Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

EU edistää rauhaa ja turvallisuutta Somaliassa

Bryssel 21. helmikuuta 2012 – Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso on tänään ilmoittanut, että EU on valmis tarjoamaan lisätukea Somaliassa toteutettavalle Afrikan unionin operaatiolle (AMISOM). Päätöstä edelsi tapaaminen Somalian väliaikaishallituksen pääministerin Abdiweli Mohamed Alin kanssa. AMISOM-joukkojen vahvistaminen edellyttää vielä YK:n turvallisuusneuvoston hyväksyntää.

Somalian tulevaisuudesta järjestetään Lontoossa 23. helmikuuta kansainvälinen konferenssi, jossa korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja Catherine Ashton ja EU:n kehitysyhteistyökomissaari Andris Piebalgs vahvistavat, että EU antaa suuren painon Somalian vakauttamiselle ja kehittämiselle yhteistyössä Afrikan unionin ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Konferenssissa kansainvälisen yhteisön edustajien ja Somalian johtajien on tarkoitus sopia yhteistyöstä prosessin keskeisimmillä aloilla, jotka ovat turvallisuus ja paikallisen vakauden tukeminen. Tarkoituksena on käynnistää uudelleen Somalian poliittinen kehitys ja koordinoida maahan suuntautuvaa kansainvälistä apua. EU:n tukea käytettäisiin esimerkiksi AMISOM-joukoille maksettaviin korvauksiin, sairaanhoitoon, asumis- ja polttoainekuluihin sekä tietoliikennelaitteisiin.

On käynyt ilmeiseksi, että Somalian vakauttamiseen tarvitaan lisää joukkoja. EU on valmis antamaan lisäresursseja AMISOM-joukkojen vahvistamiseen heti kun YK:n turvallisuusneuvosto on tehnyt päätöksensä," puheenjohtaja Barroso sanoi. Hän totesi kuitenkin, että EU:n tuki kattaa vain osan tarpeista, joten lisäpanostusta tarvitaan myös muilta avunantajilta ja kansainväliseltä yhteisöltä.

Puheenjohtaja Barroso ja pääministeri Ali keskustelivat poliittisten uudistusten tarpeesta Somaliassa. Näistä keskeisiä ovat institutionaaliset uudistukset ja liittovaltion perustuslakiluonnoksen hyväksyminen. Sitä mukaa kuin turvallisuustilanne kohenee Mogadishun lisäksi myös muualla maassa, on tarpeen luoda paikallisia hallintoelimiä huolehtimaan peruspalveluiden tarjoamisesta ja oikeusvaltion vakiinnuttamisesta. Uuden paikallishallinnon on oltava yhteydessä Somalian tulevan liittovaltion keskushallitukseen.

AMISOM

AMISOM on Afrikan unionin johtama operaatio, joka toimii YK:n turvallisuusneuvoston valtuutuksella. EU on tukenut AMISOMia jatkuvasti vuodesta 2007, jolloin operaatio käynnistyi. Tänään ilmoitetun joukkojen vahvistamisen myötä EU aikoo järjestää tarvittavan lisärahoituksen AMISOM-joukkojen vahvuuden kasvattamiseksi nykyisestä 12 000 hengestä 17 731 henkeen. Joukkojen nykyinen vahvuus on yli 9 800 henkeä. Lisäjoukoille on vielä saatava YK:n turvallisuusneuvoston hyväksyntä. Tähän saakka EU on tukenut AMISOMia 325,4 miljoonalla eurolla. Määrään sisältyy 67 miljoonan euron tuki, jolla on tarkoitus rahoittaa AMISOMin toimintaa tämän vuoden helmikuusta heinäkuuhun. Komissio päättää tästä tukierästä lähiaikoina.

AMISOM-operaatiolla edistetään sodan osapuolten vuoropuhelua ja sovinnon aikaansaamista. Sillä myös suojellaan keskeistä infrastruktuuria, kuten hallintorakennuksia ja Mogadishun kansainvälistä lentokenttää, jotta väliaikaishallitus voi jatkaa toimintaansa. Sillä myös edistetään kansallisen turvallisuus- ja vakauttamissuunnitelman toteuttamista, tuetaan aseistariisuntaa ja vakauttamista sekä helpotetaan humanitaarisia operaatioita, kuten ulkomaille paenneiden ja maan sisäisten pakolaisten paluuta kotisijoilleen.

Viime kuukausien aikana Somalian vakauttamisessa on edistytty huomattavasti sen ansiosta, että AMISOMin ja Somalian väliaikaishallituksen joukot ovat saaneet haltuunsa suurimman osan pääkaupungista Mogadishusta. EU:n tuen uudistamisella pyritään varmistamaan, että AMISOM pystyy suorittamaan tehtävänsä loppuun. Lisäksi EU kouluttaa Somalian kansallisia turvallisuusjoukkoja EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan piiriin kuuluvan koulutusoperaation (EUTM Somalia) kautta. Koulutuksella ja kestävän poliittisen sovinnon edistämisellä tuetaan AMISOMin pitkän aikavälin poistumisstrategian toteutumista.

Tausta

EU on alusta asti ollut yksi AMISOM-operaation pääasiallisista rahoittajista. EU rahoittaa operaatiota sekä Afrikan rauhanrahaston (joka on EU:n pääasiallinen väline rauhan ja turvallisuuden tukemiseksi Afrikassa) että jäsenvaltioiden kahdenvälisen rahoituksen kautta. Rauhanrahaston taloudellinen tuki AMISOMille kuuluu olennaisena osana EU:n kattavaan lähestymistapaan, jolla se pyrkii tukemaan pitkäaikaisesti Somalian turvallisuustilannetta ja maan kanssa tehtävää kehitysyhteistyötä. Tämä toimintatapa käsittää poliittisia ja diplomaattisia toimia, sotilaallisia ja siviilitoimia, humanitaarisia toimia ja kehitysyhteistyötä.

EU:n apu Somalialle

EU on rahoittanut vuosina 2008–2013 Somaliassa toteutettavaa kehitysyhteistyötä noin 415 miljoonalla eurolla. Hankkeet koskevat seuraavia aloja:

  • Hallinto (instituutioiden kehittäminen, sovinnon edistäminen, oikeusvaltio, ihmisoikeudet ja kansalaisyhteiskunta)

  • Koulutus- ja sosiaaliala (ensimmäisen ja toiseen asteen koulutus, aikuisten lukutaito ja opettajankoulutus sekä ammatillinen koulutus). Rahoitusta käytetään myös parantamaan puhtaan veden saatavuutta kaupunki- ja maaseutualueilla.

  • Taloudellinen kehitys (karjatalous ja maatalous, elintarviketurva lähinnä siementen ja lannoitteiden sekä käteisvarojen siirtojärjestelmien avulla)

Tukea täydennetään EU:n rahoittamilla hankkeilla, jotka koskevat merenkulun turvatoimia, vesitaloutta ja miinanpoistoa vapautetuilla alueilla (102 miljoonaa euroa).

Vuonna 2011 EU:n humanitaarisen avun toimisto ECHO tuki 77 miljoonalla eurolla Somalian kuivuuden, tulvien, nälänhädän ja konfliktin uhreja, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa. Vuodeksi 2012 määrärahoja on sidottu ensimmäinen 40 miljoonan euron erä.

Lisätietoja:

Lehdistöpaketti (sisältää faktatietoja ja audiovisuaalista materiaalia):

http://europa.eu/press_room/press_packs/somalia/index_en.htm

Puheenjohtaja José Manuel Barroson verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

EU:n kehitysyhteistyökomissaari Andris Piebalgsin verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

Yhteistyötoimisto EuropeAid :

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

EU:n suhteet Somaliaan:

http://eeas.europa.eu/somalia/index_en.htm

Kansainvälisestä yhteistyöstä, humanitaarisesta avusta ja kriisinhallintatoimista vastaavan komissaarin Kristalina Georgievan verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

Humanitaarisen avun toimiston (ECHO) verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Catherine Ray +32 2 296 99 21

Wojtek Talko +32 2 297 85 51

David Sharrock +32 2 296 89 09

Irina Novakova +32 2 295 75 17

Michael Mann +32 2 299 97 80

Maja Kocijancic +32 2 298 65 70

Sebastien Brabant +32 2 298 64 33


Side Bar