Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

EU potvrdila své odhodlání podporovat mír a bezpečnost v Somálsku

Brusel 21. února 2012 – Předseda Evropské komise José Manuel Barroso dnes po jednání s předsedou přechodné federální vlády Somálska Abdiwelim Mohamedem Alim oznámil, že EU je připravena poskytnout další podporu misi Africké unie v Somálsku (AMISOM). Oznámení bylo učiněno před konáním mezinárodní konference o budoucnosti Somálska, která se uskuteční 23. února v Londýně, a s výhradou schválení posílené mise AMISOM Radou bezpečnosti OSN. Catherine Ashtonová, vysoká představitelka EU a místopředsedkyně Komise, a Andris Piebalgs, komisař pro rozvoj, v Londýně znovu potvrdí, že stabilizace a rozvoj Somálska je pro EU spolu s Africkou unií a mezinárodními partnery prioritou. Tento nový závazek přispěje k navrhovanému zvýšení počtu aktivních vojáků v misi AMISOM. Podpora EU pokrývá například mzdy vojáků, zdravotní péči, bydlení, palivo a komunikační zařízení.

Předseda Komise Barroso uvedl: „Dnes vidíme, že pro větší bezpečnost v zemi je třeba zvýšit počet vojáků. S perspektivou londýnské konference vás s radostí informuji, že okamžitě po rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN je EU připravena mobilizovat další zdroje, jež toto zvýšení umožní. I přes značné úsilí, které jsme vyvinuli, ale pokryjeme jen část zvýšených potřeb. Proto vyzývám další dárce a mezinárodní společenství k poskytnutí větší pomoci.“

Předseda Barroso a předseda vlády diskutovali o významu politických změn v Somálsku, včetně otázek jako institucionální reforma a přijetí návrhu federální ústavy. Jak se bezpečnostní situace kromě Mogadiša zlepšuje i v dalších regionech, je třeba v zájmu zajištění základních služeb vytvořit orgány místní správy a zavést právní stát. Tyto orgány by měly být napojeny na centrální vládu budoucího federálního Somálska.

Dnešní jednání předchází mezinárodní konferenci o Somálsku, která se bude konat 23. února v Londýně. Konference se zúčastní členové mezinárodního společenství a zástupci Somálska, aby se dohodli na spolupráci v klíčových oblastech politického procesu, bezpečnosti a podpory stability v zemi. Tato akce pomůže obnovit politický proces v Somálsku a koordinovat mezinárodní podporu zemi.

Předseda vlády Abdiweli Mohamed Ali se rovněž setkal s evropským komisařem pro rozvoj Andrisem Piebalgsem a komisařkou pro mezinárodní spolupráci, humanitární pomoc a řešení krizí Kristalinou Georgievovou.

AMISOM

AMISOM je mise vedená Africkou unií s mandátem Rady bezpečnosti OSN. Evropská unie je této misi nápomocna nepřetržitě od jejího zahájení v roce 2007. Dnešním oznámením EU hodlá zajistit další finanční prostředky pro navrhované zvýšení počtu vojáků v misi AMISOM ze současných 12 000 na 17 731 (čeká se na schválení Radou bezpečnosti OSN). Toto nové financování navazuje na podporu, kterou EU poskytuje misi AMISOM nepřetržitě od jejího vzniku v roce 2007. Do současnosti dosáhla výše 325,4 milionu EUR. Zahrnuje i částku 67 milionů EUR, kterou Evropská komise zanedlouho potvrdí a která je určena na podporu mise AMISOM od února do března 2012.

Úkolem mise je podporovat dialog a usmíření a chránit klíčovou infrastrukturu (např. vládní budovy a mezinárodní letiště v Mogadišu), aby přechodná federální vláda mohla plnit svou funkci. Rovněž pomáhá v provádění plánu národní bezpečnosti a stabilizace, podporuje odzbrojení a snahy o stabilizaci a podílí se na humanitárních operacích, včetně navracení uprchlíků a vnitřně vysídlených osob.

Za několik posledních měsíců bylo dosaženo podstatného pokroku, protože AMISOM a síly somálské prozatímní federální vlády znovu získaly kontrolu nad většinou hlavního města Mogadišu. Počet vojáků v současnosti převyšuje 9 800. Obnovení podpory EU umožní misi AMISOM pokračovat v plnění mandátu. EU také pomáhá při výcviku somálských bezpečnostních sil prostřednictvím mise EUTM Somalia v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky. Tato mise je spolu s trvalým politickým řešením součástí strategie mise AMISOM pro ukončení operace v dlouhodobém horizontu.

Souvislosti

Od rozmístění jednotek mise AMISOM je EU jedním z hlavních investorů operace, jak prostřednictvím afrického mírového projektu (APF), což je hlavní nástroj EU na podporu míru a bezpečnosti v Africe, tak i prostřednictvím bilaterálních příspěvků členských států. Finanční podpora z afrického mírového projektu misi AMISOM je nedílnou součástí dlouhodobé komplexní strategie EU na podporu bezpečnosti a rozvoje v Somálsku. Tato strategie má politickou, diplomatickou, civilní, vojenskou, humanitární a rozvojovou dimenzi.

Pomoc EU Somálsku

Na období 2008–2013 vyčlenila EU pro Somálsko přibližně 415 milionů EUR na tyto rozvojové projekty:

  • správa věcí veřejných (včetně podpory budování institucí, usmíření, právního státu, lidských práv a podpory somálské občanské společnosti);

  • vzdělávání a sociální sektor (včetně primárního a sekundárního vzdělávání, gramotnosti dospělých a vzdělávání pedagogů a odborné přípravy). Financuje se i zlepšování přístupu k nezávadné vodě v městech a na venkově;

  • hospodářský rozvoj (včetně podpory zemědělství, mj. chovu hospodářských zvířat a lepšího zajišťování potravin zejména prostřednictvím distribuce osiv a hnojiv, a systémů pro převody hotovosti).

EU dále financuje projekty v oblasti námořní bezpečnosti, hospodaření s vodními zdroji a odstraňování nášlapných min v osvobozených oblastech (102 milionů EUR).

Evropský úřad pro civilní ochranu a humanitární pomoc (ECHO) přidělil v roce 2011 Somálsku 77 milionů EUR na pomoc obětem sucha, záplav, hladu, konfliktů a vysídlení. První tranše ve výši 40 milionů EUR byla naplánována na rok 2012.

Více informací:

On-line tiskový materiál s přehledy údajů a audiovizuálními materiály:

http://europa.eu/press_room/press_packs/somalia/index_en.htm

Internetové stránky předsedy José Manuela Barrosa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Internetové stránky evropského komisaře pro rozvoj Andrise Piebalgse

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

Internetové stránky EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Vztahy EU se Somálskem:

http://eeas.europa.eu/somalia/index_en.htm

Internetové stránky komisařky Evropské komise pro mezinárodní spolupráci, humanitární pomoc a řešení krizí Kristaliny Georgievové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

Internetové stránky Evropského úřadu pro humanitární pomoc a civilní ochranu:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Catherine Ray +32 22969921

Wojtek Talko +32 22978551

David Sharrock +32 22968909

Irina Novakova +32 22957517

Michael Mann +32 2 2999780

Maja Kocijancic +32 22986570

Sebastien Brabant +32 22986433


Side Bar