Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Környezetvédelem: Felhasználóbarátabb lett a környezeti hatásvizsgálat

Brüsszel, 2012. február 17. – Annak érdekében, hogy elősegítse a tagállami hatóságok és a fejlesztők számára az építési projektek környezeti következményeinek könnyebb kezelését, a Bizottság összedolgozta a környezeti hatásvizsgálatokra vonatkozó valamennyi meglévő uniós jogszabályt. Az eredeti környezeti hatásvizsgálati (khv) irányelvet és annak három felülvizsgálatát összedolgozva kompakt, felhasználóbarát és egyértelmű szövegezésű verziót hozott létre minden nyelvi változatban – az új verzió ma lép életbe.

Janez Potočnik környezetvédelmi biztos így nyilatkozott: „A khv-irányelv az építési projektek tervezése során felmerülő környezetvédelmi aggodalmak kezelésének fontos eszköze. A módosítások célja az irányelv formátumának egyszerűsítése azáltal, hogy jogi szempontból egyértelműbbé, jobban hozzáférhetővé és könnyebben végrehajthatóvá tesszük. Ez a kezdeményezés a khv-irányelv felülvizsgálatának része; a felülvizsgálat 2010-ben kezdődött és célja az irányelv környezetvédelmi hatásának fokozása, valamint ezzel egyidejűleg az adminisztratív terhek csökkentése.”

Ez a „kodifikáció” az EU szabályozási környezetének egyszerűsítésére irányuló, folyamatban lévő erőfeszítés részét képezi. Eredményeként a khv-irányelv és annak valamennyi módosítása egyetlen, átlátható és könnyen olvasható jogszabályt alkot, anélkül hogy az eredeti rendelkezések módosultak volna. A meglévő jogszabályhoz hasonlóan a kodifikált változatot is lefordították az EU valamennyi hivatalos nyelvére. A nem egyértelmű szövegezésből vagy nyelvi hibákból eredő esetleges bizonytalanságok kiküszöbölése érdekében az új változat fordítását lektorálták is.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011. december 13-án fogadta el a khv-irányelv kodifikált változatát, majd szövegét 2012. január 28-án hirdették ki (2011/92/EU irányelv).

A környezeti hatásvizsgálat annak biztosítására szolgál, hogy az építési projektek – például gátak, autópályák, repülőterek, gyárak és energiaügyi projektek – környezetre gyakorolt hatását felmérjék és figyelembe vegyék, mielőtt az adott tagállam illetékes hatósága döntést hoz a projekt jóváhagyásáról. Az egyedi állami és magánprojektek környezeti hatásának vizsgálatára vonatkozó közös elveket eredetileg az 1985. évi khv-irányelv határozta meg, amelyet később 1997-ben, 2003-ban és 2009-ben módosítottak.

Következő lépések

A khv-irányelv felülvizsgálata 2012 során zárul le, amikor a Bizottság előterjeszti az irányelv kodifikált változatának felülvizsgálatára vonatkozó javaslatát. A jövőbeli módosítások elsősorban az irányelv tartalmára, semmint formátumára összpontosítanak majd.

Háttér-információk

A khv-irányelv célja annak biztosítása, hogy a nagy valószínűséggel jelentős környezeti hatással járó projekteket jóváhagyásuk előtt megfelelő módon értékeljék. Ezért bármely ilyen projekt jóváhagyását megelőzően azonosítani és értékelni kell annak a környezetre gyakorolt lehetséges hatásait. Így a fejlesztők a negatív hatások minimalizálása érdekében már azok tényleges felmerülése előtt módosítani tudják a projekteket, az illetékes hatóságok pedig mérséklő intézkedéseket tudnak beépíteni a projektek jóváhagyási folyamatába.

Az irányelv biztosítja, hogy a nyilvánosság már a folyamatok korai szakaszában részt vehessen a környezetvédelmi döntéshozatalban. A projektek vizsgálati időszaka során folyamatosan tájékoztatni kell a közvéleményt, és ezen belül az érintetteket, és lehetőséget kell biztosítani számukra a fejlesztők javaslatainak észrevételezésére, lehetővé téve ezáltal az illetékes hatóságok és a fejlesztők számára egyaránt, hogy megalapozott döntést hozhassanak.

További információk:

A khv-irányelv kodifikált változata az alábbi címen érhető el:

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:026:SOM:HU:HTML

Lásd még:

További információk a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelvről:

http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm

http://ec.europa.eu/environment/eia/conference.htm

Contacts :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar