Bar