Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Програма в областта на цифровите технологии: Финансиран от ЕС проект помага на гражданите да сравняват и намаляват енергопотреблението си чрез различни приложения на телевизионни, компютърни и социални мрежи

Брюксел, 17 февруари 2012 г. — Гражданите и предприятията често разхищават енергия, защото не знаят кои уреди и осветителни системи разходват най-много енергия. Финансиран от ЕС проект, пробно приложен в Обединеното кралство и България, носи промяна — потребителите ползват средно 8 % по-малко енергия, когато разполагат с „информационно табло“ за енергопотреблението си.

Проектът за Цифрова система за управление на енергийните разходи в бита (Digital Environment Home Energy Management System — DEHEMS) показва, че когато потребителят разполага с повече информация за енергопотреблението си и го съпоставя с това на съседите и близките си, той е по-склонен да промени навиците си. Системата, финансирана от ЕС представя данни на всеки шест секунди на малък цифров дисплей. Данните могат да се виждат и в реално време на екрана на телевизор, на мобилни телефони, компютри или чрез приложения за социални медии.

Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус заяви: „Хората правят по-правилен избор, когато разполагат с по-добра информация. Проектът DEHEMS показва, че съвсем прости технологии могат да помогнат много на Европа да намали енергопотреблението си“.

Системата DEHEMS може да е в основата на много сериозна тенденция през следващите години. Два търговски продукта са вече на разположение: „Еnergyhive“ (www.energyhive.co.uk) и неговата мрежа, която дава възможност на членовете да виждат в реално време своето потребление на енергия без прекъсване чрез уеб браузър и „Greenica“ (www.greenica.net), който предлага специални продукти за домове, училища и малки предприятия. Благодарение на партньорството между Hildebrand и IBM, проектът DEHEMS и извлечените от него изводи скоро ще се използват от предприятия в Европа и по света. Внедряването им в по-голям мащаб се предвижда в Smart Grids Australia (проект за 50 000 жилища) и в рамките на инициатива за топлофикационна система в Camden, Лондон. Последно по ред, но не и по важност е, че Асоциацията на фамилните домове (Family House Association) в Бирмингам иска да използва технология от типа на DEHEMS вследствие на постигнатите до момента резултати.

Контекст

Базирани на проекта DEHEMS продукти са вече широко достъпни на пазара, макар и „DEHEMS“ да не е търговска марка.

След допитване до 1000 респонденти в Обединеното кралство и България, едва 17 % правилно от запитаните посочват правилно най-енергоемкия домашен уред: пералната машина. Това подсказва, че наличието на допълнително данни ще помогне на потребителите да направят по-информиран избор в енергопотреблението си. Информационното табло на DEHEMS е екран, които може да се разглежда както на самостоятелен монитор, така и на различни преносими устройства, смартфони и персонални компютри. Информационното табло може да показва обобщени данни за средното дневно енергопотребление според броя на спалните помещения, броя на обитателите и вида на сградата.

Тъй като данните се изпращат през интернет до централен сървър, те могат да се сравняват с домакинства от същия тип. По този начин потребителите не само са в течение на потреблението си, но могат да преценят и дали имат високо, средно или ниско потребление, спрямо останалите с техния профил. Данните са анонимни — лични данни не се разкриват, но се споделят достатъчно данни, които да позволят полезно сравнение. По този начин е възможно, например, едно домакинство с една спалня и двама обитатели, изразходващи 17kwh на ден, да бъде информирано, че разходва енергия, еквивалентна на домакинство с трима обитатели и три спални.

ЕС участва в проекта DEHEMS с 2 878 434 EUR в общия бюджет от 3 728 473 EUR. Партньорството по проекта включва различни европейски местни власти, частни фирми и университети:

  • В Обединеното кралство: Градския съвет на Манчестър, Градския съвет на Бирмингам; Градския съвет на Бристол; Clicks and Links Ltd; Университета в Ковънтри; Hildebrand Technology Ltd; Университета в Салфорд.

  • В България: Община Иваново; Енергийна агенция — Пловдив; Русенския университет „Ангел Кънчев“.

  • В Румъния: Институт e-Аustria Тимишоара; Техническия университет в Клуж-Напока

Полезни връзки:

уебсайт на DEHEMS

Обобщение на проекта DEHEMS за гражданите

Данни за DEHEMS

Брошура за DEHEMS

Видео за DEHEMS

Уебсайт на Програмата в областта на цифровите технологии

Уебсайт на Нели Крус

Нели Крус в Туитър

За контакти:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16); Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar