Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Europa kan gøre det bedre: Kommissionsformand Barroso hilser rapport om bedste praksis for reduktion af administrative byrder velkommen og opfordrer medlemsstaterne til at lære af hinandens erfaringer

Bruxelles, 21. februar 2012 – I dag tog Kommissionsformand Barroso imod formanden for gruppen af højtstående uafhængige interesserede parter vedrørende administrative byrder, dr. Edmund Stoiber, der overrakte ham gruppens rapport "Europa kan gøre mere" om bedste praksis for den mindst byrdefulde gennemførelse af EU-lovgivning i medlemsstaterne.

Formanden for Europa-Kommissionen, José Manuel Barroso, udtaler: "Jeg ønsker gruppen under Edmund Stoibers formandskab tillykke med den glimrende rapport. Den giver slående eksempler på, hvordan medlemsstaterne gennemfører EU-lovgivning på en intelligent måde, så lovgivningen kan virke positivt uden at være hæmmet af unødvendige administrative byrder på nationalt plan. Jeg opfordrer medlemsstaterne til at studere eksemplerne og lære af dem. Gennem gensidig inspiration til at skabe bedre lovgivning kan vi yderligere forbedre erhvervsklimaet og støtte vækst og beskæftigelse i Europa."

Kommissionen bestilte rapporten om bedste praksis i august 2010. Rapporten indeholder 74 eksempler på bedste praksis, bl.a. tiltag på området for elektronisk forvaltning, intelligente løsninger for især små virksomheder, direkte inddragelse af interessenter, god vejledning og grænseoverskridende initiativer.

Rapporten viser, at der er rig mulighed for at forbedre gennemførelsen af EU-lovgivning. Næsten en tredjedel af den del af virksomhedernes administrative byrder, der er afledt af EU-lovgivning, skyldes ineffektiv national gennemførelse af EU-kravene. Derfor er det helt afgørende at reducere omfanget af byrdefuld gennemførelse for at forbedre vilkårene for forretningslivet og forstærke EU's økonomi og konkurrenceevne.

Rapporten indeholder desuden en checkliste med anbefalinger og opfordrer læserne til at komme med kommentarer.

Baggrund

Målet om at reducere de administrative byrder for erhvervslivet i EU med 25 % senest i 2012 og det tilhørende handlingsprogram blev forslået af Kommissionen i januar 2007 og godkendt af Det Europæiske Råd i marts 2007. Den fælles målsætning om gennem afbureaukratisering at forbedre erhvervsklimaet kan kun nås, hvis de europæiske institutioner og medlemsstaterne tager et fælles ansvar.

Europa-Kommissionen har gjort pæne fremskridt i gennemførelsen af handlingsprogrammet. Kommissionen har allerede foreslået foranstaltninger, der reducerer de administrative byrder med op til 33 % svarende til mere end 40 mia. EUR. Heraf har Rådet og Parlamentet indtil videre vedtaget foranstaltninger svarende til en reduktion på 22 %.

Med den nyligt indgåede aftale om foranstaltninger til afbureaukratisering af regnskabsføringen for mere end 5 millioner små virksomheder nærmer det samlede reduktionstal sig yderligere målet om en reduktion af de administrative byrder på 25 % senest i 2012.

Gruppen af højtstående uafhængige interesserede parter vedrørende administrative byrder har under dr. Edmund Stoibers formandskab rådgivet og bistået Kommissionen i spørgsmål om gennemførelsen af handlingsprogrammet for reduktion af administrative byrder i Den Europæiske Union siden 2008.

Yderligere oplysninger:

Hvor langt er EU nået med reduktionen af administrative byrder? Læs MEMO/12/116

Hele rapporten

Læs brochuren med udvalgte eksempler

Send kommentarer til rapporten til SG-HLG-AB@ec.europa.eu

Besøg Kommissionens webside om bedre lovgivning

Besøg websiden for gruppen af højtstående uafhængige interesserede parter vedrørende administrative byrder

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar