Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Europa gali pasiekti geresnių rezultatų. Pirmininkas J. M. Barroso palankiai vertina ataskaitą „Europa gali pasiekti geresnių rezultatų“, kurioje aptarta geriausia patirtis mažinant administracinę naštą, ir ragina valstybes nares mokytis vienoms iš kitų

Briuselis, 2012 m. vasario 21 d. Šiandien Europos Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso priėmė Aukšto lygio nepriklausomų suinteresuotųjų šalių grupės administracinei naštai mažinti pirmininką Dr. Edmundą Stoiberį, kuris jam perdavė grupės ataskaitą „Europa gali pasiekti geresnių rezultatų“ apie geriausią valstybių narių patirtį kuo paprasčiau taikant ES teisės aktus.

Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso teigė: „Sveikinu Dr. Edmundo Stoiberio vadovaujamą grupę parengus puikią ataskaitą. Ataskaitoje pateikta įspūdingų pavyzdžių, kaip valstybės narės sumaniai taiko ES teisę: sudaro sąlygas pasireikšti teigiamam jos poveikiui ir šalina vidaus kliūtis nereikalingai administracinei naštai. Raginu valstybes nares išnagrinėti šiuos pavyzdžius ir pasimokyti iš jų. Įkvėpdami vieni kitus pažangiai reglamentuoti, galime dar labiau pagerinti verslo sąlygas ir padėti augti ekonomikai bei kurti darbo vietas Europoje.“

Geriausios patirties ataskaitą Komisija užsakė parengti 2010 m. rugpjūčio mėn. Ataskaitoje pateikti 74 geriausios patirties pavyzdžiai, įskaitant iniciatyvas, susijusias su e. valdžia, pažangiais sprendimais (ypač skirtais mažosioms įmonėms), tiesioginiu suinteresuotųjų šalių dalyvavimu bei geromis gairėmis, ir tarpvalstybines iniciatyvas.

Iš ataskaitos matyti, kad galimybių gerinti ES teisės aktų taikymą – apstu. Kadangi beveik trečdalį dėl ES teisės aktų įmonėms tenkančios administracinės naštos lemia neveiksmingas ES reikalavimų vykdymas valstybėse narėse, mažinti tokią naštą nepaprastai svarbu, kad gerėtų verslo sąlygos, augtų ES ekonomika ir didėtų jos konkurencingumas.

Ataskaitoje taip pat pateiktas kontrolinis rekomendacijų sąrašas, skaitytojai raginami pateikti pastabų.

Pagrindiniai faktai

2007 m. sausio mėn. Komisija atitinkamoje veiksmų programoje pasiūlė siekti tikslo iki 2012 m. 25 proc. sumažinti Europos Sąjungoje įmonėms tenkančią administracinę naštą (tam 2007 m. kovo mėn. pritarė Europos Vadovų Taryba). Verslo sąlygų gerinimas mažinant biurokratizmą – bendras tikslas, kurį galima pasiekti tik bendra Europos institucijų ir valstybių narių atsakomybe.

Vykdydama veiksmų programą, Europos Komisija nemenkai pasistūmėjo į priekį. Komisija jau pasiūlė priemonių administracinę naštą sumažinti iki 33 proc. arba daugiau kaip 40 mlrd. eurų. Taryba ir Parlamentas jau patvirtino kai kurias iš jų, kuriomis našta sumažinama 22 proc.

Neseniai susitarus dėl priemonių mažinti apskaitos naštą, tenkančią daugiau kaip 5 mln. mažųjų įmonių, pažengta dar toliau, kad iki 2012 m. administracinė našta sumažėtų 25 proc.

Vykdyti administracinės naštos mažinimo ES programą nuo 2008 m. Komisijai padeda ir šiuo klausimu ją konsultuoja Dr. Edmundo Stoiberio vadovaujama Aukšto lygio grupė administracinei naštai mažinti.

Daugiau informacijos

Dėl administracinės naštos mažinimo Europos Sąjungoje padėties žr. MEMO/12/116

Visas ataskaitos tekstas

Brošiūra su atrinktais pavyzdžiais

Atsiliepimus apie ataskaitą siųsti SG-HLG-AB@ec.europa.eu

Komisijos pažangaus reglamentavimo svetainė

Aukšto lygio grupės svetainė

Contacts :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar