Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Európai társasági jog: hogyan tovább?

Brüsszel, 2012. február 20. – Az Európai Bizottság ma részletes konzultációt indított az európai társasági jog jövőjéről. A társasági jogot illetően Európának olyan szabályozási keretre van szüksége, amely igazodik korunk társadalmának igényeihez és a gazdasági környezet változásaihoz. Az uniós társasági jog központi szerepet játszott az egységes piac kiépítésében. Most itt az ideje, hogy megvizsgáljuk, vajon a meglévő szabályozási keret továbbra is megfelel-e korunk igényeinek. Ezért konzultációt indítottunk azzal a céllal, hogy az online űrlap kitöltésével valamennyi érdekelt megtehesse észrevételeit. Az észrevételek beküldésének határideje 2012. május 14.

Az európai társasági jog szabta egységes szabályoknak köszönhetően az egész Európai Unióban hasonló védelemben részesülnek a részvényesek, a hitelezők és minden más olyan szereplő, akit érint a gazdasági társaságok tevékenysége. A társasági jog a jogbiztonságnak és a részvényesi jogok védelmének nélkülözhetetlen kelléke. Bár a tagállamok jogi hagyományai különböznek, és szervezeti formáikat tiszteletben kell tartani, az alapvető szabályok harmonizálásának köszönhetően a cégek mégis könnyebben tudják szolgáltatásaikat és termékeiket az Unió valamennyi fogyasztójának kínálni. A határokon átnyúló kereskedelem bővülése és az elektronikus kereskedelem fejlődése sok lehetőséget tartogat a vállalkozások és a fogyasztók számára, de kihívás elé is állítja a meglévő társasági jogi keretet. Ezért végig kell gondolni, hogy a meglévő keret hogyan igazítható a huszonegyedik századi megváltozott körülményekhez. Korunk kihívásai ráadásul nemcsak tisztán jogi szempontból igénylik a társasági jog felülvizsgálatát, hanem a vállalatirányás, a vállalkozások szociális felelősségtudata és a vállalkozásoknak az innovációban és a növekedésben betöltött kulcsszerepe szempontjából is.

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos kijelentette: „Az európai társasági joggal kapcsolatos uniós politika kialakítása olyan kihívás, amelynek meg kell felelnünk. A társasági jog rendbetétele megkönnyíti a vállalkozások uniós léptékű fejlődését, márpedig ez a részvényeseknek és a fogyasztóknak egyaránt érdeke. Változásban van a társasági jog alkalmazásának terepe, ezért meg kell fontolni, hogyan igazítható hozzá legjobban a szabályozási keret. Ezért kérem most fel az érdekelteket, hogy vegyenek részt a ma induló konzultáción.”

Milyen kérdéseket érint a nyilvános konzultáció?

A kérdések egyaránt vonatkoznak az európai társasági jog általános fejlődési irányára és olyan konkrét kezdeményezésekre, amelyekre a jövőben sor kerülhet. A konzultáció a következő tárgykörökre terjed ki:

  • Az európai társasági jog céljai és hatálya – Mik legyenek az európai társasági jog fő céljai? A hatályos szabályok megfelelnek-e a jelenlegi kihívásoknak? Milyen területeken van szükség a továbbfejlesztésükre? Hogyan viszonyuljon a társasági jog a vállalatirányításhoz?

  • Az európai társasági jog egységes szerkezetbe foglalása – Érdemes-e a társasági jogi tárgyú meglévő irányelveket egyetlen jogi eszközben egyesíteni, és ezáltal a jogi keret megértését és alkalmazását megkönnyíteni?

  • Az európai szintű társasági jogi formák jövője – Mik az európai társasági jogi formák előnyei és hiányosságai? Felülvizsgálatra szorulnak-e a meglévő társasági jogi formák? Érdemes-e helyettük más eszközöket keresni?

  • A gazdasági társaságok határokon átívelő mobilitása – Mivel lehetne megkönnyíteni a társaságok székhelyének határokon átívelő áthelyezését? Mi a helyzet akkor, ha egy társaság más-más tagállamban lévő társaságokra válik szét? Felülvizsgálatra szorulnak-e a határokon átnyúló cégegyesítés szabályai?

  • Vállalatcsoportok, vagyis egyetlen cégvezetés vagy irányítás alá tartozó társaságokból álló csoportok – Szükség van-e uniós politikai fellépésre ezen a területen?

  • Az európai társaságok tőkeszabályozása – Módosításra, illetve aktualizálásra szorulnak-e a jelenleg hatályos minimális tőkekövetelmények és tőkefenntartási szabályok?

Melyek a következő lépések?

A konzultáció 2012. május 14-ig tart. A beérkezett válaszokat elemezzük, majd az eredményekről összefoglaló nyilatkozatot teszünk közzé. Ezután kerül majd sor az utánkövetési intézkedésekre.

Háttér-információk

A társasági jog európai szintű meglévő szabályozása számos irányelvből és rendeletből áll. Az európai társasági jog harmonizációja a következőkre terjed ki: a részvényesek és mások érdekeinek védelme, a nyilvánosan működő részvénytársaságok tőkéjének létrehozása és fenntartása, a nyilvános vételi ajánlatok, a fióktelepekre vonatkozó adatközlési kötelezettségek, az egyesítések és szétválások, az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó minimális szabályok, a részvényesek jogai és a kapcsolódó területek, például a pénzügyi jelentéstétel és a számvitel. Kiterjed továbbá a különféle európai jogi formák – például az európai részvénytársaság (SE), az európai gazdasági egyesülés (EGE) és az európai szövetkezet (SCE) – szabályozására is.

A Bizottság 2011-ben ehhez hasonló konzultációt indított a vállalatirányítás tárgyában (lásd IP/11/404). A két politikai terület szoros kapcsolatban áll egymással, mivel a vállalatirányítás egyes szabályairól a társasági jog rendelkezik, másfelől pedig a társasági jog jelentős részben vállalatirányítási kérdéseket érint. Az egyöntetűség érdekében tehát az e két területet érintő esetleges utánkövetési kezdeményezéseket a Bizottság egyszerre fogja bejelenteni 2012 második felében.

A konzultáció az alábbi internetcímen érhető el:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=companylaw2012

További információk: MEMO/12/119

Contacts :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar