Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 28 december 2012

Staatssteun : de Commissie keurt – onder engagementen – het resolutieplan van de groep Dexia en het herstructureringsplan van Belfius goed

De Commissie geeft haar goedkeuring voor de steun die België, Frankrijk en Luxemburg toegekend hebben voor de ordelijke resolutie van de groep Dexia, de splitsing van het filiaal DMA (Dexia Municipal Agency) en de herstructurering van Belfius (het vroegere Dexia Bank België). De Commissie is tot de vaststelling gekomen dat deze transacties verenigbaar zijn met de Europese staatssteunregels, – wanneer tenminste alle engagementen die betrekking hebben op de ordelijke resolutie van de groep Dexia, de herstructurering van Belfius en de creatie van een nieuwe ontwikkelingsbank in Frankrijk worden nageleefd - in het bijzonder omdat de restbank uiteindelijk volledig van de markt zal verdwijnen.

M. Joaquín Almunia, Vice-president van de Commissie en verantwoordelijk voor Mededinging heeft verklaard: « Ik ben verheugd dat ik eindelijk een resolutieplan voor Dexia kan goedkeuren dat België, Frankrijk en Luxemburg samen hebben uitgewerkt. Dit plan laat een geordende resolutie van de Dexia groep toe, terwijl Belfius zich kan toeleggen op zijn bankverzekeringsactiviteiten en DMA ondergebracht wordt in een nieuwe Franse ontwikkelingsbank, die mee het marktfalen zal verhelpen op de financieringsmarkt voor de lokale publieke sector. In het plan dat wij valideren, is het – overeenkomstig onze regels – gerechtvaardigd dat een aantal onderdelen van de groep Dexia op de markt blijven. Het is immers niet zo dat een mislukt business model kunstmatig in stand wordt gehouden en de verstoring van de mededinging die voortvloeit uit de steun, is minimaal. Uiteindelijk zal het plan toelaten om de kost voor de belastingbetaler te beperken tot het minimum dat noodzakelijk is om het resolutieproces ordentelijk te laten verlopen."

Sinds 2008 heeft de groep Dexia kunnen genieten van belangrijke steunmaatregelen, die de Commissie heeft toegelaten in februari 2010, onder de voorwaarde dat er een herstructureringsplan zou ingediend worden (zie IP/10/201). Dexia is daarna opnieuw in de problemen geraakt. Toen het duidelijk werd dat Dexia niet in staat was om zijn engagementen na te leven en ook zijn levensvatbaarheid niet kon herstellen, hebben België, Frankrijk en Luxemburg erkend dat een geordende resolutie van de groep noodzakelijk was.

Het resolutieplan dat deze drie lidstaten bij de Commissie hebben ingediend omvat de verkoop van talrijke groepsentiteiten en -activiteiten, terwijl voor de restbank een uitdoofscenario is uitgewerkt. De Belgische overheid heeft Belfius overgenomen, terwijl de entiteit DMA ondergebracht is bij een nieuwe Franse ontwikkelingsbank, waarin de Franse overheid, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) en la Banque Postale zullen deelnemen. Al deze maatregelen brengen nieuwe steun met zich mee, meer in het bijzonder een herfinancieringsgarantie van 85 miljard euro en een herkapitalisering van 5.5 miljard euro ten gunste van DEXIA SA en DCL.


De Commissie heeft vastgesteld dat deze steunmaatregelen verenigbaar zijn met de Europese staatssteunregels, zoals ze op de banksector tijdens de crisis zijn toegepast. De restbank zal uiteindelijk volledig van de markt verdwijnen en zal geen concurrerende activiteiten meer uitoefenen.

Bovendien zal de nieuwe ontwikkelingsbank in Frankrijk enkel kredieten toestaan in sectoren waar er een duidelijk aanwijsbaar marktfalen bestaat, met name kredieten aan de lokale Franse overheden en aan de openbare ziekenhuissector. De structuur van de ontwikkelingsbank omvat verschillende voorzorgsmaatregelen om te vermijden dat private financiering worden uitgedreven, hetgeen voor concurrenten een level playing field garandeert op de eenheidsmarkt.

Tenslotte blijft ook de steun in het voordeel van Belfius beperkt tot het minimum noodzakelijke om er voor te zorgen dat de levensvatbaarheid van de groep op lange termijn wordt verzekerd. De groep zal geen winsten uitkeren maar zal zijn kapitaal verstevigen. Verder zal de groep ook zijn meer risicovolle activiteiten terugschroeven en zich meer terugplooien op bank- en verzekeringsactiviteiten voor particuliere en publieke klanten. Het herstructureringsplan bevat de nodige engagementen om er voor te zorgen dat de verstoring op de kernmarkt van het bankverzekeren beperkt blijft en dat Belfius op een gepaste manier bijdraagt aan zijn eigen herstructureringskosten. Meer in het bijzonder, zal Belfius zijn marktaandeel in een aantal kernmarkten niet kunnen verhogen tijdens de herstructureringsperiode.

Background

De groep Dexia was actief in de financiering van lokale overheden in verschillende landen, in eerste instantie in Frankrijk, België, Italië en Spanje. Tevens had Dexia retailbankactiviteiten in België, Luxemburg en Turkije. De bank is ontstaan in 1996 uit de fusie van het Gemeentekrediet, Banque internationale Luxembourg en Crédit Local de France.

Reeds in 2008-2009 heeft Dexia belangrijke sommen staatssteun ontvangen van België, Frankrijk en Luxemburg in de vorm van een herkapitalisatie (5,4 miljard euro), herfinancieringsgaranties (135 miljard euro) en maatregelen voor toxische activa (3,2 miljard euro). De Commissie heeft deze steun onder bepaalde engagementen toegestaan in februari 2010 op basis van een herstructureringsplan dat moest geïmplementeerd worden voor eind 2014. (zie IP/10/201).

Daarna heeft de Commissie een diepgaand onderzoek geopend – en later uitgebreid – naar verschillende bijkomende maatregelen die toegekend werden aan de groep Dexia. (zie IP/11/1203, IP/11/1592, IP/12/523, IP/12/578 et MEX/12/0926). In maart 2012 hebben België, Frankrijk en Luxemburg, een eerste resolutieplan ingediend. De Commissie heeft in juni 2012 een onderzoek geopend, omdat ze twijfelde dat het plan in overeenstemming was met de Europese staatssteunregels. (IP/12/578).

De beslissing van vandaag, genomen op basis van een aangepast resolutieplan, laat toe om al deze onderzoeken af te sluiten. De beslissing keurt de nieuwe staatssteun aan Dexia goed in de vorm van een herfinancieringsgarantie van 85 miljard euro en een herkapitalisatie van 5,5 miljard euro.


De niet-vertrouwelijke versie van deze beslissing zal gepubliceerd worden onder nummer SA.33760, SA.33763, SA.33764, SA.30521, SA.26653, SA.34925, SA.34927 en SA.34928 in het staatssteunregister van het Directoraat-Generaal Mededinging. De elektronische nieuwsbrief State Aid Weekly e-News bevat een lijst van de meest recente staatssteunbeslissingen die gepubliceerd worden in het Publicatieblad of op het internet.

Contactpersonen :

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar