Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

ES pasiryžusi ir toliau puoselėti taiką ir saugumą Somalyje

Briuselis, 2012 m. vasario 21 d. Šiandien Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso, susitikęs su Somalio Pereinamojo Laikotarpio Federalinės Vyriausybės Ministru Pirmininku Abdiweliu Mohamedu Ali, paskelbė, kad ES yra pasirengusi teikti papildomą paramą Afrikos Sąjungos misijai Somalyje (AMISOM). Ši žinia paskelbta artėjant tarptautinei konferencijai dėl Somalio ateities, kuri įvyks vasario 23 d. Londone, tačiau AMISOM pajėgų sustiprinimą dar turi patvirtinti JT Saugumo Taryba. Vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Catherine Ashton ir už vystymąsi atsakingas Europos Komisijos narys Andris Piebalgas vyks į Londoną patvirtinti, kad ES prioritetas – bendradarbiaujant su Afrikos Sąjunga ir tarptautiniais parneriais, stabilizuoti padėtį Somalyje ir padėti jam vystytis. Papildomomis paramos lėšomis bus iš dalies finansuojamas siūlomas Afrikos Sąjungos vadovaujamos misijos Somalyje (AMISOM) pajėgų stiprinimas. Iš ES paramos bus dengiamos išlaidos, pavyzdžiui, karinėms išmokoms, medicininei priežiūrai, būstui, kurui ir ryšio įrangai.

Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso teigė: „Dabar suprantame, kad šalies saugumui užtikrinti reikia daugiau pajėgų. Artėjant konferencijai Londone, džiaugiuosi pranešdamas, kad ES yra pasirengusi sutelkti papildomų išteklių, kad būtų galima sustiprinti pajėgas, jei JT Saugumo Taryba priims palankų sprendimą. Mūsų parama bus labai didelė, tačiau iš jos nebus įmanoma patenkinti visų papildomų poreikių, todėl raginu kitus donorus ir tarptautinę bendruomenę padidinti teikiamą pagalbą.“

Pirmininkas J. M. Barroso ir Ministras Pirmininkas aptarė, kad Somaliui būtini politiniai pokyčiai, įskaitant institucinę reformą ir federalinės konstitucijos projekto priėmimą. Kai bus saugiau ne tik Mogadiše, bet ir kituose regionuose, būtina sukurti vietos administravimo institucijas, kad būtų teikiamos pagrindinės paslaugos ir įtvirtinti teisinės valstybės principai. Šios institucijos turi būti pavaldžios centrinei būsimo federalinio Somalio vyriausybei.

Šiandienos susitikimas surengtas artėjant tarptautinei konferencijai dėl Somalio, kuri įvyks vasario 23 d. Londone. Susitarti dėl bendradarbiavimo pagrindinėse srityse – politinio proceso, saugumo ir paramos vietos stabilumui didinti – į šį renginį atvyks tarptautinės bendruomenės nariai ir Somalio vadovai. Šis renginys padės pradėti naują politinį procesą Somalyje ir koordinuoti tarptautinę paramą šiai šaliai.

Ministras Pirmininkas Abdiwelis Mohamedas Ali taip pat susitiko su už vystymąsi atsakingu Europos Komisijos nariu Andriu Piebalgu ir už tarptautinį bendradarbiavimą, humanitarinę pagalbą ir civilinę saugą atsakinga Komisijos nare Kristalina Georgieva.

AMISOM

AMISOM – Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos įgaliota Afrikos Sąjungos vadovaujama misija. ES ją rėmė visą laiką, nuo pat jos sukūrimo 2007 m. Šiandien paskelbusi apie savo įsipareigojimą, ES ketina skirti papildomų lėšų ir jomis paremti AMISOM įgaliotųjų pajėgų stiprinimą – nuo dabar patvirtintų 12 000 iki 17 731 karių (tai dar turi patvirtinti JT Saugumo Taryba). Šiomis papildomomis lėšomis padidinama nuo AMISOM sukūrimo 2007 m. ES nuolatinė šiai misijai teikiama parama. Iki šiol suteikta ES parama AMISOM sudaro 325,4 milijonus eurų, į šią sumą įskaičiuoti 67 milijonai, kuriuos ketinama skirti AMISOM 2012 m. vasario–liepos mėn. ir dėl kurių Europos Komisija netrukus priims sprendimą.

Misija remia dialogą bei susitaikymą ir saugo pagrindinę infrastruktūrą (pvz., vyriausybės pastatus ir Mogadišo tarptautinį oro uostą), kad pereinamojo laikotarpio federalinės institucijos galėtų vykdyti savo funkcijas. Ji taip pat padeda įgyvendinti nacionalinį saugumo ir stabilizacijos planą, remdama nusiginklavimo ir stabilizavimo veiksmus, taip pat padėdama rengti humanitarines operacijas, be kita ko, pabėgėlių ir šalies viduje perkeltų asmenų grįžimą.

Per keletą pastarųjų mėnesių padaryta didelė pažanga: AMISOM ir Somalio Pereinamojo Laikotarpio Federalinė Vyriausybė dabar kontroliuoja beveik visą sostinę Mogadišą. Dabar karių yra daugiau kaip 9 800. Gavusi naująją ES paramą, AMISOM galės toliau vykdyti savo įgaliojimus. Be to, pagal bendrą saugumo ir gynybos politiką ES surengė Mokymo misiją Somalyje, ji moko Somalio nacionalinio saugumo pajėgas. Ši misija, taip pat ilgalaikis politinis susitarimas yra ilgalaikės AMISOM pasitraukimo strategijos dalis.

Pagrindiniai faktai

Nuo AMISOM pradžios ES buvo viena iš pagrindinių jos rėmėjų; šią misiją ji remia pagal Afrikos taikos priemonę (tai pagrindinė ES Afrikos taikos ir saugumo paramos priemonė), ją taip pat dvišaliu pagrindu remia ES valstybės narės. Finansinė parama AMISOM pagal Afrikos taikos priemonę – neatsiejama ES visapusiškos ir ilgalaikės Somalio saugumo ir jo vystymosi veiksmų paramos strategijos dalis. Šioje strategijoje numatyti politiniai, diplomatiniai, civiliniai, kariniai, humanitariniai ir vystymosi veiksmai.

ES pagalba Somaliui

2008–2013 m. ES skiria maždaug 415 milijonus eurų Somalio vystymosi projektams:

  • valdymo srityje (įskaitant paramą institucijoms kurti, susitaikymui, teisinei valstybei ir žmogaus teisėms įtvirtinti, taip pat paramą Somalio pilietinei visuomenei);

  • švietimo ir socialiniame sektoriuje (įskaitant pradinį ir vidurinį lavinimą, suaugusiųjų raštingumą, mokytojų ir profesinį mokymą). Lėšos taip pat skiriamos prieigai prie švaraus vandens miesto ir kaimo vietovėse gerinti;

  • ekonominio vystymosi srityje, įskaitant paramą gyvulininkystės ir žemės ūkio sektoriui, taip pat paramą maisto tiekimo saugumui gerinti; daugiausia bus platinamos sėklos ir trąšos, taip pat diegiamos grynųjų pinigų pervedimo sistemos.

Be to, įgyvendinami ES finansuojami jūrų saugumo, vandens išteklių valdymo ir išminavimo išlaisvintose teritorijose projektai (102 milijonai eurų).

Europos Komisijos Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos (ECHO) GD 2011 m. Somaliui skyrė 77 milijonus eurų nuo sausros, potvynių, bado, konfliktų nukentėjusiems ir prievarta perkeltiems gyventojams remti. 2012 m. numatoma išmokėti pirmąją dalį – 40 milijonų eurų.

Daugiau informacijos

Spaudai skirta medžiaga, pagrindiniai faktai ir garso bei vaizdo medžiaga internete

http://europa.eu/press_room/press_packs/somalia/index_en.htm.

Komisijos Pirmininko José Manuelio Barroso interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010–2014/president/index_en.htm

Už vystymąsi atsakingo Europos Komisijos nario Andrio Piebalgo interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010–2014/piebalgs

EuropeAid interneto svetainė

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

ES santykiai su Somaliu

http://eeas.europa.eu/somalia/index_en.htm

Už tarptautinį bendradarbiavimą, humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingos Europos Komisijos narės Kristalinos Georgievos interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010–2014/georgieva/index_en.htm

Europos Komisijos Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD interneto svetainė http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Duomenys ryšiams:

Catherine Ray, tel. +32 2 296 99 21

Wojtek Talko, tel. +32 2 297 85 51

David Sharrock, tel. +32 2 296 89 09

Irina Novakova, tel. +32 2 295 75 17

Michael Mann, tel. +32 2 299 97 80

Maja Kocijancic, tel. +32 2 298 65 70

Sebastien Brabant, tel. +32 2 298 64 33


Side Bar