Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie — Persbericht

EU blijft zich inzetten voor vrede en veiligheid in Somalië

Brussel, 21 februari 2012 — José Manuel Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie, heeft vandaag aangekondigd dat de EU bereid is meer steun te verlenen aan de missie van de Afrikaanse Unie in Somalië (Amisom). Hij deed dat na een bijeenkomst met Abdiweli Mohamed Ali, de premier van de federale overgangsregering van Somalië, in de aanloop naar de internationale conferentie over de toekomst van Somalië die op 23 februari in Londen plaatsvindt. De VN-Veiligheidsraad moet bovendien de versterking van Amisom nog goedkeuren. Catherine Ashton, hoge vertegenwoordiger en vicevoorzitter van de Commissie, en Andris Piebalgs, EU-commissaris voor ontwikkeling, zullen in Londen opnieuw bevestigen dat voor de EU de stabilisering en ontwikkeling van Somalië, in samenwerking met de Afrikaanse Unie en de internationale partners, een prioriteit is. De hernieuwde inzet moet bijdragen tot de voorgestelde vergroting van de troepenmacht van Amisom, de missie in Somalië die door de Afrikaanse Unie wordt geleid. De hulp van de EU is bestemd voor het betalen van soldij en de kosten van medische zorg, huisvesting, brandstof en communicatieapparatuur.

Voorzitter Barroso: “We zien dat er meer militairen nodig zijn om Somalië veilig te maken. Nu binnenkort de conferentie in Londen plaatsvindt, ben ik blij te kunnen melden dat de EU bereid is middelen uit te trekken om de getalsterkte van Amisom te vergroten, als de VN-Veiligheidsraad daartoe besluit. Wij zullen een substantiële bijdrage leveren, maar dat is niet voldoende om de gestegen kosten te dekken. Ik roep daarom andere donoren en de internationale gemeenschap op om hun bijstand op te voeren.”

Voorzitter Barroso en de Somalische premier spraken over het belang van politieke veranderingen in Somalië, waarbij zaken als institutionele hervorming en de goedkeuring van een ontwerp van federale grondwet aan de orde kwamen. Naarmate de veiligheidssituatie ook buiten Mogadishu verbetert, moet een plaatselijk bestuur worden opgezet om basisvoorzieningen te leveren en de rechtsstaat te handhaven. Dat plaatselijke bestuur moet verbonden zijn met de centrale regering van een toekomstig federaal Somalië.

De bijeenkomst van vandaag wordt op 23 februari gevolgd door een internationale conferentie over Somalië in Londen. Daaraan wordt deelgenomen door leden van de internationale gemeenschap en Somalische leiders, die afspraken zullen maken over samenwerking op sleutelgebieden van het politieke proces, veiligheid en steun voor plaatselijke stabiliteit. De conferentie draagt bij tot de wederopleving van het politieke proces in Somalië en de coördinatie van de internationale steun voor het land.

Premier Abdiweli Mohamed Ali had ook een ontmoeting met Andris Piebalgs, EU-commissaris voor ontwikkeling, en Kristalina Georgieva, EU-commissaris voor internationale samenwerking, humanitaire hulp en crisisbestrijding.

Amisom

Amisom, de door de Afrikaanse Unie geleide missie in Somalië, is in 2007 opgericht door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Sindsdien heeft de EU voortdurend steun verleend aan Amisom. Met de aankondiging van vandaag wil de EU zorgen voor aanvullende financiering om de voorgestelde verhoging van de getalsterkte van Amisom van de huidige 12.000 naar 17.731 te bekostigen (in afwachting van goedkeuring door de VN-Veiligheidsraad). De EU bouwt zo voort op de steun die zij al sinds 2007 ten behoeve van Amisom verleent. Tot dusver bedraagt de EU-steun 325,4 miljoen euro. Daarbij is inbegrepen een bedrag van 67 miljoen euro voor steun aan Amisom in de periode februari–juli 2012, waarover de Europese Commissie binnenkort een besluit neemt.

De missie steunt dialoog en verzoening en beschermt belangrijke infrastructuur (zoals overheidsgebouwen en de internationale luchthaven van Mogadishu), zodat de instellingen van de federale overgangsregering hun werk kunnen doen. Amisom helpt ook bij de uitvoering van het nationale plan voor veiligheid en stabilisatie, steunt ontwapenings- en stabilisatieactiviteiten en faciliteert humanitaire acties zoals de repatriëring van vluchtelingen en binnenlands ontheemden.

Er is de afgelopen maanden flinke vooruitgang geboekt, nu Amisom en de strijdkrachten van de federale overgangsregering de hoofdstad Mogadishu weer voor het grootste deel onder controle hebben. De getalsterkte is momenteel ruim 9.800. Dankzij de hernieuwde steun van de EU kan Amisom haar opdracht blijven vervullen. De EU biedt via haar opleidingsmissie EUTM Somalia, in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid, ook opleidingsfaciliteiten voor de nationale veiligheidstroepen van Somalië. De missie is, samen met een duurzame politieke regeling, onderdeel van de exitstrategie van Amisom voor de lange termijn.

Achtergrond

De EU zorgt al sinds de oprichting van Amisom voor een belangrijk deel van de financiering, zowel via de Afrikaanse Vredesfaciliteit (het belangrijkste EU-instrument voor vrede en veiligheid in Afrika) als met bilaterale bijdragen van de lidstaten. De financiële steun van de Vredesfaciliteit voor Amisom is een belangrijk onderdeel van de brede langetermijnaanpak van de EU voor activiteiten op het gebied van veiligheid en ontwikkeling in Afrika. Die aanpak heeft een politieke, een diplomatieke, een civiele, een militaire, een humanitaire en een ontwikkelingsdimensie.

EU-steun voor Somalië

Voor de periode 2008–2013 heeft de EU circa 415 miljoen euro uitgetrokken ten behoeve van ontwikkelingsprojecten in Somalië op de volgende gebieden:

  • bestuur (waaronder steun voor institutionele opbouw, verzoening, de rechtsstaat, de mensenrechten en het maatschappelijk middenveld);

  • onderwijs en de sociale sector (basisonderwijs en voortgezet onderwijs, alfabetiseringsactiviteiten voor volwassenen, opleiding van leerkrachten en beroepsonderwijs). De financiering is ook bestemd voor betere toegang tot veilig water in stedelijke gebieden en op het platteland;

  • economische ontwikkeling, waaronder steun voor landbouw en veeteelt en verbetering van de voedselzekerheid, met name door distributie van zaaizaad, pootgoed en meststoffen, maar ook door geldovermakingssystemen op te zetten.

Ter aanvulling hiervan financiert de EU projecten voor maritieme veiligheid, beheer van de watervoorraden en mijnopruiming in de bevrijde gebieden (102 miljoen euro).

Het Europees bureau voor humanitaire hulp en civiele bescherming, ECHO, heeft in 2011 77 miljoen euro uitgetrokken om de slachtoffers van droogte, overstromingen, hongersnood, conflicten en ontheemding te steunen. Een eerste tranche van 40 miljoen euro is vastgelegd voor 2012.

Meer informatie:

Online perspakket met factsheets en audiovisueel materiaal:

http://europa.eu/press_room/press_packs/somalia/

Website van voorzitter José Manuel Barroso:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/

Website van Europees commissaris voor ontwikkeling Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

Website van EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/

EU-betrekkingen met Somalië:

http://eeas.europa.eu/somalia/

Website van Europees commissaris voor internationale samenwerking, humanitaire hulp en crisisbestrijding Kristalina Georgieva:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/

Website van het Europees bureau voor humanitaire hulp en civiele bescherming:

http://ec.europa.eu/echo/

Contact:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Irina Novakova (+32 2 295 75 17)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Maja Kocijančič (+32 2 298 65 70)

Sébastien Brabant (+32 2 298 64 33)


Side Bar