Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

ЕС поднови ангажимента си за укрепване на мира и сигурността в Сомалия

Брюксел, 21 февруари 2012 г.: Днес, след среща с министър-председателя на преходното федерално правителство на Сомалия Абдивели Мохамед Али, председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу обяви, че ЕС е готов да предостави допълнителна подкрепа за мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM). Тази новина идва в навечерието на международна конференция относно бъдещето на Сомалия, която ще се проведе на 23 февруари в Лондон и подлежи на решение на Съвета за сигурност на ООН за подсилване на мисията на Африканския съюз в Сомалия. Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията Катрин Аштън и комисарят на ЕС в областта на развитието Андрис Пиебалгс ще бъдат в Лондон, за да потвърдят, че стабилизирането и развитието на Сомалия редом с Африканския съюз и международните партньори е приоритет на ЕС. Новият ангажимент ще спомогне за предлаганото увеличаване на военния персонал, работещ за предвожданата от Африканския съюз мисия в Сомалия. Предоставяната от ЕС помощ покрива разходи като заплащането на военнослужещите, медицински грижи, разквартируване, гориво и комуникационни средства.

Председателят Барозу заяви: „Днес осъзнаваме необходимостта от увеличение на броя на военните в страната, за да гарантираме нейната сигурност. Преди конференцията в Лондон с радост заявявам, че ЕС е готов да мобилизира допълнителни ресурси, които да позволят увеличаването на броя на военните, ако Съветът за сигурност на ООН вземе съответното решение. Усилията ни ще са значителни, но ще удовлетворят само част от нарасналите нужди, затова призовавам други донори и международната общественост да увеличат помощта си.“

Председателят Барозу и министър-председателят обсъдиха значимостта на политическите промени в Сомалия, включително въпроси като институционалната реформа и приемането на проект на федерална конституция. С подобряването на положението със сигурността отвъд Могадишу в други райони е необходимо да се създадат местни администрации с цел предоставяне на основни услуги и установяване на върховенството на закона. Те трябва да са свързани с централното правителство на една бъдеща федерална Сомалия.

Днешната среща предхожда международната конференция за Сомалия, която ще се проведе на 23 февруари в Лондон. Събитието ще събере членове на международната общност и сомалийски политически лидери, които да постигнат съгласие за сътрудничество в основни области на политическия процес, сигурността и подкрепата за местната стабилност. Конференцията ще спомогне за поставяне на ново начало на политическия процес в Сомалия и за координирането на международната подкрепа за страната.

Министър-председателят Абдивели Мохамед Али се срещна също с Комисаря на ЕС в областта на развитието Андрис Пиебалгс и Комисаря на ЕС в областта на международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи Кристалина Георгиева.

Мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM)

Мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM) е мисия, предвождана от Африканския съюз с мандат от Съвета за сигурност на ООН. ЕС подкрепя непрекъснато мисията от създаването й през 2007 г. С обявеното днес ЕС възнамерява да осигури допълнително финансиране в подкрепа на предлаганото увеличение на военните с мандат от AMISOM от настоящия им разрешен брой от 12 000 души на 17 731 души (при условие, че това бъде одобрено от Съвета за сигурност на ООН). Новото финансиране е продължение на постоянната подкрепа, която ЕС е предоставял на AMISOM от създаването й през 2007 г. Към днешна дата подкрепата на ЕС за мисията възлиза на 325,4 млн. EUR, които включват сумата от 67 млн. EUR е в подкрепа на AMISOM за периода февруари—юли 2012 г., за която Европейската комисия скоро ще вземе решение.

Мисията подкрепя диалога и помирението и осигурява защита за основната инфраструктура (напр. сградите на правителството и международното летище в Могадишу), за да се позволи на преходните федерални институции да изпълняват функциите си. Тя също оказва помощ при изпълнението на плана за национална сигурност и стабилизация, като подкрепя усилията за разоръжаване и стабилизиране, а също и като подпомага хуманитарни операции, включително връщането по родните места на бежанци и вътрешно разселени лица.

През изминалите няколко месеца беше постигнат значителен напредък, като мисията на Африканския съюз и силите на преходното федерално правителство на Сомалия си възвърнаха контрола над по-голямата част от столицата Могадишу. Броят на военните понастоящем е достигнал повече от 9 800. Подновената подкрепа на ЕС ще позволи на AMISOM да продължава да изпълнява мандата си. ЕС също така обучава силите за национална сигурност на Сомалия чрез своята мисия за обучение (EUTM Сомалия) в рамките на общата политика за сигурност и отбрана. Тази мисия наред с търсенето на устойчиво политическо решение е част от дългосрочната стратегия на AMISOM за изход.

Контекст

От започването на дейността на AMISOM ЕС е един от основните донори на средства за операцията, както чрез Финансовия инструмент за мир в Африка — главният инструмент на ЕС за подкрепа на мира и сигурността в Африка, така и чрез вноски на двустранна основа от държавите-членки. Финансовата подкрепа, която Финансовият инструмент за мир в Африка оказва на AMISOM, е неразделна част от широкообхватния и дългосрочен подход за подпомагане на усилията, насочени към сигурността и развитието в Сомалия. Подходът съдържа политически, дипломатически, граждански, военни, хуманитарни и свързани с развитието измерения.

Помощта на ЕС за Сомалия

За периода 2008—2013 Г. ЕС предоставя около 415 млн. EUR за проекти за развитие в Сомалия:

  • управление (включително подкрепа за създаването на институции, помиряването, върховенството на закона, човешките права и подкрепа за сомалийското гражданско общество);

  • образование и социален сектор (включително основно и средно образование, грамотност възрастните, педагогическо и професионално обучение); финансирането се използва и за подобряване на достъпа до питейна вода в градските и селските райони;

  • икономическо развитие, включително подкрепа за животновъдството и селскостопанския сектор и за подобряване на продоволствената сигурност; главно чрез разпространяване на семена и торове, както и системи за трансфер на пари.

Тези мерки се допълват с финансирани от ЕС проекти за морска сигурност, управление на водните ресурси и разминиране в освободените територии (102 млн. EUR).

През 2011 г. Европейската служба за хуманитарна помощ и гражданска защита (ECHO) задели 77 млн. EUR за Сомалия в подкрепа на пострадалите от суша, наводнения, глад, конфликти и разселване. За 2012 г. беше предоставен първи транш от 40 млн. EUR.

За повече информация:

Онлайн пакет за медиите с информация и аудиовизуален материал:

http://europa.eu/press_room/press_packs/somalia/index_en.htmh

Уебсайт на председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Уебсайт на Европейския комисар по развитието Андрис Пиебалгс:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

Уебстраница на EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Връзки на ЕС със Сомалия:

http://eeas.europa.eu/somalia/index_en.htm

Уебсайт на Европейския комисар по въпросите на международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи Кристалина Георгиева: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_bg.htm

Уебсайт на Европейската служба за хуманитарна помощ и гражданска защита: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

За контакт:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Irina Novakova (+32 2 295 75 17)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Sebastien Brabant (+32 2 298 64 33)


Side Bar