Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – tlačová správa

EÚ obnovuje svoj záväzok podporovať mier a bezpečnosť v Somálsku

Brusel 21. februára 2012 – Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso dnes po rokovaní s predsedom dočasnej federálnej vlády Somálska Abdiwelim Mohamedom Alim oznámil, že EÚ je pripravená poskytnúť ďalšiu podporu misii Africkej únie v Somálsku (AMISOM). K tomuto oznámeniu došlo pred medzinárodnou konferenciou o budúcnosti Somálska, ktorá sa uskutoční 23. februára v Londýne. Posilnenie misie AMISOM musí ešte schváliť Bezpečnostná rada OSN. Vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie Catherine Ashtonová a komisár EÚ pre rozvoj Andris Piebalgs v Londýne znovu potvrdia, že stabilizácia a rozvoj Somálska sú pre EÚ spolu s Africkou úniou a medzinárodnými partnermi prioritou. Tento nový záväzok prispeje k navrhovanému zvýšeniu počtu aktívnych vojakov v misii Africkej únie v Somálsku (AMISOM). Touto pomocou EÚ sa pokrývajú náklady, ako sú mzdy vojakov, zdravotná starostlivosť, ubytovanie, pohonné hmoty a komunikačné zariadenia.

Predseda Komisie Barroso uviedol: „Dnes vidíme, že je potrebné zvýšiť počet vojakov, aby pomohli zachovať bezpečnosť v krajine. Pred londýnskou konferenciou vás s radosťou informujem, že EÚ je v závislosti od rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN pripravená mobilizovať ďalšie zdroje, ktoré umožnia zvýšiť počet vojakov. Naše úsilie bude značné, ale pokryje len časť zvýšených potrieb, preto vyzývam darcov a medzinárodné spoločenstvo na poskytnutie väčšej pomoci.“

Predseda Barroso a predseda vlády diskutovali o význame politických zmien v Somálsku vrátane otázok, ako sú inštitucionálna reforma a prijatie návrhu federálnej ústavy. Keďže sa bezpečnostná situácia okrem Mogadišo zlepšuje aj v ďalších regiónoch, je potrebné v záujme zabezpečenia základných služieb vytvoriť orgány miestnej správy a vybudovať právny štát. Samospráva by mala byť spojená s centrálnou vládou budúceho federálneho Somálska.

Dnešné stretnutie predchádza medzinárodnej konferencii o Somálsku, ktorá sa bude konať 23. februára v Londýne. Na konferencii sa zúčastnia členovia medzinárodného spoločenstva a vedúci predstavitelia Somálska, aby sa dohodli na spolupráci v kľúčových oblastiach politického procesu, bezpečnosti a podpory miestnej stability. Toto podujatie pomôže obnoviť politický proces v Somálsku a koordinovať medzinárodnú podporu krajiny.

Predseda vlády Abdiweli Mohamed Ali sa okrem toho stretol s komisárom EÚ pre rozvoj Andrisom Piebalgsom a komisárkou pre medzinárodnú spoluprácu, humanitárnu pomoc a krízové opatrenia Kristalinou Georgievovou.

AMISOM

AMISOM je misia vedená Africkou úniou, ktorá je poverená Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov. Európska únia pomáha tejto misii neustále od jej vzniku v roku 2007. Na základe dnešného oznámenia EÚ hodlá zabezpečiť dodatočné finančné prostriedky na podporu navrhovaného zvýšenia počtu vojakov v misii AMISOM zo súčasných 12 000 na 17 731 (čaká sa na schválenie Bezpečnostnou radou OSN). Toto nové financovanie nadväzuje na podporu, ktorú EÚ poskytuje misii AMISOM nepretržite od jej začatia v roku 2007. Doteraz podpora EÚ dosiahla výšku 325,4 mil. EUR, pričom je v nej zahrnutá aj suma 67 mil. EUR, ktorú Európska komisia čoskoro potvrdí a ktorá je určená na podporu misie AMISOM na obdobie od februára až do júla 2012.

Misia podporuje dialóg a zmierenie a poskytuje ochranu kľúčovej infraštruktúry (napr. vládnych budov a medzinárodného letiska v Mogadiše) s cieľom umožniť dočasným federálnym orgánom plnenie ich funkcií. Taktiež pomáha pri realizácii národného plánu pre bezpečnosť a stabilizáciu, pričom poskytuje podporu úsilia pri odzbrojovaní a stabilizácii a uľahčuje vykonávanie humanitárnych operácií vrátane repatriácie utečencov a osôb vysídlených v rámci krajiny.

Za posledných niekoľko mesiacov sa dosiahol významný pokrok, pretože AMISOM a jednotky dočasnej federálnej vlády Somálska znovu získali kontrolu nad väčšinou hlavného mesta Mogadišo. Počet vojakov v súčasnosti presahuje 9 800. Obnovením podpory EÚ sa misii AMISOM umožní pokračovať v plnení jej mandátu. EÚ pomáha aj pri výcviku národných bezpečnostných síl Somálska prostredníctvom výcvikovej misie (EUTM Somalia) v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. Táto misia je spolu s trvalým politickým urovnaním súčasťou stratégie misie AMISOM na ukončenie krízy v dlhodobom horizonte.

Kontext

Od nasadenia jednotiek misie AMISOM je Európska únia pre operáciu jedným z hlavných poskytovateľov finančných prostriedkov, a to prostredníctvom mierového nástroja pre Afriku (APF), čo je hlavný nástroj EÚ na podporu mieru a bezpečnosti v Afrike, ako aj prostredníctvom bilaterálnych príspevkov svojich členských štátov. Finančná podpora z mierového nástroja pre Afriku pre misiu AMISOM je neoddeliteľnou súčasťou dlhodobej komplexnej agendy EÚ na podporu bezpečnosti a rozvoja v Somálsku. Tento prístup má politické, diplomatické, civilné, vojenské, humanitárne a rozvojové dimenzie.

Pomoc EÚ pre Somálsko

Na obdobie rokov 2008 – 2013 vyčlenila EÚ takmer 415 mil. EUR na tieto rozvojové projekty v Somálsku:

  • správa vecí verejných (vrátane podpory budovania inštitúcií, procesu zmierenia, právneho štátu, ľudských práv a podpory somálskej občianskej spoločnosti),

  • vzdelávanie a sociálny sektor (vrátane základného a stredoškolského vzdelávania, gramotnosti dospelých a vzdelávania učiteľov a odbornej prípravy). Financuje sa aj zlepšenie prístupu k pitnej vode v mestských a vidieckych oblastiach,

  • hospodársky rozvoj vrátane podpory poľnohospodárstva a chovu dobytka a zlepšovania potravinovej bezpečnosti, a to najmä prostredníctvom distribúcie osiva a hnojív, ako aj systémov na prevod peňažnej hotovosti.

EÚ ďalej financuje projekty v oblasti námornej bezpečnosti, správy vodných zdrojov a odstraňovania mín v liberalizovaných oblastiach (102 mil. EUR).

Európsky úrad pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu (ECHO) pridelil 77 mil. EUR v roku 2011 Somálsku na podporu obetí sucha, záplav, hladomoru, konfliktov a vysídlenia. Prvá tranža vo výške 40 mil. EUR bola pridelená na rok 2012.

Ďalšie informácie:

Online tlačové materiály s prehľadmi údajov a audiovizuálne materiály:

http://europa.eu/press_room/press_packs/somalia/index_en.htm

Webová stránka predsedu Komisie Josého Manuela Barrosa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Webová stránka európskeho komisára pre rozvoj Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

Webová stránka EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Vzťahy EÚ so Somálskom:

http://eeas.europa.eu/somalia/index_en.htm

Webová stránka európskej komisárky pre medzinárodnú spoluprácu, humanitárnu pomoc a krízové opatrenia Kristaliny Georgievovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

Webová stránka Európskeho úradu pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Irina Novakova (+32 2 295 75 17)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Sebastien Brabant (+32 2 298 64 33)


Side Bar