Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή επιτροπή – Δελτίο τύπου

Η ΕΕ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να προωθήσει την ειρήνη και την ασφάλεια στη Σομαλία

Βρυξέλλες, 21 Φεβρουαρίου 2012 – Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel Barroso, ανήγγειλε σήμερα ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να χορηγήσει επιπλέον στήριξη στην αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (AMISOM), μετά από συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό της Μεταβατικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας, Abdiweli Mohamed Ali. Η αναγγελία αυτή προηγείται μιας διεθνούς διάσκεψης για το μέλλον της Σομαλίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Φεβρουαρίου στο Λονδίνο, και υπόκειται στην έγκριση της ενίσχυσης της AMISOM από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η ύπατη εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Catherine Ashton, και ο Επίτροπος Ανάπτυξης της ΕΕ, Andris Piebalgs, θα μεταβούν στο Λονδίνο για να επιβεβαιώσουν και πάλι ότι η σταθεροποίηση και η ανάπτυξη της Σομαλίας, σε συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση και τους διεθνείς εταίρους, αποτελούν προτεραιότητες της ΕΕ. Η νέα δέσμευση θα συνεισφέρει στην προτεινόμενη αύξηση της στρατιωτικής δύναμης που είναι παρούσα στην υπό την ηγεσία της Αφρικανικής Ένωσης αποστολή στη Σομαλία (AMISOM). Η βοήθεια της ΕΕ καλύπτει έξοδα, όπως μισθούς των στρατευμάτων, ιατρική περίθαλψη, στέγαση, καύσιμα και εξοπλισμό επικοινωνίας.

Ο Πρόεδρος Barroso έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Αντιλαμβανόμαστε σήμερα ότι είναι αναγκαίο να αυξηθεί ο αριθμός των στρατευμάτων για να εδραιωθεί η ασφάλεια της χώρας. Είμαι στην ευχάριστη θέση να δηλώσω, πριν από τη διάσκεψη του Λονδίνου, ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να κινητοποιήσει επιπλέον πόρους για να καταστεί δυνατή η αύξηση του αριθμού των στρατευμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ θα λάβει τη σχετική απόφαση. Η προσπάθειά μας θα είναι ουσιαστική, καθώς όμως θα καλύπτει ένα μόνο μέρος των αυξανόμενων αναγκών, απευθύνομαι και στους άλλους χορηγούς και στη διεθνή κοινότητα για να αυξήσουν τη βοήθειά τους»

Αντικείμενο των συζητήσεων του Προέδρου Barroso και του Πρωθυπουργού ήταν η σημασία των πολιτικών αλλαγών στη Σομαλία και, κυρίως, θεμάτων όπως η θεσμική μεταρρύθμιση και η έγκριση ενός σχεδίου ομοσπονδιακού συντάγματος, Καθώς η κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια βελτιώνεται και σε άλλες περιοχές, πέραν του Mogadishu, πρέπει να δημιουργηθούν τοπικές διοικήσεις που θα παρέχουν βασικές υπηρεσίες και θα εγκαθιδρύσουν το κράτος δικαίου. Οι διοικήσεις αυτές θα πρέπει να συνδέονται με την κεντρική κυβέρνηση της μελλοντικής ομοσπονδιακής Σομαλίας.

Η σημερινή συνάντηση προηγείται της διεθνούς διάσκεψης για τη Σομαλία που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Φεβρουαρίου. στο Λονδίνο. Στη συνάντηση αυτή θα λάβουν μέρος μέλη της διεθνούς κοινότητας και σομαλοί ηγέτες προκειμένου να συνάψουν συμφωνία συνεργασίας σε καίριους τομείς της πολιτικής διαδικασίας, της ασφάλειας και της στήριξης της τοπικής σταθερότητας. Η συνάντηση θα βοηθήσει να ενεργοποιηθεί εκ νέου η πολιτική διαδικασία στη Σομαλία και να συντονιστεί η διεθνής στήριξη της χώρας.

Ο πρωθυπουργός Abdiweli Mohamed Ali συναντήθηκε επίσης με τον αρμόδιο για την ανάπτυξη Επίτροπο της ΕΕ, Andris Piebalgs, και την αρμόδια για τη διεθνή συνεργασία, την ανθρωπιστική βοήθεια και την πολιτική προστασία Επίτροπο, Kristalina Georgieva.

AMISOM

Η AMISOM είναι μια αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης, η οποία συστάθηκε με εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η ΕΕ την υποστηρίζει αδιαλείπτως από τη σύστασή της, το 2007. Με τη σημερινή αναγγελία, η ΕΕ προτίθεται να εξασφαλίσει πρόσθετη χρηματοδότηση για να στηρίξει την προτεινόμενη αύξηση της εντεταλμένης στρατιωτικής ισχύος της AMISOM από τον σημερινό επιτρεπόμενο αριθμό των 12.000 σε 17.731 (εν αναμονή της έγκρισης από το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ). Η χρηματοδότηση αυτή προστίθεται στη συνεχή στήριξη που παρέχει η ΕΕ στην AMISOM από τη σύστασή της, το 2007. Η στήριξη της ΕΕ στην AMISOM ανήλθε μέχρι σήμερα σε 325,4 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ποσού 67 εκατ. ευρώ που θα αποφασιστεί σύντομα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη στήριξη της AMISOM κατά την περίοδο από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούλιο του 2012.

Η αποστολή στηρίζει τον διάλογο και τη συμφιλίωση και παρέχει προστασία σε βασικής σημασίας υποδομές (π.χ. κυβερνητικά κτίρια και διεθνές αεροδρόμιο του Mogadishu) για να επιτρέψει στα μεταβατικά ομοσπονδιακά θεσμικά όργανα να εκτελέσουν το έργο τους. Συμβάλλει στην εφαρμογή του σχεδίου εθνικής ασφάλειας και σταθεροποίησης, στηρίζοντας τις προσπάθειες αφοπλισμού και σταθεροποίησης, και διευκολύνοντας επίσης τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου του επαναπατρισμού των προσφύγων και των εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας.

Κατά τους τελευταίους μήνες, σημειώθηκε ουσιαστική πρόοδος, καθώς η AMISOM και οι δυνάμεις της μεταβατικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Σομαλίας επανέκτησαν τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους της πρωτεύουσας Mogadishu. Ο αριθμός των στρατευμάτων ανέρχεται σήμερα σε άνω των 9.800. Η ανανεωμένη στήριξη της ΕΕ θα επιτρέψει στην AMISOM να συνεχίσει να εκτελεί την αποστολή της. Η ΕΕ εκπαιδεύει επίσης τις εθνικές δυνάμεις ασφαλείας της Σομαλίας, μέσω της αποστολής κατάρτισης (EUTM Somalia) στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Η αποστολή αυτή, μαζί με την εξεύρεση μιας βιώσιμης πολιτικής διευθέτησης, αποτελεί μέρος της στρατηγικής εξόδου της AMISOM μακροπρόθεσμα.

Ιστορικό

Από την ανάπτυξη της AMISOM, η ΕΕ υπήρξε ένας από τους βασικούς χρηματοδότες της επιχείρησης, τόσο με το ειρηνευτικό μέσο για την Αφρική (APF), το οποίο είναι το κύριο μέσο της ΕΕ για τη στήριξη της ειρήνης και της ασφάλειας στην Αφρική, όσο και μέσω διμερών συνεισφορών των κρατών μελών της. Η χρηματοδοτική στήριξη της AMISOM από το ειρηνευτικό μέσο για την Αφρική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνεκτικής και μακροπρόθεσμης προσέγγισης της ΕΕ όσον αφορά τη στήριξη των προσπαθειών που καταβάλλονται για την ασφάλεια και την ανάπτυξη στη Σομαλία. Η προσέγγιση αυτή έχει διαστάσεις πολιτικού, διπλωματικού, στρατιωτικού και μη στρατιωτικού, ανθρωπιστικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα.

Η βοήθεια της ΕΕ για τη Σομαλία

Για την περίοδο 2008-2013, η ΕΕ χορηγεί περίπου 415 εκατ. ευρώ σε αναπτυξιακά έργα στη Σομαλία:

  • Στον τομέα της διακυβέρνησης (συμπεριλαμβανομένων της στήριξης για την οικοδόμηση θεσμών, τη συμφιλίωση, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και της στήριξης της κοινωνίας των πολιτών)·

  • Στον τομέα της εκπαίδευσης και τον κοινωνικό τομέα (συμπεριλαμβανομένων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, του αλφαβητισμού των ενηλίκων και της κατάρτισης των δασκάλων καθώς και της επαγγελματικής κατάρτισης). Η χρηματοδότηση διατίθεται επίσης και για τη βελτίωση της πρόσβασης σε ασφαλές νερό σε αστικές και αγροτικές περιοχές.

  • Στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης του κτηνοτροφικού και του γεωργικού τομέα και της βελτίωσης της ασφάλειας των τροφίμων, κυρίως μέσω της διανομής σπόρων και λιπασμάτων, καθώς και της στήριξης των συστημάτων μεταφοράς χρημάτων.

Επίσης, η ΕΕ χρηματοδοτεί έργα για τη θαλάσσια ασφάλεια, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την εξουδετέρωση ναρκών στις ελευθερωθείσες περιοχές (102 εκατ. ευρώ).

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας (ECHO) χορήγησε, το 2011, στη Σομαλία 77 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των θυμάτων της ξηρασίας, των πλημμυρών, του λιμού, των συγκρούσεων και των εκτοπισμών. Για το 2012, ανελήφθη υποχρέωση για μια πρώτη δόση ύψους 40 εκατ. ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες:

Ο φάκελος τύπου με ενημερωτικά δελτία και οπτικοακουστικό υλικό διατίθεται επιγραμμικά:

http://europa.eu/press_room/press_packs/somalia/index_en.htm

Δικτυακός τόπος του Προέδρου José Manuel Barroso:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Δικτυακός τόπος του Ευρωπαίου Επιτρόπου για την ανάπτυξη, Andris Piebalgs

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

Δικτυακός τόπος της EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Σχέσεις ΕΕ - Σομαλίας:

http://eeas.europa.eu/somalia/index_en.htm

Δικτυακός τόπος της Ευρωπαίας Επιτρόπου για τη διεθνή συνεργασία, την ανθρωπιστική βοήθεια και την αντιμετώπιση κρίσεων, Kristalina Georgieva:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

Δικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Irina Novakova (+32 2 295 75 17)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Sebastien Brabant (+32 2 298 64 33)


Side Bar