Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Állami támogatás: a Bizottság jóváhagyja a magyar FHB Bank támogatását

Brüsszel, 2012. február 22. – az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta a magyar FHB Bank 30 milliárd HUF (mintegy 100 millió EUR) összegű feltőkésítését és a magyar likviditási program alapján a banknak nyújtott közel 120 milliárd HUF (mintegy 400 millió EUR) összegű kölcsönt. A Bizottság az elvégzett mélyreható vizsgálatok után (lásd: IP/10/1731) megállapította, hogy az intézkedések összhangban vannak a bankok válság alatti állami támogatására vonatkozó iránymutatással, mivel a felülvizsgált szerkezetátalakítási terv helyre fogja állítani a bank életképességét, és azt is biztosítja, hogy a támogatás okozta versenytorzulás minimális legyen.

Joaquín Almunia, a Bizottság versenypolitikáért felelős alelnöke a következőképpen nyilatkozott: Az aktualizált szerkezetátalakítási terv és a bank által a kapott tőke után fizetendő pótlólagos díj biztosítja, hogy az FHB a későbbiekben állami támogatás nélkül is életképes legyen, és hogy a támogatás okozta versenytorzulás se okozzon problémát.”

Magyarország 2011 októberében olyan aktualizált szerkezetátalakítási tervet nyújtott be, amely szavatolja az FHB jelzáloglevél-piaci részesedésének és kedvezőtlen árfolyammozgásokkal kapcsolatos kitettségének csökkentését. A banknak sikerült növelnie a lakossági hitelezés terén elért piaci részesedését is.

A Bizottság szerint – tekintettel arra, hogy az FHB a magyar lakossági és vállalati piacon csak korlátozott jelentőséggel bír, illetve hogy a tőkeinjekciót követően egy éven belül visszafizette az állami tőkét – a verseny torzításának mértéke csekély. Emellett az államnak fizetett díj összhangban van a Bizottság által 2009 februárjában engedélyezett magyar feltőkésítési és kezességvállalási program (lásd IP/09/253) kritériumaival.

A Bizottság ezért megállapította, hogy a szerkezetátalakítási terv összhangban van a bankoknak nyújtott szerkezetátalakítási támogatásról szóló iránymutatással (lásd: IP/09/1180).

Előzmények

Az FHB Bankot a Magyar Állam alapította 1997-ben, a bank többségi tulajdonosa is az állam volt. Az állam részesedése 2007 augusztusában a 4%-ot éppen meghaladó mértékre csökkent.

Az FHB eredeti rendeltetése szerint a jelzáloglevelek használatát terjesztő jelzálogbank. A bank főként jelzáloglevelekkel fedezte hitelezési tevékenységét, emellett más bankok jelzáloghiteleit is refinanszírozta. Az FHB a későbbiek során különböző lakossági és vállalati hiteltermékek értékesítésébe kezdett, és belevágott a számlavezetési, betétgyűjtési és kártyával kapcsolatos szolgáltatások nyújtásába is.

Magyarország 2009. március 25-én a magyar likviditási program keretében 120 milliárd HUF (400 millió EUR) összegű középtávú állami hiteltámogatást nyújtott az FHB-nak, amelyet 2009. március 31-én 30 milliárd HUF (mintegy 100 millió EUR) összegű tőkeinjekcióval egészített ki.

Az intézkedésekkel a bank fizetőképességét kívánták szavatolni, illetve hogy képes legyen átvészelni a teljes magyar bankszektorban érezhető likviditási problémákat.

Az FHB 2010. február 19-én a feltőkésítés teljes összegét visszafizette az államnak. Ezt követően 2010 szeptemberében felvásárolta az Allianz Bankot és hosszú távú stratégiai megállapodást kötött az Allianz Hungária biztosítóval.

A bizalmas adatokkal kapcsolatos kérdések rendezése után a határozat bizalmas adatokat nem tartalmazó változatát SA 29608 számon közzéteszik a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján található állami támogatások nyilvántartásában (State Aid Register). Az állami támogatásokkal kapcsolatban az interneten és a Hivatalos Lapban közzétett legfrissebb határozatok jegyzéke megtalálható a State Aid Weekly e-News internetes hírlevélben.

Kapcsolattartók:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar