Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Europa poate face mai mult: președintele Barroso salută raportul privind cele mai bune practici pentru reducerea sarcinii administrative și invită statele membre să învețe unele din experiența celorlalte

Bruxelles, 21 februarie 2012 - astăzi, președintele Barroso l-a primit pe președintele Grupului la nivel înalt al părților interesate independente privind sarcina administrativă, Dr. Edmund Stoiber, care i-a înmânat raportul grupului, intitulat „Europa poate face mai mult”. Acesta conține cele mai bune practici utilizate de statele membre pentru a pune în aplicare legislația UE cu o sarcină administrativă cât mai redusă.

Președintele Comisiei Europene, José-Manuel Barroso, a declarat: „Felicit grupul prezidat de Dr. Edmund Stoiber pentru acest raport excelent, care prezintă exemple impresionante privind modul în care statele membre pun în aplicare legislația UE în mod inteligent, astfel încât efectele pozitive ale acesteia să se concretizeze, fără ca respectivele țări să fie afectate de o sarcină administrativă inutilă la nivel național. Invit statele membre să analizeze aceste exemple și să învețe din ele. Inspirându-ne reciproc din modelele de reglementare inteligentă, putem îmbunătăți în continuare mediul de afaceri și putem sprijini creșterea economică și locurile de muncă în Europa.”

Comisia a solicitat raportul privind cele mai bune practici în august 2010. Raportul conține o listă cu 74 de exemple privind cele mai bune practici, printre care se numără inițiative privind guvernarea electronică, soluțiile inteligente, în special pentru micile întreprinderi, implicarea directă a părților interesate, orientarea utilă și acțiunile transfrontaliere.

Raportul arată că dispunem de o marjă considerabilă de manevră pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a legislației UE. Dat fiind că aproape o treime din sarcinile administrative pe care le suportă întreprinderile și care rezultă din legislația UE provin din punerea în aplicare ineficientă a cerințelor UE la nivel național, reducerea acestei puneri în aplicare greoaie este esențială pentru a îmbunătăți activitatea întreprinderilor și pentru a stimula economia și competitivitatea UE.

Raportul include, de asemenea, o listă de control însoțită de recomandări și îi invită pe cititori să prezinte observații.

Context

Obiectivul de a reduce sarcinile administrative ale întreprinderilor din UE cu 25 % până în 2012 și programul de acțiune corespunzător au fost propuse de Comisie în ianuarie 2007 și au fost aprobate de Consiliul European în martie 2007. Îmbunătățirea mediului de afaceri prin simplificarea formalităților administrative este un obiectiv comun, care poate fi atins numai prin asumarea unei responsabilități comune de către instituțiile europene și statele membre.

Comisia Europeană a realizat progrese semnificative în ceea ce privește punerea în aplicare a programului de acțiune. Comisia a propus deja măsuri care să reducă sarcinile administrative cu până la 33 %, adică peste 40 de miliarde EUR. Dintre acestea, Consiliul și Parlamentul au adoptat până acum măsuri care duc la o reducere de 22 %.

Prin acordul recent privind măsurile de reducere a formalităților contabile, aplicabil unui număr de peste 5 milioane de întreprinderi mici, cifra totală a reducerii a primit un nou impuls în vederea realizării obiectivului de reducere a sarcinii administrative cu 25 % până în 2012.

Începând din 2008, Grupul la nivel înalt al părților interesate independente privind sarcina administrativă, prezidat de Dr. Edmund Stoiber, oferă consultanță și asistă Comisia în vederea punerii în aplicare a programului de acțiune pentru reducerea sarcinii administrative în UE.

Pentru mai multe informații:

Care este situația în UE în materie de reducere a sarcinii administrative? Citiți MEMO/12/116

Citiți raportul integral

Citiți broșura cu exemplele selectate

Trimiteți observațiile dumneavoastră cu privire la raport la adresa

SG-HLG-AB@ec.europa.eu

Vizitați site-ul de internet al Comisiei privind reglementarea inteligentă

Vizitați site-ul de internet al Grupului la nivel înalt

Persoane de contact:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar