Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Euroopa on võimeline enamaks: president Barroso väljendab heameelt halduskoormuse vähendamist käsitleva aruande üle ning kutsub liikmesriike üksteiselt õppima

Brüssel, 21. veebruar 2012. President Barroso võttis täna vastu halduskoormuse vähendamise küsimusega tegeleva sõltumatute huvirühmade kõrgetasemelise töörühma esimehe Edmund Stoiberi, kes andis üle töörühma aruande „Euroopa on võimeline enamaks”. Selles käsitletakse liikmesriikide parimaid tavasid ELi õigusaktide elluviimisel kõige vähem koormaval viisil.

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso ütles: „Õnnitlen dr Edmund Stoiberi juhtimisel tegutsenud töörühma suurepärase aurande puhul. Aruandes esitatakse muljet avaldavaid näiteid selle kohta, kuidas rakendada liikmesriikides ELi õigust intelligentselt, nii et kasutatakse ära selle positiivne mõju ja riiklikul tasandil puudub tarbetu halduskoormus. Kutsun liikmesriike tutvuma nende näidetega ja neist õppima. Vastastikku üksteist aruka reguleerimise valdkonnas inspireerides suudame veelgi täiustada ettevõtluskeskkonda ning toetada majanduskasvu ja töökohtade loomist Euroopas.”

Komisjon tegi taotluse parimate tavade aruande koostamiseks 2010. aasta augustis. Aruandes on 74 näidet parimatest tavadest – sealhulgas e-valitsuse algatused, intelligentsed lahendused eelkõige väikeettevõtete jaoks, sidusrühmade otsene kaasamine, head suunised ja piiriülesed algatused.

Aruandest nähtub, et ELi õigusaktide rakendamise parandamisel on küllaga arenguruumi. Kuna peaaegu kolmandik ettevõtjatel lasuvast ELi õigusaktidest johtuvast halduskoormusest tuleneb ELi nõuete ebaotstarbekast rakendamisest riiklikul tasandil, siis on vajalik vähendada sedalaadi koormavat rakendamist, et parandada ettevõtlustingimusi ning anda hoogu ELi majandusele ja selle konkurentsivõimele.

Aruandes on ka kontrollnimekiri koos soovitustega ning lugejaid kutsutakse kommentaare esitama.

Taust

Komisjon seadis 2007. aasta jaanuaris eesmärgi vähendada ELi ettevõtjate halduskoormust 25 % võrra 2012. aastaks ja esitas vastavasisulise tegevusprogrammi. Need kinnitati Euroopa Ülemkogus 2007. aasta märtsis. Ettevõtluskeskkonna parandamine bürokraatia vähendamise abil on ühine eesmärk, mida on võimalik saavutada ainult Euroopa institutsioonide ja liikmesriikide vahel vastutust jagades.

Euroopa Komisjon on tegevusprogrammi rakendamisel jõudsalt edasi liikunud. Komisjon on juba esitanud meetmed, mis aitavad vähendada halduskoormust kolmandiku võrra ehk üle 40 miljardi euro ulatuses. Sellest 22% ulatuses on nõukogu ja parlament juba halduskoormust vähendavaid meetmeid võtnud.

Hiljuti saavutatud meetmete kokkulepe, millega rohkem kui 5 miljonis väikeettevõttes vähendatakse raamatupidamislikku bürokraatiat, andis täiendava tõuke suurema eesmärgi saavutamiseks ehk 2012. aastaks halduskoormuse vähendamiseks 25 % võrra.

Dr Edmund Stoiberi juhitud halduskoormuse vähendamise kõrgetasemeline töörühm annab 2008. aastast komisjonile nõu ja aitab teda ELis halduskoormuse vähendamise tegevusprogrammi rakendamisel.

Lisateave:

Kaugele on EL jõudnud halduskoormuse vähendamisel? Lugege MEMO/12/116

Lugege aruannet täispikkuses

Lugege brošüüri valitud näidetega

Saatke tagasiside aruande kohta aadressil SG-HLG-AB@ec.europa.eu

Külastage komisjoni aruka reguleerimise veebisaiti

Külastage kõrgetasemelise töörühma veebisaiti

Kontaktisikud:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar