Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-kommissionen - pressemeddelelse

EU har fornyet sit tilsagn om at arbejde for fred og sikkerhed i Somalia

Bruxelles den 21. februar 2012 – Formanden for Europa-Kommissionen, José Manuel Barroso, meddelte i dag, at EU er parat til at hjælpe Den Afrikanske Union med yderligere støtte i Somalia (AMISOM), efter et møde med premierministeren for den føderale overgangsregering i Somalia, Abdiweli Mohamed Ali. Tilkendegivelsen kommer forud for den internationale konference, der den 23. februar skal finde sted i London om Somalias fremtid, men den er afhængig af, at FN's Sikkerhedsråd giver sin støtte til en styrkelse af AMISOM. Den høje repræsentant og næstformand for Kommissionen, Catherine Ashton, og EU-kommissær for udvikling, Andris Piebalgs, vil være til stede på konferencen i London for at bekræfte, at EU prioriterer stabilisering og udvikling i Somalia i samarbejde med Den Afrikanske Union og andre internationale partnere. Det nye tilsagn vil være til fordel for den foreslåede udvidelse af de tropper, der deltager i den Somaliamission, der ledes af Den Afrikanske Union (AMISOM). EU-støtten skal anvendes til at dække udgifter til f.eks. løn til tropperne, lægehjælp, indkvartering, brændstof og kommunikationsudstyr.

Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, udtalte: "Vi forstår, at der i dag er brug for et større antal tropper til at øge sikkerheden i landet. Jeg er glad for her, forud for Londonkonferencen, at kunne meddele, at EU er parat til at afsætte yderligere ressourcer til en forhøjelse af antallet af tropper, forudsat at FN's Sikkerhedsråd træffer en beslutning herom. Vi vil yde et væsentligt bidrag, men det vil kun dække en del af det øgede behov, og jeg opfordrer derfor andre donorer og det internationale samfund til at øge deres bistand".

Kommissionens formand og premierministeren drøftede betydningen af politiske ændringer i Somalia, herunder f.eks. institutionelle reformer og vedtagelsen af et udkast til en føderal forfatning. Efterhånden som sikkerhedssituationen også forbedres i regionerne uden for Mogadishu, skal der etableres lokale myndigheder, som kan yde de grundlæggende tjenesteydelser og stå for indførelsen af retsstatsprincipperne. Disse myndigheder skal være forbundet med den centrale regering i det kommende føderale Somalia.

Dagens møde er led i optakten til den internationale konference om Somalia i London den 23. februar. Målet for konferencen, hvis deltagere er repræsentanter for det internationale samfund og somaliske ledere, er at nå til enighed om samarbejdet inden for nøgleområder som f.eks. den politiske proces, sikkerhed og støtte til den lokale stabilitet. Konferencen vil bidrage til at få sat gang i den politiske proces i Somalia og koordinere den internationale støtte til landet.

Premierminister Abdiweli Mohamed Ali mødtes desuden med EU-kommissær for udvikling, Andris Piebalgs, og kommissæren med ansvar for internationalt samarbejde, humanitær bistand og civilbeskyttelse, Kristalina Georgieva.

AMISOM

AMISOM-missionen ledes af Den Afrikanske Union efter mandat fra FN's Sikkerhedsråd. EU har uden afbrydelser støttet missionen, siden den blev oprettet i 2007. Formålet med dagens meddelelse er at sikre, at der afsættes yderligere midler til den foreslåede troppeudvidelse for AMISOM fra det nuværende antal, som ifølge FN-mandatet er på 12 000, til 17 731 (dog under forudsætning af FN-Sikkerhedsrådets godkendelse). Dette tilsagn om nye midler skal ses i forlængelse af EU's fortsatte støtte til AMISOM lige siden starten i 2007. Den ajourførte EU-støtte til AMISOM beløber sig til 325,4 mio. EUR, inkl. et beløb på 67 mio. EUR, der snarligt forventes vedtaget af Europa-Kommissionen til støtte for AMISOM i perioden februar-juli 2012.

AMISOM-missionen støtter dialog og forsoning og yder beskyttelse til nøgleinfrastrukturer (f.eks. regeringsbygninger og Mogadishu's internationale lufthavn), så det bliver muligt for de føderale overgangsinstitutioner at varetage deres funktioner. Den deltager desuden i gennemførelsen af den nationale sikkerheds- og stabiliseringsplan, idet den støtter bestræbelserne på afvæbning og stabilisering og letter det humanitære arbejde, inkl. flygtninges og internt fordrevne personers mulighed for at vende hjem.

Der er i løbet af de seneste måneder gjort store fremskridt, i og med at AMISOM og Somalias føderale overgangsregering (TFG) har genvundet kontrollen med størstedelen af hovedstaden Mogadishu. Antallet af tropper er nået op på over 9 800. Den fornyede EU-støtte vil gøre det muligt for AMISOM at fuldføre sit mandat. EU varetager desuden uddannelsen af Somalias nationale sikkerhedsstyrker gennem uddannelsesmissionen EUTM Somalia, som er omfattet af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik. Uddannelse indgår sammen med en varig politisk løsning i AMISOM's exitstrategi på lang sigt.

Baggrund

Lige siden AMISOM blev etableret, har EU været en af de vigtigste bidragydere, både gennem den afrikanske fredsfacilitet (APF), som er EU's vigtigste redskab til at støtte fred og sikkerhed i Afrika, og medlemsstaternes bilaterale bidrag. APF's finansielle støtte til AMISOM er en integreret del af EU's omfattende og langsigtede planer for støtte til sikkerheds- og udviklingsbestræbelserne i Somalia. I disse planer indgår såvel politiske, diplomatiske, civile, militære, humanitære såvel som udviklingsmæssige aspekter.

EU-støtte til Somalia

EU har i perioden 2008-2013 afsat ca. 415 mio. EUR til udviklingsprojekter i Somalia:

  • statsopbygning (inkl. støtte til etablering af institutioner, forsoning, retsstat, menneskerettigheder og støtte til civilsamfundet i Somalia)

  • undervisning og det sociale område (inkl. undervisning i grundskolen og på gymnasieniveau, undervisning i læsning og skrivning for voksne, uddannelse af lærere og erhvervsuddannelse). Midlerne anvendes også til at forbedre adgangen til rent vand i by- og landområder

  • økonomisk udvikling, inkl. støtte til husdyropdræt og landbrug og forbedring af fødevareforsyningen, hovedsagelig gennem uddeling af frø og gødning samt systemer til overførsel af kontanter.

Sideløbende finansierer EU projekter om maritim sikkerhed, forvaltning af vandressourcer og minerydning i de befriede områder (102 mio. EUR).

Generaldirektoratet for Humanitær Bistand og Civilbeskyttelse (ECHO) afsatte i 2011 77 mio. EUR til Somalia til støtte for ofrene for tørke, oversvømmelse, hungersnød og konflikter og internt fordrevne. Et beløb på 40 mio. EUR er foreløbig afsat til 2012.

Yderligere oplysninger:

Online pressemateriale med faktablade og andet av-materiale:

http://europa.eu/press_room/press_packs/somalia/index_en.htm

Formand José Manuel Barrosos websted:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Websted for EU-kommissær for udvikling, Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

Webstedet for EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

EU-forbindelserne med Somalia:

http://eeas.europa.eu/somalia/index_en.htm

Websted for EU-kommissær med ansvar for internationalt samarbejde, humanitær bistand og krisestyring, Kristalina Georgieva:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

Websted for Generaldirektoratet for Humanitær Bistand og Civilbeskyttelse:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Irina Novakova (+32 2 295 75 17)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Sebastien Brabant (+32 2 298 64 33)


Side Bar