Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas komisija — paziņojums presei

ES no jauna apstiprinājusi savu apņemšanos veicināt mieru un drošību Somālijā

Briselē, 2012. gada 21. februārī. Šodien Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu pēc tikšanās ar Somālijas federālās pagaidu valdības premjerministru Abdiweli Mohamed Ali paziņoja, ka ES ir gatava sniegt papildu atbalstu Āfrikas Savienības misijai Somālijā (AMISOM). Šis paziņojums tiek sniegts pirms starptautiskas konferences par Somālijas nākotni, kas tiks rīkota 23. februārī Londonā, un ir atkarīgs no tā, vai ANO Drošības padome apstiprinās spēcīgākas AMISOM izveidi. Augstā pārstāve un Komisijas priekšsēdētāja vietniece Ketrina Eštone un ES attīstības komisārs Andris Piebalgs ieradīsies Londonā uz konferenci, lai atkārtoti apliecinātu, ka Somālijas stabilizācija un attīstība sadarbībā ar Āfrikas Savienību un citiem starptautiskajiem partneriem ir ES prioritāte. Šī jaunā apņemšanās sekmēs ierosināto to karavīru skaita palielināšanu, kuri piedalās Āfrikas Savienības misija Somālijā (AMISOM). ES atbalsts sedz tādas izmaksas kā karavīru algas, medicīniskā aprūpe, pajumte, degviela un komunikācijas iekārtas.

Priekšsēdētājs Barrozu sacīja: "Mēs saprotam, ka šobrīd ir vajadzīgs lielāks skaits karavīru, lai palīdzētu panākt drošību valstī. Pirms Londonas konferences es esmu gandarīts paziņot, ka ES ir gatava mobilizēt papildu resursus, lai varētu palielināt karavīru skaitu, ja ANO Drošības padome pieņems šādu lēmumu. Mēs sniegsim būtisku ieguldījumu, taču tas segs tikai daļu no aizvien lielākām vajadzībām, tāpēc es aicinu citus līdzekļu devējus un starptautisko sabiedrību palielināt savu palīdzību."

Priekšsēdētājs Barrozu un premjerministrs apsprieda politisko pārmaiņu nozīmi Somālijā, tostarp apsprieda tādus jautājumus kā institucionālā reforma un federālās konstitūcijas projekta pieņemšana. Tā kā situācija drošības jomā uzlabojas arī reģionos ārpus Mogadišas, jāizveido vietējās pašvaldības, kas varētu sniegt pamatpakalpojumus un ieviest likuma varu. Pašvaldībām jābūt saistītām ar topošās federālās Somālijas centrālo valdību.

Šodienas sanāksme tiek rīkota, gatavojoties starptautiskajai konferencei par Somāliju, kas notiks 23. februārī Londonā. Šajā konferencē piedalīsies starptautiskās sabiedrības pārstāvji un Somālijas vadītāji, lai vienotos par sadarbību galvenajās jomās: politiskais process, drošība un atbalsts vietējai stabilitātei. Šī konference palīdzēs atsākt politisko procesu Somālijā un koordinēt starptautisko atbalstu valstij.

Premjerministrs Abdiweli Mohamed Ali tikās arī ar ES attīstības komisāru Andri Piebalgu un starptautiskās sadarbības, humānās palīdzības un reaģēšanas krīzes situācijas komisāri Kristalīnu Georgijevu.

AMISOM

AMISOM ir Āfrikas Savienības vadīta misija, ko pilnvarojusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome. ES šo misiju kopš tās darbības sākuma 2007. gadā ir nepārtraukti atbalstījusi. Šodienas paziņojuma mērķis ir piešķirt papildu līdzekļus, lai atbalstītu ierosināto karavīru skaita palielinājumu AMISOM, to palielinot no šobrīd atļautajiem 12 000 karavīru līdz 17 731 karavīram (ar nosacījumu, ka ANO Drošības padome sniedz savu apstiprinājumu). Šis jaunais finansējums ir turpinājums nepārtrauktajam atbalstam, kādu ES ir sniegusi AMISOM kopš tās darbības sākšanas 2007. gadā. Līdz šim brīdim ES atbalsts AMISOM ir sasniedzis 325,4 miljonus eiro, no kuriem par 67 miljoniem eiro Eiropas Komisija drīz lems par labu AMISOM atbalstam laikposmā no 2012. gada februāra līdz jūlijam.

Misija atbalsta dialogu un izlīgumu un nodrošina galveno infrastruktūru (piemēram, valdības ēku un Mogadišas starptautiskās lidostas) aizsardzību, lai pārejas laika federālās iestādes spētu pildīt savas funkcijas. Tā arī palīdz īstenot valsts drošības un stabilizācijas plānu, sniedzot atbalstu atbruņošanās un stabilizācijas centieniem, kā arī atvieglojot humānās palīdzības operācijas, tostarp bēgļu un valsts iekšienē pārvietotu personu repatriāciju.

Pēdējos mēnešos ir gūts būtisks progress, jo AMISOM un Somālijas pagaidu federālā valdība ir atguvušas kontroli pār lielāko daļu no galvaspilsētas Mogadišas. Šobrīd ir vairāk nekā 9800 karavīru. Atjaunotais ES atbalsts ļaus AMISOM turpināt savu pilnvaru pildīšanu. ES kopējās drošības un aizsardzības politikas ietvaros ar apmācības misijas EUTM Somalia starpniecību apmāca arī Somālijas valsts drošības spēkus. Šis uzdevums ilgtermiņā kopā ar ilgstošu politisko izlīgumu ir daļa no AMISOM izejas stratēģijas.

Pamatinformācija

Kopš AMISOM izveides ES ir bijusi viena no galvenajām tās finansētājām, gan iesaistot Āfrikas Miera nodrošināšanas fondu, kas ir ES galvenais instruments miera un drošības sekmēšanai Āfrikā, gan tās dalībvalstīm veicot divpusējas iemaksas. Āfrikas Miera nodrošināšanas fonda finansiālais atbalsts AMISOM ir neatņemama daļa no ES visaptverošās un ilgtermiņa stratēģijas drošības un attīstības pasākumu atbalstam Somālijā. Šī stratēģija ietver politiskās, diplomātiskās, civilās, militārās, humānās un attīstības dimensijas.

ES atbalsts Somālijai

Laikposmā no 2008.-2013. gadam ES aptuveni 415 miljonus eiro ir piešķīrusi attīstības projektiem Somālijā:

  • pārvaldība (tostarp atbalstu iestāžu izveidei, izlīgumam, tiesiskumam, cilvēktiesībām un atbalsts Somālijas pilsoniskajai sabiedrībai);

  • izglītība un sociālā nozare (iekļaujot pamatizglītību un vidējo izglītību, pieaugušo rakstpratību, skolotāju apmācību un arodizglītību). Finansējums arī tiek piešķirts tam, lai uzlabotu piekļuvi veselībai nekaitīgam dzeramam ūdenim pilsētās un lauku apvidos;

  • ekonomiskā attīstība, tostarp atbalsts mājlopu un lauksaimniecības nozarei un nodrošinātības ar pārtiku uzlabošanai, galvenokārt ar sēklu un mēslojuma izdalīšanu, kā arī ar skaidras naudas pārskaitījuma sistēmām.

Papildus šiem projektiem ES finansē projektus par jūras satiksmes drošību, ūdens resursu pārvaldību un atmīnēšanu atbrīvotajās teritorijās (102 miljoni eiro).

Humānās palīdzības ĢD (ECHO) 2011. gadā Somālijai piešķīra 77 miljonus eiro, lai atbalstītu tos, kuri cietuši saistībā ar sausumu, plūdiem, badu, konfliktiem un pārvietošanu. Pirmo piešķīrumu 40 miljonu eiro apmērā ir paredzēts veikt 2012. gadā.

Sīkāka informācija

Informācija presei tiešsaistē ar faktu lapām un audiovizuālo materiālu:

http://europa.eu/press_room/press_packs/somalia/index_en.htm

Priekšsēdētāja Žozē Manuela Barrozu tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Eiropas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

EuropeAid sadarbības biroja tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

ES attiecības ar Somāliju:

http://eeas.europa.eu/somalia/index_en.htm

Starptautiskās sadarbības, humānās palīdzības un reaģēšanas krīzes situācijās komisāres Kristalīnas Georgijevas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

Humānās palīdzības ĢD tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Irina Novakova (+32 2 295 75 17)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Sebastien Brabant (+32 2 298 64 33)


Side Bar