Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Statsstøtte: Kommissionen godkender dansk statsgaranti for gæld i banker, der fusionerer

Bruxelles, den 17. februar 2012 – Europa-Kommissionen har godkendt en dansk garantiordning for fusionerende bankers gæld. Kommissionen fandt, at ordningen stemmer overens med EU's statsstøtteregler, især fordi den er rettet mod et regulært markedssvigt, ikke indebærer nogen forskelsbehandling og kun gælder, når den overtagne bank er levedygtig.

Under denne ordning vil enhver bank etableret i Danmark, herunder også datterselskaber af udenlandske banker, kunne opnå en statsgaranti for deres gæld, hvis de fusionerer med en anden bank etableret i Danmark, forudsat at den ene af dem er nødlidende eller ventes at ville blive det. Den overtagne bank skal dog af Finanstilsynet være blevet karakteriseret som værende levedygtig.

Desuden må den fusionerede bank ikke have en samlet balancesum på over 3 mia. EUR. Det stemmer overens med, hvad der gælder inden for rammerne af de danske afviklings- og kompensationsordninger (se IP/11/1523). Hvor denne grænse er overskredet, skal fusionen anmeldes individuelt til Kommissionen, som så vil undersøge den efter statsstøttereglerne.

Den danske banksektor er stærkt fragmenteret, med mange små, rent lokale banker. De har svært ved at skaffe sig finansiering på de internationale finansmarkeder, som på grund af finanskrisen endnu ikke fungerer helt, som de skal. I denne situation kan finansieringsproblemer forhindre banker, der ønsker at konsolidere sig, i at fusionere med andre.

Kommissionen har derfor fundet ordningen forenelig med statsstøttereglerne for banker under finanskrisen (se IP/08/1495, IP/10/1636 og IP/11/1488).

Ordningens samlede budget er på 50 mia. DKK (ca. 6,7 mia. EUR). Der er et loft over garanteret gæld med en løbetid på over tre år, således at disse garantier kun kan tegne sig for højst en tredjedel af ordningens budget.

Baggrund

Den ikke-fortrolige version af denne afgørelse vil kunne findes under sagsnummer SA.34227 i StatsstøtteregistretKonkurrencegeneraldirektoratets hjemmeside, når først alle fortrolighedsspørgsmål er blevet afklaret. I rubrikken State Aid Weekly e-News findes en oversigt over alle statsstøtteafgørelser offentliggjort på internet og i EU-Tidende.

Kontaktpersoner :

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar