Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Mediu: evaluarea impactului asupra mediului este acum mai ușor de utilizat

Bruxelles, 17 februarie 2012 – Pentru a ajuta autoritățile statelor membre și dezvoltatorii să gestioneze cu mai multă ușurință consecințele pe care proiectele de construcție le au asupra mediului, Comisia a reunit toată legislația UE existentă care reglementează evaluarea impactului asupra mediului. Directiva inițială privind evaluarea impactului asupra mediului (EIA) și cele trei revizuiri ulterioare ale acesteia au fost reunite pentru a crea o versiune mai compactă, clar tradusă și mai ușor de folosit, care intră în vigoare astăzi.

Comisarul pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Directiva EIA este un instrument important pentru abordarea aspectelor de mediu în cadrul elaborării proiectelor de construcție. Modificările vizează simplificarea formatului directivei, făcând-o mai clară din punct de vedere juridic, mai accesibilă și mai ușor de aplicat. Această inițiativă face parte din revizuirea Directivei EIA, un proces care a început în 2010 și are drept obiectiv creșterea eficienței directivei în ceea ce privește protecția mediului, reducând în același timp sarcina administrativă.”

Această „codificare” face parte dintr-un efort continuu de simplificare a mediului de reglementare al UE. Aceasta înseamnă că Directiva EIA și toate modificările ulterioare ale acesteia constituie în prezent un singur act legislativ transparent și lizibil, fără nicio modificare a dispozițiilor sale inițiale. Ca și legislația existentă, versiunea codificată a fost tradusă în toate limbile oficiale ale UE. Traducerile noilor versiuni au fost de asemenea revizuite, pentru a se elimina orice incertitudini cauzate de formulări neclare sau de erori lingvistice.

Parlamentul European și Consiliul au adoptat Directiva EIA codificată la 13 decembrie 2011, iar textul acesteia a fost publicat la 28 ianuarie 2012 ca Directiva 2011/92/UE.

Evaluarea de mediu este o procedură care asigură faptul că impactul pe care proiectele de construcție – de exemplu baraje, autostrăzi, aeroporturi, fabrici și proiecte energetice – îl au asupra mediului sunt evaluate și luate în considerare înainte ca autoritatea competentă a statului membru în cauză să formuleze o decizie cu privire la aprobarea proiectului. Principiile comune pentru evaluarea de mediu a proiectelor publice și private individuale au fost definite inițial în Directiva EIA din 1985 și modificate în 1997, 2003 și 2009.

Etapele următoare

Procesul de revizuire a Directivei EIA se va încheia în cursul anului 2012, atunci când Comisia își va prezenta propunerea privind revizuirea directivei codificate. Viitoarele modificări se vor concentra mai degrabă asupra conținutului directivei, decât asupra formatului acesteia.

Context

Obiectivul Directivei EIA este de a asigura faptul că proiectele care pot avea un efect semnificativ asupra mediului sunt evaluate în mod adecvat înainte de a fi aprobate. Prin urmare, înainte de luarea oricărei decizii de a permite realizarea unui astfel de proiect, posibilele sale efecte asupra mediului sunt identificate și evaluate. Dezvoltatorii pot modifica apoi proiectele pentru a reduce la minimum impactul lor negativ, înainte ca acesta să se producă efectiv, sau autoritățile competente pot include în aprobarea proiectului măsuri de atenuare.

Directiva asigură o participare de timpuriu a publicului la procedurile de adoptare a deciziilor legate de mediu. În cursul perioadei de evaluare a proiectului, membrii publicului interesat trebuie să fie informați și să poată face observații cu privire la propunerile dezvoltatorilor, permițând astfel autorităților competente și dezvoltatorilor să ia decizii în cunoștință de cauză.

Informații suplimentare:

Textul codificat al Directivei EIA este disponibil la adresa:

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:026:SOM:ro:HTML

A se vedea și:

Mai multe informații despre Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului:

http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm

http://ec.europa.eu/environment/eia/conference.htm

Contacts :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar