Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Eurooppa pystyy parempaan: jäsenvaltioiden on otettava oppia toisiltaan hallintorasituksen vähentämisessä

Bryssel 21. helmikuuta 2012 – Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso tapasi tänään Edmund Stoiberin, jonka johtama hallintorasituksen vähentämiseen tähtäävä asiantuntijaryhmä on laatinut raportin ”Eurooppa pystyy parempaan”. Siinä tarkastellaan toimintatapoja, joiden avulla jäsenvaltiot ovat tehneet EU:n lainsäädännön täytäntöönpanosta mahdollisimman sujuvaa.

”Kiitän Edmund Stoiberia ja hänen työryhmäänsä tästä erinomaisesta raportista, jossa esitetään, miten jäsenvaltiot voivat EU:n lainsäädännön täytäntöönpanossa maksimoida säännösten suotuisat vaikutukset ja välttää tarpeetonta hallintorasitusta kansallisella tasolla”, sanoi Barroso. Hän kehotti jäsenvaltioita tutustumaan esimerkkeihin ja ottamaan niistä oppia. Sääntelyn parantamista koskeva tavoite auttaa kehittämään liiketoimintaympäristöä ja tukee kasvua ja työllisyyttä Euroopassa.

Komissio pyysi elokuussa 2010 työryhmää laatimaan raportin jäsenvaltioiden parhaista toimintatavoista. Raportissa esitellään 74 esimerkkiä parhaista toimintatavoista, joihin kuuluu mm. sähköistä viranomaisasiointia koskevia ehdotuksia, erityisesti pienyrityksille tarkoitettuja älykkäitä ratkaisuja, sidosryhmien osallistamista, hyödyllisiä ohjeita ja rajataylittäviä aloitteita.

Raportin perusteella EU:n lainsäädännön täytänöönpanossa on runsaasti parantamisen varaa. Yrityksille EU:n lainsäädännöstä aiheutuvasta hallintorasituksesta lähes kolmasosa johtuu kuitenkin tehottomista kansallisista täytäntöönpanotoimista, joten niitä keventämällä voidaan parantaa yritysten toimintaympäristöä ja tukea EU:n taloutta ja sen kilpailukykyä.

Raportissa on muistilista hyvistä toimintatavoista ja suosituksia. Lisäksi lukijoilta pyydetään kommentteja.

Tausta

Tavoitteena on vähentää hallintorasitusta EU:ssa 25 prosenttia vuoteen 2012 mennessä. Komissio esitti tavoitteen ja sitä koskevan toimintaohjelman tammikuussa 2007, ja Eurooppa-neuvosto vahvisti ne maaliskuussa 2007. Yritysten toimintaympäristön parantaminen byrokratiaa karsimalla on yhteinen päämäärä, joka voidaan saavuttaa vain EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden yhteistyöllä.

Euroopan komissio on edistynyt toimintaohjelman täytäntöönpanossa hyvin. Tähän asti esitettyjen toimenpiteiden avulla hallintorasitusta voidaan vähentää jopa kolmanneksella eli yli 40 miljardilla eurolla. Neuvosto ja parlamentti ovat jo panneet näistä toimenpiteistä täytäntöön osan, joka vähentää hallintorasitusta 22 prosenttia.

Äskettäin hyväksytty tilinpitovaatimusten keventäminen vähentää yli 5 miljoonan pienyrityksen hallintorasitusta. Se on edistänyt tuntuvasti kokonaistavoitteen saavuttamista eli hallintorasituksen vähentämistä 25 prosenttia vuoteen 2012 mennessä.

Edmund Stoiberin johdolla toimiva hallintorasituksen vähentämistä käsittelevä korkean tason asiantuntijaryhmä on avustanut komissiota toimintaohjelman täytäntöönpanossa jo vuodesta 2008.

Lisätietoja:

Mitä EU:ssa on tehty hallintorasituksen vähentämiseksi? Ks. MEMO/12/116

Lue koko raportti

Lue esite, johon on koottu esimerkkejä

Anna raportista palautetta osoitteeseen SG-HLG-AB@ec.europa.eu

Parempaa sääntelyä koskevat komission verkkosivut

Asiantuntijaryhmän verkkosivut

Yhteyshenkilöt:

Pia Ahrenkilde Hansen +32 2 295 30 70

Jens Mester +32 2 296 39 73


Side Bar