Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

EU obnovila svojo zavezo glede prizadevanj za mir in varnost v Somaliji

Bruselj, 21. februarja 2012 – Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je danes po sestanku s predsednikom prehodne vlade Somalije Abdiwelijem Mohamedom Alijem oznanil, da je EU pripravljena zagotoviti dodatno podporo Misiji Afriške unije v Somaliji (AMISOM). Tej najavi bo sledila mednarodna konferenca o prihodnosti Somalije, ki bo potekala 23. februarja v Londonu ob podpori Varnostnega sveta Združenih narodov za okrepitev misije AMISOM. Visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednica Komisije Catherine Ashton ter komisar EU za razvoj Andris Piebalgs bosta v Londonu ponovno potrdila, da sta stabilizacija in razvoj Somalije skupaj z Afriško unijo in mednarodnimi partnerji prednostni nalogi EU. Nova zaveza bo prispevala k predlaganemu povečanju števila vojakov, ki delujejo v okviru Misije Afriške unije v Somaliji. Pomoč EU zajema stroške, kot so plače vojakov, medicinska oskrba, nastanitev, gorivo in komunikacijska oprema.

Predsednik Barroso je izjavil: Danes vemo, da je za pomoč pri zagotavljanju varnosti v tej državi potrebno večje število vojakov. Z veseljem lahko povem, da je EU že pred londonsko konferenco in ob pričakovanju odločitve Varnostnega sveta Združenih narodov pripravljena mobilizirati dodatna sredstva za povečanje števila vojakov. Naša prizadevanja bodo precejšnja, vendar bodo zajela le del povečanih potreb, zato druge donatorje in mednarodno skupnost pozivam, naj okrepijo svojo pomoč.

Predsednik Barrosso se je s predsednikom vlade pogovarjal o pomembnosti političnih sprememb v Somaliji, med drugim o vprašanjih institucionalne reforme in sprejetju osnutka zvezne ustave. Z izboljšanjem razmer tudi v drugih regijah zunaj Mogadiša je treba vzpostaviti lokalno upravo, da se zagotovijo osnovne službe in oblikuje pravna država. Treba bi jo bilo povezati z osrednjo vlado prihodnje zvezne države Somalije.

Današnji sestanek je potekal v pričakovanju mednarodne konference o Somaliji, ki bo 23. februarja v Londonu. Na njej se bodo predstavniki mednarodne skupnosti in somalski voditelji dogovorili o sodelovanju na ključnih področjih političnega procesa, varnosti in podpore za stabilnost regije. Pripomogla bo k ponovnemu zagonu političnega procesa v Somaliji in usklajevanju mednarodne podpore v državi.

Predsednik Abdiweli Mohamed Ali se je sestal tudi s komisarjem EU za razvoj Andrisom Piebalgsom ter komisarko za mednarodno sodelovanje, humanitarno pomoč in civilno zaščito Kristalino Giorgievo.

AMISOM

Misijo AMISOM po pooblastilu Varnostnega sveta Združenih narodov vodi Afriška unija, EU pa jo podpira že ves čas od njene vzpostavitve leta 2007. Z današnjo objavo namerava EU zagotoviti dodatna sredstva za podporo predlaganega povečanja števila vojakov za misijo AMISU s trenutno odobrenih 12 000 na 17 731 (pričakuje se odobritev Varnostnega sveta Združenih narodov). Ta nova sredstva temeljijo na stalni podpori, ki jo je EU namenjala misiji AMISOM od njene vzpostavitve leta 2007. Dosedanja podpora EU misiji AMISOM skupaj znaša 325,4 milijona evrov, vključno s 67 milijoni evrov podpore misiji AMISU za obdobje od februarja do julija 2012, o katerih bo kmalu odločala Evropska komisija.

Misija podpira dialog in spravo ter nudi zaščito za ključno infrastrukturo (npr. vladna poslopja in mednarodno letališče v Mogadišu), da lahko prehodne zvezne ustanove izvajajo svoje naloge. Prav tako pomaga pri izvajanju nacionalnega varnostnega in stabilizacijskega načrta ter omogoča humanitarne operacije, vključno z vračanjem beguncev in notranje razseljenih oseb.

V preteklih nekaj mesecih je bil dosežen precejšen napredek, saj so misija AMISOM in sile prehodne zvezne somalske vlade ponovno prevzele nadzor nad večino prestolnice Mogadiš. Trenutno znaša število vojakov več kot 9 800. Obnovljena podpora EU bo misiji AMISOM omogočila, da še naprej izpolnjuje svoje naloge. EU prav tako usposablja somalske varnostne sile prek svoje misije za usposabljanje v okviru skupne varnostne in obrambne politike. Ta misija je skupaj s trajno politično rešitvijo spora dolgoročno del strategije umika misije AMISOM.

Ozadje

Od napotitve misije AMISOM je EU ena od glavnih financerjev operacije, tako v okviru mirovne pomoči za Afriko, ki je glavni instrument EU za podporo miru in varnosti v Afriki, kot prek dvostranskih prispevkov njenih držav članic. Finančna podpora za mirovno pomoč za Afriko, namenjena misiji AMISOM, je del obširnega in dolgoročnega pristopa k podpori prizadevanjem za varnost in razvoj v Somaliji. Ta pristop zajema politične, diplomatske, civilne, vojaške, humanitarne in razvojne razsežnosti.

Pomoč EU Somaliji

Za obdobje 2008–2013 je EU Somaliji namenila približno 415 milijonov evrov, in sicer za naslednje razvojne projekte:

  • upravljanje (vključno s podporo za vzpostavljanje institucij, spravo, pravno državo, človekove pravice in podporo somalski civilni družbi),

  • šolstvo in socialni sektor (vključno z osnovnim in srednjim šolstvom, opismenjevanjem odraslih ter usposabljanjem za učitelje in poklicnim usposabljanjem); sredstva so namenjena tudi izboljšanju dostopa do neoporečne vode v mestih in na podeželju,

  • gospodarski razvoj, vključno s podporo živinorejskemu in kmetijskemu sektorju ter za izboljšanje prehranske varnosti, predvsem z razdeljevanjem semen in gnojil ter sistemi za prenos denarnih sredstev.

To dopolnjujejo projekti pomorske varnosti, gospodarjenja z vodnimi viri in odstranjevanja min na osvobojenih območjih, ki jih financira EU (102 milijona evrov).

Evropski urad za humanitarno pomoč in civilno zaščito (ECHO) je leta 2011 Somaliji dodelil 77 milijonov evrov za podporo žrtvam suše, poplav, lakote in spopadov ter za razseljene osebe. Za leto 2012 je bil že odobren prevzem obveznosti za prvi obrok v znesku 40 milijonov evrov.

Več informacij:

Spletno informativno gradivo z brošurami in avdiovizualnim materialom:

http://europa.eu/press_room/press_packs/somalia/index_en.htm

Spletišče predsednika Joséja Manuela Barrosa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Spletišče evropskega komisarja za razvoj Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

Spletišče generalnega direktorata EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Odnosi EU s Somalijo:

http://eeas.europa.eu/somalia/index_en.htm

Spletišče komisarke za mednarodno sodelovanje, humanitarno pomoč in krizno odzivanje Kristaline Georgieve:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

Spletišče Evropskega urada za humanitarno pomoč in civilno zaščito:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Kontakti:

Catherine Ray +32 22969921

Wojtek Talko +32 22978551

David Sharrock +32 22968909

Irina Novakova +32 22957517

Michael Mann +32 22999780

Maja Kocijancic +32 22986570

Sebastien Brabant +32 22986433


Side Bar