Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – pressmeddelande

EU fortsätter verka för fred och säkerhet i Somalia

Bryssel den 21 februari 2012 – Europeiska kommissionens ordförande, José Manuel Barroso meddelade i dag efter ett möte med premiärministern för den federala övergångsregeringen i Somalia, Abdiweli Mohamed Ali, att EU är redo att lämna ytterligare stöd till Afrikanska unionens uppdrag i Somalia (Amisom). Beskedet kommer inför den internationella konferensen om Somalias framtid i London den 23 februari och är beroende av att FN:s säkerhetsråd godkänner förstärkningen av Amisom. Catherine Ashton, EU:s utrikesrepresentant och vice ordförande i kommissionen samt Andris Piebalgs, EU-kommissionär med ansvar för utveckling, kommer att delta i London för att på nytt intyga att EU ser det som en prioritering att stabilisera och skapa utveckling i Somalia, gemensamt med Afrikanska unionen och internationella partner. Detta nya åtagande blir ett bidrag till den föreslagna ökningen av fredsstyrkorna i Somalia inom ramen för Afrikanska unionens uppdrag. EU:s stöd täcker utgifter för t.ex. ersättningar för de fredsbevarande soldaterna, sjukvård, bostäder, bränsle, och kommunikationsutrustning.

– Vi inser i dag att fler soldater behövs för att hjälpa till att säkra landet. Det är med tillfredsställelse som jag inför Londonkonferensen kan meddela att EU står redo att frigöra mer resurser så att fredsstyrkan ska kunna utökas, under förutsättning att FN:s säkerhetsråd lämnar sitt godkännande. Vårt bidrag är betydande men kommer bara att täcka en del av de ökade behoven och därför uppmanar jag övriga givare och det internationella samfundet att öka sitt bistånd, säger José Manuel Barroso.

Med premiärministern diskuterade Barroso vikten av politiska förändringar i Somalia, bl.a. frågor som rör institutionella reformer och det utkast till federal författning som ska antas. Allt eftersom säkerhetssituationen förbättras i övriga regioner utanför Mogadishu måste lokala förvaltningar bildas som tillhandahåller bastjänster och upprätthåller lag och ordning. Förvaltningarna bör vara kopplade till den centrala regeringen i ett framtida federalt Somalia.

Dagens möte sker inför den internationella konferensen om Somalia i London den 23 februari. Då träffas företrädare för det internationella samfundet och somaliska ledare för att enas om samarbete på viktiga områden gällande den politiska processen, säkerhet och stöd till lokal stabilitet. Konferensen hjälper till att åter få igång den politiska processen i Somalia och samordna det internationella stödet till landet.

Premiärminister Abdiweli Mohamed Ali träffade också EU:s kommissionär med ansvar för utveckling, Andris Piebalgs, och kommissionären Kristalina Georgieva som ansvarar för internationellt samarbete, humanitärt bistånd och civilskydd.

Amisom

Amisom leds av Afrikanska unionen på uppdrag av Förenta nationernas säkerhetsråd. EU har kontinuerligt lämnat sitt stöd sedan starten 2007. Med dagens besked ska EU säkra ytterligare finansiering för att stödja en ökning av storleken på Amisom från dagens 12 000 soldater till 17 731. Den nya finansieringen är en fortsättning på det stöd som EU har gett till Amisom sedan starten 2007. Hittills har EU stött Amisom med 325,4 miljoner euro, bl.a. de 67 miljoner euro som kommissionen inom kort ska fatta beslut om för perioden februari–juli 2012.

Syftet med uppdraget är att skapa dialog och försoning och skydda viktig infrastruktur (t.ex. offentliga byggnader och Mogadishus internationella flygplats) för att de federala övergångsinstitutionerna ska klara av att utföra sina uppgifter. Det bidrar också till att den nationella säkerhets- och stabiliseringsplanen kan genomföras och understödjer försöken till avväpning och stabilisering. Uppdraget underlättar även humanitära insatser, bl.a. kan flyktingar och fördrivna människor återvända hem.

Under de senaste månaderna har betydande framsteg gjorts, eftersom Amisom och den federala övergångsregeringens trupper på nytt har tagit kontrollen över större delen av huvudstaden Mogadishu. Just nu finns över 9 800 fredssoldater på plats. EU:s förnyade stöd kommer att göra det möjligt för Amisom att fortsätta med sitt uppdrag. EU utbildar också Somalias nationella säkerhetsstyrkor på grundval av utbildningsuppdraget (EUTM Somalia) som drivs som ett led i EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Detta uppdrag är tillsammans med en varaktig politisk uppgörelse en del av Amisoms strategi för att på lång sikt avsluta sina insatser.

Bakgrund

Alltsedan Amisom-styrkan utplacerades har EU tillhört de största finansiärerna, både genom att anslå pengar ur sin fredsbevarande resurs för Afrika – EU:s viktigaste instrument för stöd till fred och säkerhet i Afrika – och genom bilaterala bidrag från medlemsstaterna. Det finansiella stödet till Amisom ur nämnda instrument är en integrerad del av EU:s övergripande och långsiktiga strategi för att stödja säkerhet och utveckling i Somalia. Denna strategi har politiska, diplomatiska, civila, militära, humanitära och utvecklingsmässiga dimensioner.

EU-stöd till Somalia

För perioden 2008–2013 anslår EU cirka 415 miljoner euro för utvecklingsprojekt i Somalia:

  • Samhällsstyrning (däribland stöd som rör institutionell uppbyggnad, försoning, lag och ordning, mänskliga rättigheter och stöd till det civila samhället).

  • Utbildning och den sociala sektorn (bl.a. grundskola och gymnasium, läs- och skrivkunnighet bland vuxna samt lärarutbildning och yrkesutbildning). En del av anslaget går också till att förbättra tillgången till dricksvatten i städer och på landsbygden.

  • Ekonomisk utveckling, bl.a. stöd till jordbruk och djurhållning samt för att förbättra livsmedelsförsörjningen, huvudsakligen genom utdelning av utsäde och gödningsmedel samt kontantöverföringssystem.

Detta kompletteras med EU-finansierade projekt för skydd av sjöfarten, vattenresursförvaltning samt minröjning i befriade områden (102 miljoner euro).

År 2011 anslog generaldirektoratet för humanitärt bistånd och civilskydd (Echo) 77 miljoner euro till Somalia i form av stöd till människor som drabbats av torka, översvämningar, svält, konflikter och fördrivningar. En första utbetalning om 40 miljoner euro planeras för 2012.

Mer information:

Ett presspaket med faktablad och audiovisuellt material finns på följande adress:

http://europa.eu/press_room/press_packs/somalia/index_en.htm

Webbplats för kommissionen ordförande José Manuel Barroso:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Webbplats för Andris Piebalgs, EU:s kommissionär för utveckling:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

EuropeAids webbplats:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

EU:s förbindelser med Somalia:

http://eeas.europa.eu/somalia/index_en.htm

Webbplats för Kristalina Georgieva, EU:s kommissionär med ansvar för internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

Webbplats för GD Humanitärt bistånd och civilskydd (Echo):

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Irina Novakova (+32 2 295 75 17)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Sebastien Brabant (+32 2 298 64 33)


Side Bar