Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Další zlepšení pro Evropu: předseda Barroso ocenil zprávu o osvědčených postupech pro snižování administrativní zátěže a vyzývá členské státy, aby se vzájemně inspirovaly

Brusel 21. února 2012 – Předseda Evropské komise José Manuel Barroso dnes přijal předsedu skupiny nezávislých zúčastněných stran na vysoké úrovni pro oblast administrativní zátěže Edmunda Stoibera, který mu předal zprávu skupiny nazvanou „Europe can do more“ (Další zlepšení pro Evropu). Zpráva mapuje postupy, jež se členským státům osvědčily při provádění unijní legislativy tak, aby to přinášelo co nejmenší zátěž.

Předseda Barroso v této souvislosti uvedl: „Skupina pod vedením dr. Edmunda Stoibera odvedla skutečně vynikající práci. Její zpráva přináší zajímavé příklady rozumných způsobů, jakými členské státy provádějí právní předpisy EU tak, aby se co nejvíce projevovaly jejich pozitivní účinky a jejich přínos nebyl tlumen zbytečnou administrativní zátěží na vnitrostátní úrovni. Tyto příklady skýtají řadu ponaučení, a jistě si proto zasluhují pozornost členských států. Vzájemnou inspirací v oblasti inteligentní regulace můžeme v Evropě dále zlepšit podnikatelské prostředí a podpořit hospodářský růst a zaměstnanost.“

Komise si zprávu o osvědčených postupech vyžádala v srpnu roku 2010. Výsledná zpráva přináší celkem 74 příkladů, mezi kterými figurují iniciativy v oblasti elektronické správy, inteligentní řešení zaměřená především na malé podniky, opatření pro přímé zapojování zúčastněných stran, příklady vhodného řízení nebo iniciativy přeshraničního charakteru.

Ze zprávy vyplývá, že v oblasti provádění unijní legislativy existuje značný prostor pro zlepšení. Jelikož téměř třetina administrativní zátěže, kterou podniky pociťují v souvislosti s unijní legislativou, má svůj původ v neefektivním provedení požadavků EU, omezení takto zatěžujícího provádění se jeví jako zcela zásadní, má-li se v EU usnadnit podnikání, oživit hospodářství a posílit konkurenceschopnost.

Zpráva obsahuje rovněž seznam doporučení a vybízí čtenáře k vyjádření připomínek.

Souvislosti

Cíl v podobě snížení administrativní zátěže pro podniky v EU o 25 % do roku 2012 a související akční program navrhla Komise v lednu 2007 a její návrh v březnu téhož roku schválila Evropská rada. Zlepšení podnikatelského prostředí omezením administrativy je společným cílem, jehož lze dosáhnout pouze na základě společné odpovědnosti evropských institucí a členských států.

Evropská komise v provádění akčního programu značně pokročila. Do dnešního dne totiž navrhla opatření, která administrativní zátěž omezují až o 33 %, a která tak přinášejí úspory přesahující 40 miliard eur. Radou a Parlamentem byla zatím z celého balíčku schválena opatření, jež administrativní zátěž snižují o 22 %.

K dalšímu poklesu celkové administrativní zátěže a k přiblížení se cíli v podobě 25% omezení do roku 2012 přispěla také nedávná dohoda na opatřeních pro omezení požadavků na účetnictví, jež budou ulehčením pro více než pět milionů malých podniků.

Při provádění akčního plánu pro snižování administrativní zátěže v EU Komisi radí a napomáhá skupina na vysoké úrovni pro oblast administrativní zátěže v čele s dr. Edmundem Stoiberem.

Další informace:

Jak si EU stojí ve snižování administrativní zátěže? Viz MEMO/12/116.

Úplné znění zprávy

Brožura s vybranými příklady

Připomínky ke zprávě lze zaslat na adresu: SG-HLG-AB@ec.europa.eu

Stránky Komise o inteligentní regulaci

Stránky skupiny nezávislých zúčastněných stran na vysoké úrovni pro oblast administrativní zátěže

Kontaktní osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

p. Jens Mester (+32 22963973)


Side Bar