Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie — Persbericht

Wat Europa beter kan doen: Barroso is ingenomen met verslag over geslaagde methoden om administratieve lasten te beperken, en roept de lidstaten op om van elkaar te leren

Brussel, 21 februari 2012 - Voorzitter Barroso ontving vandaag dr. Edmund Stoiber, de voorzitter van de groep van onafhankelijke belanghebbenden op hoog niveau inzake administratieve lasten. Stoiber overhandigde hem het verslag "Wat Europa beter kan doen", over geslaagde methoden in de lidstaten om EU-wetgeving uit te voeren met zo weinig mogelijk administratieve lasten.

Barroso zei: "Ik feliciteer de groep en voorzitter Stoiber met dit uitstekende verslag. Het bevat indrukwekkende voorbeelden van hoe lidstaten EU-wetgeving op een verstandige manier uitvoeren, zodat de positieve gevolgen niet worden teniet gedaan door onnodige administratieve belasting op nationaal niveau. Ik roep de lidstaten op deze voorbeelden te bekijken en er inspiratie uit te halen om met slimme regelgeving te zorgen voor een nog beter ondernemingsklimaat en voor meer banen en meer groei in Europa."

De Commissie verzocht in augustus 2010 om dit verslag. Het bevat een lijst met 74 voorbeelden van geslaagde methoden – onder meer initiatieven op het vlak van e-overheid, slimme oplossingen voor kleine ondernemingen, rechtstreekse betrokkenheid van belanghebbenden, goede voorlichting en grensoverschrijdende initiatieven.

Uit het verslag blijkt ook dat er nog heel wat kan worden verbeterd aan de manier waarop EU-wetgeving wordt uitgevoerd. De administratieve belasting waar bedrijven door EU-wetgeving mee te maken krijgen, is in bijna een derde van de gevallen toe te schrijven aan de weinig efficiënte manier waarop lidstaten de EU-eisen toepassen. Dit moet verbeteren om bedrijven te helpen en de economie, de groei en het concurrentievermogen van de EU te stimuleren.

Het verslag bevat ook een controlelijst met aanbevelingen. Lezers worden uitgenodigd te reageren.

Achtergrond

In januari 2007 stelde de Commissie een actieprogramma voor om de administratieve belasting van bedrijven in de EU tegen 2012 met 25% te verminderen. De Europese Raad keurde dit voorstel goed in maart 2007. De gezamenlijke doelstelling om het ondernemingsklimaat te verbeteren door de administratieve belasting te verminderen, kan alleen worden gerealiseerd als de Europese instellingen en de lidstaten samenwerken.

De Europese Commissie heeft goede vooruitgang geboekt met de uitvoering van het actieprogramma. De Commissie heeft al maatregelen voorgesteld om de administratieve belasting te verminderen met 33%, of ruim 40 miljard euro. De Raad en het Parlement hebben al een aantal van deze maatregelen goedgekeurd, die samen goed zijn voor een vermindering met 22%.

Onlangs werd overeenstemming bereikt over maatregelen om de administratieve belasting voor meer dan vijf miljoen kleine ondernemingen te verminderen, zodat de doelstelling om tegen 2012 de administratieve belasting met 25% te verminderen, stilaan in zicht komt.

De groep van onafhankelijke belanghebbenden op hoog niveau inzake administratieve lasten, met voorzitter Edmund Stoiber, geeft de Commissie sinds 2008 advies over en hulp bij de uitvoering van haar actieprogramma ter vermindering van de administratieve lasten in de Europese Unie.

Voor meer informatie:

Hoever staat de EU met de vermindering van administratieve belasting? Zie MEMO/12/116

Het volledige verslag

De brochure met een aantal voorbeelden

Opmerkingen over het verslag welkom via SG-HLG-AB@ec.europa.eu

De website van de Commissie over slimme regelgeving

De website van de groep van onafhankelijke belanghebbenden

Contact :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar