Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – pressmeddelande

Europa kan bättre: Barroso välkomnar rapporten om bästa praxis för att minska de administrativa bördorna och uppmanar EU-länderna att lära av varandra

Bryssel den 21 februari 2012 – Idag tog EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso emot ordföranden i högnivågruppen av oberoende intressenter för administrativa bördor, Edmund Stoiber. Stoiber överlämnade gruppens rapport ”Europa kan göra mer” om bästa praxis i EU-länderna för att genomföra EU:s lagstiftning på minst betungande sätt.

– Jag gratulerar gruppen under dr Stoibers ordförandeskap till denna utmärkta rapport, kommenterade kommissionsordförande Barroso. Den innehåller imponerande exempel på hur EU-länderna genomför EU-lagstiftningen på ett intelligent sätt så att dess positiva effekter får fullt spelrum och inte hindras av onödiga administrativa bördor på nationell nivå. Jag uppmanar EU-länderna att studera dessa exempel och lära sig av dem. Genom att ge varandra inspiration om smart lagstiftning kan vi ytterligare förbättra företagsklimatet och främja tillväxt och arbetstillfällen i Europa.

Kommissionen beställde rapporten i augusti 2010. Den innehåller 74 exempel på bästa praxis – bl.a. initiativ för e-förvaltning, intelligenta lösningar i synnerhet för småföretag, direkt medverkan av berörda parter, god vägledning och gränsöverskridande initiativ.

Den visar att det finns stort utrymme för att förbättra genomförandet av EU:s lagstiftning. Nästan en tredjedel av de administrativa bördor på företagen som härrör från EU-lagstiftningen beror på ineffektivt nationellt genomförande av EU:s krav. Att minska detta är därför av avgörande betydelse för att förbättra för företagen och stärka EU:s ekonomi och konkurrenskraft.

Rapporten innehåller också en checklista med rekommendationer och uppmanar läsarna att komma med synpunkter.

Bakgrund

Målet att minska de administrativa bördorna för företag i EU med 25 % fram till 2012 och det tillhörande åtgärdsprogrammet föreslogs av kommissionen i januari 2007, och godkändes av Europeiska rådet i mars 2007. Att förbättra företagsklimatet genom att minska byråkratin är ett gemensamt mål som bara kan uppnås genom att EU-institutionerna och EU-länderna delar på ansvaret.

EU-kommissionen har gjort goda framsteg i genomförandet av åtgärdsprogrammet. Den har redan lagt fram förslag på åtgärder som skulle leda till en minskning av de administrativa bördorna med upp till 33 % eller mer än 40 miljarder euro. Av dessa har rådet och parlamentet hittills antagit åtgärder som motsvarar en minskning med 22 %.

Den överenskommelse som nyligen träffades om att minska redovisningsbyråkratin för mer än 5 miljoner småföretag kommer också att bidra till att uppnå målet med en minskning med 25 procent fram till 2012.

Högnivågruppen för administrativa bördor, under ledning av Edmund Stoiber, ger sedan 2008 råd till och bistår kommissionen i genomförandet av åtgärdsprogrammet för minskning av de administrativa bördorna i EU.

Mer information:

Vilken är EU:s ståndpunkt i frågan om minskning av de administrativa bördorna? Läs MEMO/12/116.

Läs rapporten i sin helhet

Läs broschyren med utvalda exempel

Lämna synpunkter på rapporten till SG-HLG-AB@ec.europa.eu

Besök kommissionens webbplats om smart lagstiftning

Besök högnivågruppens webbplats

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen +32 2 295 30 70

Jens Mester +32 2 296 39 73


Side Bar